Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στα εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της ΝΟΚΙΑ στην Ελλάδα
«Κυρίες και Κύριοι,
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σημερινή εξέλιξη.
Τον προηγούμενο Απρίλιο, είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, να ενημερωθούμε από τα στελέχη της Nokia για την επέκταση του Κέντρου Ανάπτυξης και Έρευνας της εταιρίας.
Σήμερα, αυτό γίνεται πράξη.
Το Κέντρο Ανάπτυξης και Έρευνας της NSN στην Ελλάδα επεκτείνεται, μεταφέροντας σημαντική τεχνογνωσία στη χώρα μας. Και δημιουργώντας -σε πρώτη φάση- 150 επιπλέον θέσεις εργασίας για τους Έλληνες Μηχανικούς.
Έτσι, το Κέντρο θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην παραγωγή προϊόντων και εφαρμογών, για κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς ανά τον κόσμο.
Θέλω, όμως, να σημειώσω πως ειδικά για εμάς, η επέκταση του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της NSN, είναι τριπλά σημαντική.
Πρώτον, διότι γίνεται τώρα, μέσα στην κρίση.

Δεύτερον, διότι αφορά σε έναν τομέα τεχνολογικής αιχμής, όπου η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες.

Και τρίτον, διότι εκτελείται από μια μεγάλη και αξιόπιστη εταιρία σε διεθνές επίπεδο.

Εκτός των άλλων, λοιπόν, αυτή η επένδυση αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα, με χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Στέλνει το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει αλλάξει και προσφέρει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλους όσοι επενδύουν στις προοπτικές της.

Στέλνει το μήνυμα πως η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα - είμαστε άλλωστε 10οι διεθνώς, ως προς τη διαθεσιμότητα καταρτισμένων μηχανικών και σχετικών επιστημόνων.

Στέλνει το μήνυμα, τέλος, πως η Ελλάδα θέλει και μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο – να στραφεί στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νέων επενδυτικών κινήσεων από αρκετές πολυεθνικές εταιρίες.

Όλες αυτές οι κινήσεις επιβεβαιώνουν πως πλέον αναγνωρίζονται οι προσπάθειες των Ελλήνων.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν και γίνονται, πιάνουν τόπο.

Και φέρνουν καρπούς.

Από πλευράς μας, ως Κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνει η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, φιλικότερη στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Διότι αυτό είναι το κλειδί για την έξοδο από την κρίση.

Μονάχα οι επενδύσεις μπορούν να δώσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας και νέες δουλειές για τους Έλληνες.

Μονάχα έτσι η πατρίδα μας θα ανακάμψει και θα επιστρέψει στην ανάπτυξη.

Με τις σκέψεις αυτές, θέλω να συγχαρώ ξανά την NSN για την επέκταση των δραστηριοτήτων της που έχει άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και έναν συμβολισμό ιδιαίτερης αξίας.
Σας ευχαριστώ».

Δημοσιονομική έκθεση της ΕΕ για το 2012: ο προϋπολογισμός της Ένωσης, ένα ολοένα σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ
Η δημοσιονομική έκθεση του 2012, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι από τα 135,6 δισ. ευρώ που αποτελούν το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, το 94% διατέθηκε σε δικαιούχους σε όλη την Ευρώπη: ερευνητές, φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόλεις, περιφέρειες και ΜΚΟ.

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, αυξήθηκε η χρηματοδότηση τομέων που ευνοούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την επένδυση στην έρευνα και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος:

το Ταμείο Συνοχής χρηματοδότησε με 9,6 δισ. ευρώ την κατασκευή οδών μήκους 1.274 χλμ. και σιδηροδρομικών γραμμών μήκους 950 χλμ.

υποβλήθηκαν 17.374 αιτήσεις χρηματοδότησης της έρευνας από τα κονδύλια της ΕΕ και διατέθηκαν 7,8 δισ. ευρώ μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα.

1,2 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στη διά βίου μάθηση.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ΕΕ παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, στηρίζοντας περισσότερα από 122 εκατομμύρια άτομα σε πάνω από 90 χώρες εκτός ΕΕ.

Το 2012 το ποσοστό των διοικητικών δαπανών (μισθοί, συντάξεις, κτίρια κ.λπ) παρέμεινε σταθερό στο 6% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Παρόλο που το 2012 χαρακτηρίστηκε από οικονομικές δυσκολίες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ γι‘ αυτό το έτος συνέχισε να χρηματοδοτεί και να στηρίζει επενδύσεις υπέρ των πολιτών και των περιφερειών της Ευρώπης. Το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την αυξημένη σημασία της χρηματοδότησης από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της διαφαινόμενης οικονομικής ανάκαμψης», δήλωσε ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Προγραμματισμού Γιάνους Λεβαντόβσκι.

Κυριότεροι δικαιούχοι
Σε απόλυτους όρους, η Πολωνία, με 15,7 δισ. ευρώ, ήταν ο σημαντικότερος αποδέκτης κονδυλίων της ΕΕ (ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη Γαλλία). Αν συγκρίνουμε το μέγεθος της χορηγηθείσας χρηματοδότησης από την ΕΕ με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, η Εσθονία ήταν ο κυριότερος αποδέκτης, ακολουθούμενη από τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Η Γερμανία παρέμεινε ο κυριότερος αποδέκτης κονδυλίων της ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία (ακολουθούμενη από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία), ενώ η Πολωνία έλαβε τα περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων του γεωργικού τομέα, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι Κάτω Χώρες κατείχαν την πρώτη θέση ανάμεσα στους δικαιούχους κονδυλίων του τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ η Ιταλία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων από το τμήμα «ιθαγένεια» του προϋπολογισμού της ΕΕ, ακολουθούμενη από το Βέλγιο.

Συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ
Η έκθεση παρέχει πάντα πληροφορίες σχετικά με το «λειτουργικό δημοσιονομικό υπόλοιπο», δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού που συνεισφέρουν τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ποσού που λαμβάνουν. Ο υπολογισμός αυτός δεν παρέχει πλήρη εικόνα του κόστους/οφελών των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως τα οικονομικά οφέλη που αντλεί κάθε κράτος μέλος από την εσωτερική αγορά ή από το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες του μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε άλλες χώρες.

Τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί από την κρίση (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) συγκαταλέγονται στους κυριότερους δικαιούχους του 2012, ενώ τα κράτη που συνεισφέρουν περισσότερο είναι η Σουηδία, η Δανία και η Γερμανία.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες συμβάλλουν περισσότερο στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2012, ο πλούτος (εκφραζόμενος από τον δείκτη ΑΕΕ) των καθαρών συνεισφερόντων αυξήθηκε κατά 2.4% κατά μέσο, ενώ το ΑΕΕ των καθαρών αποδεκτών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης, εξηγεί την αύξηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των καθαρών συνεισφορών.

Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη βελτίωσαν τον ρυθμό υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων και έλαβαν μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν επίσης τη μικρή αύξηση των συνεισφορών από την πλευρά των καθαρών συνεισφεροντων.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Μηλιά Μετσόβου, εκεί που η ανεργία είναι στο 0%!!!
Η ανεργία είναι στο 0%. Κάθε οικογένεια έχει και ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου. Δύο δασικοί συνεταιρισμοί εκμεταλλεύονται 36.000 στρέμματα δάσους. Αυτή, είναι η ταυτότητα του ορεινού χωριού Μηλιά, σε υψόμετρο 1180 μ. στην Πίνδο, το οποίο απέχει 12 χιλιόμετρα από το Μέτσοβο και βρίσκεται μία ανάσα από τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, στα όρια των Ιωαννίνων με τα Γρεβενά.« Η επεξεργασία του ξύλου και η λαϊκή τέχνη, αποτελεί παράδοση στον τόπο μας. Αυτή η παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο» εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Μηλιάς Μετσόβου, Αναστάσιος Κουτελίδας.Η οικονομία του χωριού στηρίζεται στο ξύλο. Οι 100 οικογένειες απασχολούνται αποκλειστικά στα 40 εργαστήρια ξυλογλυπτικής και επεξεργασίας του ξύλου, ενώ οι δύο δασικοί συνεταιρισμοί έχουν 60 μέλη. Το Δασαρχείο, βάσει διαχειριστικής μελέτης, έχει παραχωρήσει στους συνεταιρισμούς, δάση οξιάς και μαύρης πεύκης, εκτάσεως 36.000 στρεμμάτων. Την οξιά εκμεταλλεύονται για τη λαϊκή τέχνη, ενώ τη μαύρη πεύκη για τη δημιουργία
κολόνων της ΔΕΗ και τις οικοδομές. Τα εργαστήρια, βρίσκονται στα υπόγεια των σπιτιών, ενώ ο επισκέπτης σε κάθε γωνιά του οικισμού αντικρίζει μεγάλες ποσότητες ξυλείας τι οποίες, όπως εξηγούν, αφήνουν σε πρώτο στάδιο έξω για να στεγνώσουν και στη συνέχεια τις μεταφέρουν σε υπόγεια, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Τεχνίτες από τα παιδικά τους χρόνια οι Μηλιώτες, δίνουν μορφή στο ξύλο και φτιάχνουν βαρέλια, οικιακά σκεύη, όπως πλάστες κουτάλες, θήκες για ψωμί, δοχεία για νερό και κρασί, κρεμάστρες, καθρέπτες και πολλά άλλα είδη, χρήσιμα για το σπίτι και τη διακόσμηση. Πολλοί, εμπνέονται από τα ζώα του δάσους που τους περιβάλλει και δημιουργούν αρκούδες και λύκους, από ξύλο, ως διακοσμητικά.Εκτός από την οξιά, τα ξύλα που χρησιμοποιούν είναι ρόμπολο, καστανιά και δρυς. «Οι πατεράδες μας τα δούλευαν όλα στο χέρι. Εμείς έχουμε εκσυγχρονιστεί. Προσθέσαμε και μηχανήματα, η εργασία μοιράζεται στο χέρι και το πριόνι ή τον τόρνο» αναφέρει ο κ. Κουτελίδας, ο οποίος είναι τεχνίτης και εργάτης του δάσους.Τον συναντήσαμε σε καφενείο του χωριού, μαζί με άλλους συγχωριανούς του, σε ένα μεσημεριανό διάλειμμα από την εργασία τους. Ένας καφές ή ένα τσίπουρο και δύο κουβέντες είναι απαραίτητα για ξεκούραση ώστε να συνεχίσουν την δουλειά, άλλοι προς το δάσος για να κόψουν ξύλα και άλλοι στα εργαστήριά τους.

Οι τεχνίτες-παραγωγοί της Μηλιάς, απευθύνονται στην ελληνική αγορά. Έχουν πελάτες σε όλη την χώρα, η καλύτερη όμως περίοδος για το εμπόρευμα τους, είναι τα πανηγύρια του καλοκαιριού και οι εμποροπανήγυρεις που διοργανώνονται σε διάφορες περιοχές.Μπορεί το χωριό να μην έχει ανεργία, αλλά όπως μας λένε, τον τελευταίο χρόνο τα σημάδια της οικονομικής κρίσης άρχισαν να εμφανίζονται και στο επάγγελμά τους, καθώς τα έσοδα μειώθηκαν φέτος κατά 40%, σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο κ. Αποστόλης, θυμάται ότι με το φορτηγό του παλαιότερα, μετέφερε στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα εκατοντάδες βαρέλια, χωρητικότητας από 5 έως 300 κιλά, τα οποία πουλούσε στον δρόμο και γίνονταν ανάρπαστα. Σήμερα, όπως λέει, ο καταναλωτής αγοράζει με δυσκολία τα απολύτως αναγκαία ή επιλέγει τα εισαγόμενα από τη Βουλγαρία, σε πολύ χαμηλότερη τιμή.«Ζημιά», όπως επισημαίνουν, έχουν υποστεί και λόγω της μειωμένης ζήτησης των μικρών ξύλινων αντικειμένων, καθώς στην αγορά, κυκλοφορούν ανάλογα κινεζικής προέλευσης, τα οποία πωλούνται στο τέταρτο της τιμής, από άλλους εμπόρους. Βεβαίως, τονίζουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα και τη Βουλγαρία δεν συγκρίνονται στην ποιότητα με τα ξύλινα αντικείμενα, που κατασκευάζονται από τους ίδιους.

Στη Γ' Ζώνη για το επίδομα θέρμανσης!!!


Μέχρι το 2010, η Μηλιά ήταν Κοινότητα που με το σχέδιο Καλλικράτης εντάχθηκε στον δήμο Μετσόβου. Εκείνο που όλοι ζητούν, είναι η Πολιτεία να τους στηρίξει. Επισημαίνουν, πως κάνουν μία μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τη «ζωή» στο ορεινό απομακρυσμένο χωριό τους. Έως σήμερα τα έχουν καταφέρει, αν και σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί, από τους 450 στους 260 κατοίκους.Με επιστολές τους, προς του βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων ζητούν να μειωθεί το 23% του ΦΠΑ για τα προϊόντα τους. Διατυπώνουν την έκπληξη τους και αντιδρούν γιατί, αν και ορεινή η περιοχή τους, καλούνται να πληρώσουν 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το ειδικό τέλος ακινήτων.Θεωρούν αδικία την ένταξη της Μηλιάς στη Γ' Ζώνη για το επίδομα θέρμανσης, η οποία είναι αναγκαία στα σπίτια τους από τις 15 Σεπτέμβρη έως τα τέλη Μαΐου.Αίτημά τους είναι, ο δήμος Αθηναίων να τους ξαναδώσει την άδεια παραγωγού-μικροπωλητή για το κέντρο της Αθήνας, η οποία τους αφαιρέθηκε το 1990. Μέχρι τότε, κατέβαιναν από το ορεινό χωριό τους στην Αθήνα και πούλαγαν μόνοι τους σε πάγκους τα προϊόντα τους. Ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος, έχει κάνει αίτημα για την υπόθεση προς τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη και όπως λέει, πιστεύει ότι η ανταπόκριση θα είναι θετική.Η Μηλιά στην τοπική βλάχικη διάλεκτο, ονομάζεται Αμέρου. Ο οικισμός με τα πετρόχτιστα σπίτια, έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό Διάταγμα παραδοσιακός. Στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, παρουσιάζεται η παράδοση της περιοχής, στο βάθος του χρόνου. Φεύγοντας από τη Μηλιά, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Πρωτοχρονιά, όπου αναβιώνει το έθιμο της μεταμφίεσης και του καρναβαλιού.


- Posted using BlogPress from my iPad

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Η ΝΔ μεγάλη νικήτρια στις εκλογές του ΤΕΕ
Θρίαμβος για τη ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία με επικεφαλής τον Γ. Στασινό

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα – Ψήφισε και ο Αλ. Τσίπρας.

Σε θρίαμβο για την παράταξη ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία εξελίχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Με επικεφαλής τον Γιώργο Στασινό, η κεντροδεξιά παράταξη επικράτησε αυτής του ΣΥΡΙΖΑ που κατέβηκε με το επίσημο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών, στις εκλογές.

Η παράταξη ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία συγκέντρωσε το 26,39% των ψήφων και αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε μέρος για πρώτη φορά ενωμένη ύστερα από 13 χρόνια και κέρδισε τις εκλογές.

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (23,05%) που εκφράζει τον κεντροαριστερό χώρο, με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χρήστο Σπίρτζη, κατέλαβε με μικρή διαφορά τη δεύτερη θέση.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των χθεσινών εκλογών ήταν η ενσωμάτωση της ΠΑΣΚ του ΠΑΣΟΚ, που είχε αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις προηγούμενες εκλογές, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τον χώρο των οικολόγων, των εργοληπτών και της Ανανεωτικής Συνεργασίας.

Ο δυνάμεις που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν με το επίσημο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών (10,92%) η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση αλλά υπήρξαν και διαφοροποιήσεις που εκφράστηκαν μέσα από τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών (στην έκτη θέση με 5,69%) αλλά και το ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου Αντώνη Πρωτονοτάριου (1,20%).

Mεταξύ των ψηφισάντων μηχανικών, ήταν και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού.
Στις εκλογές του ΤΕΕ ψήφισε και η σύζυγος του πρωθυπουργού κ. Γεωργία Σαμαρά- Κρητικού. Η κ. Σαμαρά που είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα έφτασε λίγο πριν τις έξι χθες το απόγευμα στο Ολυμπιακό στάδιο που βρίσκονταν τα 60 εκλογικά κέντρα των μηχανικών στην Αττική και ψήφισε –βάσει αλφαβητικής σειράς- στο 26.
Μεγάλη ήταν η αποχή αφού από τους 106.000 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα ψήφισαν μόνο οι 32.413.


Πηγή newsbomb.gr


- Posted using BlogPress from my iPad

Πρώτη στις εκλογές στο ΤΕΕ η Νέα Δημοκρατία
Σημαντική νίκη τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο, πήρε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκοψε τρίτο το «νήμα» με μέτριες εκλογικές επιδόσεις.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, με τη συμμετοχή 32.413 διπλωματούχων μηχανικών της χώρα.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η ΔΚΜ απέσπασε το 26,39% των ψήφων, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), με ποσοστό της τάξης του 23,05%. Τρίτη αναδείχθηκε η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, με ποσοστό 10,92%.
Καμία άλλη παράταξη δεν απέσπασε διψήφιο ποσοστό. Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ), με 9,38%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών.

- Posted using BlogPress from my iPad

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Μέτσοβο: Βιοαέριο από οργανικά απόβλητα για θέρμανση
Μια πρωτοποριακή μέθοδο να παράγει ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσει ως θερμότητα αναμένεται να αποκτήσει ο δήμος Μετσόβου.

Πιο συγκεκριμένα, μελέτη η οποία ανατέθηκε από το δήμο Μετσόβου, σε ομάδα μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η οποία παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Δημήτρη Καλιαμπάκο στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου προβλέπει πως τα σχολικά κτίρια της πόλης θα θερμαίνονται με βιοαέριο.

Πρόκειται για μία ώριμη μελέτη, όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Νικόλαος Τσομπίκος, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, με έργο προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώ.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο, στις εγκαταστάσεις θα καταλήγουν κάθε χρόνο περίπου 6.000 τόνοι οργανικών αποβλήτων, από πτηνοτροφεία και γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και υπολείμματα από την παραγωγή τυριού και κρασιού.

Με συγκεκριμένη διαδικασία στην συνέχεια, θα παράγεται το βιοαέριο, το οποίο θα διοχετεύεται σε μηχανή εσωτερικής καύσης, ώστε να παράγεται η ενέργεια.

Το εγχείρημα αυτό, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, θα έχει μεγάλη οικονομική αλλά και οικολογική σημασία, αφού ο δήμος, αναμένεται να εξοικονομεί 100.000 ευρώ περίπου το χρόνο, τα οποία τώρα ξοδεύει, για ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζεται με σύγχρονο τρόπο και τα βιουπολείμματα.

Όπως προβλέπεται από την μελέτη, ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα θα είναι εκεί που βρίσκονται τα παλιά σφαγεία Μετσόβου. Στόχος του δήμου Μετσόβου είναι μελλοντικά να καλυφθούν με αντίστοιχη μέθοδο όλα τα δημόσια κτίρια.

Πηγή: greenweek.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

«Δημιουργική Ευρώπη»: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι παραστατικές τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και άλλοι συναφείς τομείς θα λάβουν μεγαλύτερη στήριξη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ[1] για την επόμενη επταετία – 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα – το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, που αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2 000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4 500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, η επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή είναι σπουδαίο νέο για την κινηματογραφική βιομηχανία της Ευρώπης, για τον πολιτισμό και τις τέχνες και για το κοινό. Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" θα τονώσει τους δυναμικούς μας τομείς του πολιτισμού για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν περισσότερο στην οικονομία της ΕΕ. Θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ταλαντούχους καλλιτέχνες να προσεγγίσουν νέο ακροατήριο στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, προωθώντας παράλληλα την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Εκτός του ότι θα προσφέρει σημαντικές επιχορηγήσεις, ο χρηματοπιστωτικός μηχανισμός θα ανοίξει νέους δρόμους για τη χρηματοδότηση εκατοντάδων μικρών εταιρειών», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», για την υποστήριξη των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων τομέων, καθώς και ένα υποπρόγραμμα «MEDIA» το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση στον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα. Μια διατομεακή συνιστώσα θα υποστηρίξει τη συνεργασία στη χάραξη πολιτικής, τα οριζόντια μέτρα και τον νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει από το 2016.

Υποστήριξη από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβουν, επίσης, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τα πέντε ευρωπαϊκά βραβεία (το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ «Europa Nostra», το βραβείο της ΕΕ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, το βραβείο της ΕΕ για τη λογοτεχνία, τα ευρωπαϊκά βραβεία «Border Breakers» και το βραβείο της ΕΕ «MEDIA»).
Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 56% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του στο υποπρόγραμμα «MEDIA» και το 31% τουλάχιστον στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Τα ποσοστά αυτά ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στη χρηματοδότηση την οποία λαμβάνουν οι δύο αυτοί τομείς σήμερα. Το 13% κατ’ ανώτατο όριο του προϋπολογισμού θα διατεθεί στη διατομεακή συνιστώσα, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη των «γραφείων της Δημιουργικής Ευρώπης» σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, τα οποία θα παρέχουν συμβουλές στους πιθανούς δικαιούχους. Γύρω στα 60 εκατ. ευρώ προορίζονται να διατεθούν για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και για καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη δημιουργία ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
«Δημιουργική Ευρώπη»: ποιος ωφελείται;
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίξει:
250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια πέρα από τα σύνορα της χώρας τους·
πάνω από 800 ευρωπαϊκές ταινίες θα λάβουν στήριξη διανομής, έτσι ώστε να μπορέσουν να προβληθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς·
τουλάχιστον 2 000 ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι θα λάβουν στήριξη, με την προϋπόθεση ότι το 50% τουλάχιστον των ταινιών που προβάλλουν είναι ευρωπαϊκές·
θα υποστηριχθεί η μετάφραση περισσότερων από 4 500 βιβλίων και άλλων λογοτεχνικών έργων, ώστε οι συγγραφείς να προσεγγίσουν νέες αγορές και οι αναγνώστες να τα απολαύσουν στη μητρική τους γλώσσα·
χιλιάδες οργανώσεις του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και επαγγελματίες θα λάβουν χρηματοδότηση με σκοπό την κατάρτιση για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.
Οι ευρωπαϊκοί τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν έως και το 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν περισσότερα από 8 εκατ. άτομα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα τους βοηθήσει να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση και η στροφή στα ψηφιακά μέσα. Θα τους δώσει, επίσης, τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τον κατακερματισμό της αγοράς και τις δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, καθιστώντας ευκολότερη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Επόμενα βήματα
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβει την τελική έγκριση του Συμβουλίου (28 κράτη μέλη) εντός των επόμενων εβδομάδων και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014.


- Posted using BlogPress from my iPad

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.. Εργοστάσιο βιοαερίου θα κατασκευαστεί στο Μέτσοβο εξασφαλίζοντας φθηνή θέρμανση και ηλεκτροφωτισμό


Πρωτοπόρος θα αναδειχθεί σύντομα ο Δήμος Μετσόβου στον τομέα της ενέργειας καθώς βάζει μπροστά τις μηχανές για την κατασκευή εργοστασίου βιοαερίου , για να λειτουργήσει σύντομα πιλοτικά στην περιοχή του Μετσόβου , εξασφαλίζοντας με τη λειτουργία του σωρεία αγαθών και κυρίως οικονομία .
Για τον λόγο αυτό , αύριο το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μετσόβου θα γίνει η τελετή παρουσίασης της μελέτης σκοπιμότητας από διακεκριμένη ομάδα επιστημόνων του Πολυτεχνείου, ώστε να γνωρίζουν άπαντες τα πλεονεκτήματα και τα ευεργετήματα του βιοαερίου .
Ο Δήμαρχος Μετσόβου Νίκος Τσομπίκος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος στον ΒΗΜΑ 90,1 και τη Βίλιαν Στασινού και προέβλεψε αναβάθμιση του Δήμου του , μόλις το έργο αυτό υλοποιηθεί και τεθεί σε λειτουργία το εργοστάσιο, καθώς σε πρώτη φάση θα εξασφαλίσει θέρμανση, ηλεκτροφωτισμό στα δημόσια κτήρια πιλοτικά και σε δεύτερη φάση τα οφέλη θα επεκταθούν ακόμη περισσότερο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις , εξασφαλίζοντας οικονομία κατά το ήμισυ ..
Αξιοποιώντας την πρώτη ύλη, υπολείμματα πτηνοτροφίων , λυματολάσπη κλπ μπορείς να κάνεις θαύματα, προστατεύεις συνάμα το περιβάλλον αρκεί να εκμεταλλεύεσαι τα σκουπίδια σου σωστά, σημείωσε με νόημα ο Δήμαρχος, ο οποίος μάλιστα επικαλέστηκε οικονομική έρευνα που αποδεικνύει ότι το 20% κάθε οικογενειακού προϋπολογισμού προορίζεται για την ενέργεια και ως εκ τούτου τα οφέλη θα γίνουν ιδιαιτέρως αισθητά στην τσέπη των δημοτών του..
Ν α σημειωθεί τέλος ότι μέχρι τέλη τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου και καλώς εχόντων των πραγμάτων την Άνοιξη του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η κατασκευή του , για να ολοκληρωθεί άμεσα.

Firmani.gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη


Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στην Κύπρο για την κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη. Το πρωί επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, όπου υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Μετά τη συνάντηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


Αντώνης Σαμαράς: Ήρθα σήμερα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, στην κηδεία του Γλαύκου Κληρίδη, όχι απλώς και μόνο για να εκφράσω την προσωπική μου θλίψη, αλλά για να καταθέσω την ιδιαίτερη τιμή του Μητροπολιτικού Ελληνισμού προς έναν εκλεκτό πολιτικό άνδρα που, άρρηκτα συνέδεσε το όνομά του με την νεότερη Ιστορία της Μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

Ως άνθρωπος, τον γνώρισα απλό, με προσήνεια, με ανεκτικότητα, με ανεξικακία, με την εντιμότητα των εκλεκτών της ζωής. Ως πολιτικός άνδρας, ο Κληρίδης είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τόλμη και να δημιουργεί προοπτικές. Είχε το χάρισμα της διορατικότητας και την αρετή του ρεαλισμού. Και όλα αυτά συνυφασμένα με το ακοίμητο όραμά του για μία πραγματικά ελεύθερη και ευτυχισμένη Κύπρο.

Σε αυτή τη μακροχρόνια πορεία του με σύνεση και, θα έλεγα, με υπευθυνότητα, τον γνωρίσαμε όλοι. Και η σύνεση και η υπευθυνότητα αυτή δεν αφαιρούσε τίποτα από την ευτολμία και την αγωνιστικότητά του.

Θέλω μόνο να πω ότι η ουσιαστική παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Γλαύκος Κληρίδης, είναι μία παρακαταθήκη ενότητας και συλλογικής συστράτευσης στον αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου. Η μετουσίωση, δηλαδή, αυτής της παρακαταθήκης σε πράξη, είναι η υπέρτατη τιμή που του αρμόζει. Και η απόδοση αυτής της τιμής, είναι ευθύνη, είναι χρέος όλων μας, ευθύνη και χρέος που συναρτώνται με την ευτυχία του Κυπριακού λαού.

Η Ελλάς αυτήν την ευθύνη τη συμμερίζεται και συμμετέχει στην εκπλήρωση αυτού του χρέους. Γιατί για την Ελλάδα η Κύπρος ήταν και παραμένει πάντα ευθύνη και χρέος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Νέος ιστότοπος βοηθά τα πανεπιστήμια να μετρούν τη συμβολή τους στην επιχειρηματικότηταΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, που θα βοηθά τα πανεπιστήμια να μετρούν κατά πόσο προάγουν την επιχειρηματικότητα. Ο ιστότοπος HEInnovate δίνει τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αξιολογούν τις επιδόσεις τους σε επτά τομείς: ηγετική ικανότητα και διακυβέρνηση, οργανωτική ικανότητα, διδασκαλία και μάθηση, τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο και μέτρηση αντικτύπου.

«Στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες αγορές το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματικές δεξιότητες έχουν μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα πανεπιστήμια. Είμαι πεπεισμένη ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία θα ενθαρρύνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην επιχειρηματικότητα και να αξιοποιήσουν περισσότερες ευκαιρίες», δήλωσε η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ.

Τα πανεπιστήμια θα κληθούν να αυτοβαθμολογούνται από το 0 έως το 10 σε καθέναν από τους επτά παραπάνω τομείς, με βάση παραμέτρους όπως το κατά πόσον:

η στρατηγική που ακολουθεί το πανεπιστήμιο δίνει μεγάλο βάρος στην επιχειρηματικότητα,
το πανεπιστήμιο είναι πρόθυμο να προσλαμβάνει/συνεργάζεται με πρόσωπα που διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, έχουν επιδείξει επιχειρηματική συμπεριφορά και διαθέτουν επιχειρηματική εμπειρία,
το πανεπιστήμιο επικυρώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας,
σε όλες τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου προσφέρονται μαθήματα για τη σύσταση επιχείρησης,
το πανεπιστήμιο διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες,
το πανεπιστήμιο έχει ισχυρούς δεσμούς με «φυτώρια επιχειρήσεων» και επιστημονικά πάρκα.
Στη συνέχεια, ο ιστότοπος εμφανίζει τα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του πανεπιστημίου. Βοηθά επίσης το πανεπιστήμιο να βελτιώνει τις επιδόσεις του, παρέχοντας διαδικτυακούς συνδέσμους με εξατομικευμένα παραδείγματα ορθής πρακτικής.

Το HEInnovate δεν είναι ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης πανεπιστημίων. Όλα τα αποτελέσματα και τα δεδομένα θα παραμένουν στην ιδιοκτησία των χρηστών και δεν θα αποθηκεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον ΟΟΣΑ. Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου παρέχονται δωρεάν.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ θα διοργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ιστοτόπου.

Ιστορικό
Τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγκάζονται όλο και περισσότερο να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, λόγω της επανάστασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, αλλά και εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των δημοσιονομικών περικοπών.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι η ανάπτυξη -τόσο από εννοιολογική όσο και από πρακτική άποψη- του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου», ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία σε όλους τους τομείς: από την έρευνα μέχρι τη διδασκαλία, τη μάθηση, την ανταλλαγή γνώσεων, τη διακυβέρνηση και τις εξωτερικές σχέσεις.

Στο Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει σε επαφή τα μέλη της επιχειρηματικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή γνώσεων, έγιναν προσπάθειες για τον καθορισμό ενός πλαισίου που θα διέπει τα χαρακτηριστικά του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου».

Μετά τις αρχικές συζητήσεις το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων στις αρχές του 2012 για να εξετάσει την ιδέα σε βάθος. Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία του HEInnovate, το οποίο λαμβάνει υπόψη, αφενός, την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, αφετέρου, τους κλάδους που μπορούν να συμβάλουν στο να αποκτήσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση επιχειρηματική διάσταση.

Ποιοι εκλέγονται στις Δ.Ο. της Ν.Δ. στο Νομό ΙωαννίνωνΣυντάκτης/τρια: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ


Ομαλά κύλησε η διαδικασία


Γ. Παπαθανασίου (Πρόεδρος ΝΟΔΕ): Η παράταξη έχει έναν ισχυρό πυρήνα…


• Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον σε επίπεδο διαδικασίας, κύλησαν το Σάββατο οι εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. στο Νομό Ιωαννίνων για τις τοπικές Δημοτικές Οργανώσεις.
Κάλπες στήθηκαν στις Οργανώσεις και των οκτώ Δήμων του Νομού, με την προσέλευση μελών του κόμματος να κρίνεται ικανοποιητική. Στο Δήμο Ιωαννιτών προσήλθαν και ψήφισαν περισσότερα από 400 μέλη της Ν.Δ. (φωτό), ενώ σε Δήμους όπως αυτός της Ζίτσας και του Πωγωνίου οι εκλογείς ξεπέρασαν τους 160!
Ποιοι εκλέγονται
Οι νέοι πρόεδροι των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤ.Ο.) της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ιωαννίνων, οι οποίοι εξελέγησαν το Σάββατο είναι οι εξής: Στο Δήμο Ιωαννιτών ο Βασίλης Αϊβατίδης, στο Δήμο Ζίτσας η Γιάννα Γεωργούλη, στο Δήμο Πωγωνίου ο Κώστας Μυριούνης, στο Δήμο Μετσόβου ο Στέργιος Ταλάρης, στο Δήμο Δωδώνης ο Κώστας Λιόλιος, στο Δήμο Βορ. Τζουμέρκων ο Γιώργος Μπίκας, στο Δήμο Ζαγορίου ο Κώστας Ζιάβρας και στο Δήμο Κόνιτσας ο Ζώης Πανταζής.
O Πρόεδρος ΝΟΔΕ
Μιλώντας σχετικά στον «Π.Λ.», ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ιωαννίνων Γιάννης Παπαθανασίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμμετοχή στις εκλογές, τονίζοντας πως «η προσέλευση του κόσμου δείχνει ότι η Ν.Δ. έχει έναν ισχυρό πυρήνα, που παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν και τα σκληρά μέτρα που λαμβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο, είναι προσηλωμένοι στις αρχές και τις επιλογές της παράταξής μας».
Οι εσωκομματικές διαδικασίες για τη Ν.Δ. συνεχίζονται την ερχόμενη Κυριακή, 24 Νοεμβρίου με την εκλογή αντιπροσώπων για τους τομείς της ΝΟΔΕ.
Ο Στ. Καλογιάννης
Δήλωση με αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ν.Δ. σε τοπικό επίπεδο έκανε και ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος συνεχάρη τους υποψηφίους οι οποίοι μετείχαν στην διαδικασία και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.


- Posted using BlogPress from my iPad

ΤΟΠΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Ικανοποιητική συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές
Ομαλά και με τη συμμετοχή δεκάδων μελών του κόμματος ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ιωαννίνων για την ανάδειξη των νέων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.Μέλη του κόμματος προσήλθαν στις κάλπες που είχαν στηθεί στις Τοπικές Οργανώσεις και των οκτώ Δήμων του Νομού Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή να είναι ικανοποιητική, αφού για παράδειγμα μόν στο Δήμο Ιωαννιτών ψήφισαν περισσότερα από 400 μέλη του κόμματος. Μετά την εκλογική διαδικασία ανά Δήμο οι νέοι πρόεδροι των Τοπικών Οργανώσεων είναι οι εξής: Στο Δήμο Ιωαννιτών ο Βασίλης Αϊβατίδης, στο Δήμο Ζίτσας η Γιάννα Γεωργούλη, στο Δήμο Πωγωνίου ο Κώστας Μυριούνης, στο Δήμο Μετσόβου ο Στέργιος Ταλάρης, στο Δήμο Δωδώνης ο Κώστας Λιόλιος, στο Δήμο Βορ. Τζουμέρκων ο Γιώργος Μπίκας, στο Δήμο Ζαγορίου ο Κώστας Ζιάβρας και στο Δήμο Κόνιτσας ο Ζώης Πανταζής.Με αφορμή τη διαδικασία αυτή ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές, ανέφερε σε δήλωσή του τα εξής: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, εκατοντάδες μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ. Τ.Ε.) της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ιωαννίνων. Θέλω να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους οι οποίοι μετείχαν στη διαδικασία αυτή. Στους Προέδρους και στα νέα μέλη των
ΔΗΜ.Τ.Ε. εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και τους διαβεβαιώνω ότι, όπως πάντα, θα είμαι δίπλα τους».Η ικανοποιητική συμμετοχή στις εκλογές προκάλεσε φυσικά χαμόγελα στα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία την ερχόμενη Κυριακή 24 Νοεμβρίου καλούνται να προσέλθουν και πάλι στις κάλπες, για τη συνέχιση των εσωκομματικών διαδικασιών και την εκλογή αντιπροσώπων για τους τομείς της ΝΟΔΕ.


Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

11 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ιωαννίνων, μία (1) στο Μέτσοβο και μία (1) στην Άρτα
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (13) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών ιωαννίνων και Άρτας. Οι θέσεις εργασίας αφορούν Δ.Ε. Διανομείς μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) χρονικής διάρκειας 8 μηνών, Δ.Ε. Διανομείς, Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και Δ.Ε. Οδηγούς πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από 09.00 έως 14.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:

Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 28698. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Β. Ζδράβου, Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου &Νάξου – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Χρ. Παντούλα, Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο Κμ Ιωαννίνων-Αθηνών – 440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ.Μ. Ρεβύθη,Κατάστημα Ιωαννίνων 2, Γ. Παπανδρέου 14 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 71440. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Α. Εφαπλωματά, Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 41245. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Γ. Θεοδώρου,Μονάδα Διανομής Άρτας, Αρισταγόρα 4 – 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ: 26810 71015. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Λ. Ζιώβα.

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

.ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης): «Να γεμίσουμε την Ελλάδα Μέτσοβα και Σαντορίνες…»

6 στα 10 εξαγώγιμα προϊόντα είναι αγροτικά

«Πριμ» 20.000 ευρώ πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες
• «Το Μέτσοβο αποτελεί πρότυπο ορεινής παραγωγής. Και η Σαντορίνη πρότυπο νησιώτικης παραγωγής. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την παράδοση αυτού του τόπου, να βελτιώσουμε το ζωικό κεφάλαιο, να γεμίσουμε την Ελλάδα «Μέτσοβα και Σαντορίνες», να εφαρμόσουμε προγράμματα για την ορεινή και νησιωτική οικονομία και φυσικά και για τον κάμπο».
Αυτό τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης, μιλώντας στο Παρατηρητήριο για την Κρίση και απαντώντας στην ερώτηση για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Το επιτυχημένο άλλωστε μοντέλου του Μετσόβου έχει επανειλημμένως παρουσιαστεί σε σχετικές ημερίδες, ενώ σ’ αυτό αναφέρθηκε μόλις πριν λίγες μέρες και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Γιοχάνες Χαν, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μας και πέρασε από την ορεινή κωμόπολη, όπου έμεινε κατενθουσιασμένος από την υποδειγματική λειτουργία παραγωγικών μονάδων.

Για τη νέα ΚΑΠ
Αναφερόμενος στις προοπτικές του αγροτικού τομέα ο Υπουργός Αγροτ. Ανάπτυξης περιέγραψε την φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ, που είναι ότι «αν δεν παράγεις δεν μπορείς να επιδοτηθείς. Αυτό είναι στρατηγική αλλαγή. Όσο επιδοτούσε την έκταση, δεν έβλεπε κανείς αν και τι παρήγαγες» σημείωσε χαρακτηριστικά. Κι αυτό αναμένεται να διορθώσει αδικίες του παρελθόντος και να αναγκάσει όσους τελικά θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με τον γεωργικό τομέα, να το αποδεικνύουν και στην πράξη. Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα πάρει τα ίδια χρήματα με αυτά που πήρε την προηγούμενη επταετία.

Για τους βοσκοτόπους…
Για το θέμα των βοσκοτόπων, που υπήρξαν αντιδράσεις και στην περιοχή μας, ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στον επαναχαρακτηρισμό τους. «Στον τόπο μας η κτηνοτροφία είναι αδύνατος κρίκος, καθώς έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Έχουμε ένα γιγάντιο πλούτο στην επιφάνεια που είναι τα βοσκοτόπια. Όμως, έτσι όπως ήταν ο ορισμός τους δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν, γιατί τα βοσκοτόπια κατά την Ε.Ε. είναι λιβάδια οριζόντια με μια περίφραξη γύρω-γύρω και στη μέση ζώα που βόσκουν. Αυτή είναι η έννοια των βοσκοτόπων στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Όμως, δεν βόσκουν έτσι στα μέρη μας τα ζώα. Υπάρχουν πλαγιές, υπάρχουν φρυγανώδεις και ξυλώδεις εκτάσεις. Έτσι αλλάξαμε τον ορισμό των βοσκοτόπων. Αλλάζοντας τον ορισμό αυξήθηκαν σημαντικά οι εκτάσεις βοσκοτόπων στην Ελλάδα που ήταν επιλέξιμες για δαπάνες, όχι για να καλλιεργηθούν. Κανένας δεν είχε φανταστεί ότι αξιοποιήσιμη έκταση δεν είναι μόνο η καλλιεργήσιμη έκταση. Κακώς οι επιδοτήσεις είχαν βαφτιστεί και συνυφαστεί μόνο με την καλλιέργεια της γης. Υπάρχουν εξαιρετικά βοσκοτόπια, τα οποία μάλιστα είχαν αφεθεί και η διαχείριση τους ήταν σχεδόν μηδενική. Αυτός ο ορισμός των βοσκοτόπων ήταν σημαντικός: κατέστησε 35 εκατομμύρια στρέμματα επιλέξιμα για χρηματοδότηση και έφερε 4-4,5 δισεκατομμύρια παραπάνω», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Για τους συνεταιρισμούς...
Η συνέντευξη το Υπουργού ήταν για εφ’ όλης της ύλης θέματα και αναφερόμενος στους αγροτικούς συνεταιρισμούς επανέλαβε ότι είναι υπέρ του υγιούς συνεργατισμού.
«Ανοίξαμε το μητρώο του συνεργατισμού, όπου ο νόμος το προέβλεπε αλλά δεν είχε λειτουργήσει έως τώρα. Η Ελλάδα φαίνεται να είχε 6.000 συνεταιρισμούς. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει μόνη της το 25-30% των συνεταιρισμών όλης της Ευρώπης; Ήδη από τα αρχεία προκύπτει ότι μόνο γύρω στις 3.000 ήρθαν να δηλωθούν», τόνισε στις δηλώσεις του. Όσο για τους εικονικούς συνεταιρισμούς, διαβεβαίωσε ότι αυτά θα ξεκαθαριστούν, καθώς γίνονται έλεγχοι και αναμένονται τα πρώτα πορίσματα.

Για τους νέους…
Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Τσαυτάρης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες ενίσχυσης των νέων που στρέφονται στην ύπαιθρο για να βρουν εργασία. «Εμείς δεν θέλουμε να πάνε μόνο άνεργοι, αλλά και άνθρωποι από επιλογή, που ίσως έχουν εργασία. Άνθρωποί που επιθυμούν να πάνε στην ύπαιθρο και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία», ανέφερε ο Υπουργός. Και σε άλλο σημείο τόνισε ότι: «γεωργία χωρίς ανθρώπους δεν υφίσταται. Επικαλεστήκαμε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία λιγότερο από 5-6% των αγροτών είναι μικρότεροι από 35 ετών. Με τους ρυθμούς που πάμε σε λίγο δε θα υπάρχουν αγρότες. Έτσι δεχτήκαν να δώσουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού, που είναι μεγάλο ποσό, αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για 18 περίπου δις, για την υποστήριξη νέων ανθρώπων στη γεωργία».
Στην ερώτηση με ποιους άλλους τρόπους το Υπουργείο βοηθά τους νέους ανθρώπους ο κ. Τσαυτάρης απάντησε με χρηματοδότηση μέσα από τα προγράμματα. «Για παράδειγμα, ανέφερε, υποστηρίξαμε περίπου 9.000 παιδιά, με τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης τους νέων για να μείνουν στην ύπαιθρο και να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους».

Περί υποστήριξης των αγροτών…
Αναφορικά με το εάν θεωρεί ικανοποιητικό και επαρκές το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει τους γεωργούς, ο υπουργός μάλλον δεν έδειξε και ιδιαίτερα ευχαριστημένος.
Ανέφερε σχετικά: Τα λεγόμενα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης, που βρίσκονταν στις μικρότερες κωμοπόλεις, αποτελούσαν το βασικό μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας, επίδειξης νέων καινοτομιών στην πράξη και παροχής συμβουλών προς τους αγρότες. Στις πόλεις και πιο συγκεκριμένα στις νομαρχίες υπήρχαν οι διευθύνσεις γεωργίας, στις οποίες λειτουργούσαν ειδικές υπηρεσίες σχετικά με τους σπόρους, τα λιπάσματα, τις εισροές κλπ. Αυτοί ήταν οι βραχίονες της γενικής υπηρεσίας στην περιφέρεια.
Με την διοικητική μεταρρύθμιση τα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης πήγαν στους Δήμους και οι διευθύνσεις γεωργίας στις περιφέρειες, με αποτέλεσμα οι δύο βραχίονες να εξαφανιστούν και είναι ελλείποντες κρίκοι αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι ότι ανατέθηκαν στους υπαλλήλους αυτών των γραφείων αρμοδιότητες του Δήμου ή της Νομαρχίας και όχι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι με γνώσεις πληροφορικής έγιναν υπεύθυνοι πληροφορικής του Δήμου, οι υπεύθυνοι για τα προγράμματα της ΕΕ ασχολούνταν πλέον με προγράμματα των Δήμων και όχι των αγροτών.
Πρόκειται λοιπόν για έναν ελλείποντα κρίκο. Έτσι δημιουργήσαμε τον μηχανισμό ΕΛΓΟ - Δήμητρα, ο οποίος τώρα είναι η συνένωση του παλιού ΕΘΙΑΓΕ, του πρώην οργανισμού Δήμητρα, του ΕΛΟΤ και του οργανισμού πιστοποίησης γάλακτος. Οι αρμοδιότητες όλων αυτών των οργανισμών τέθηκαν κάτω από μία «ομπρέλα».

Για την εξωστρέφεια…
Και στον τομέα της εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα η Ελλάδα, αν και τα έξι από τα δέκα εξαγώγιμα προϊόντα ήταν αγροτικά, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός «το πρώτο από αυτά πέρυσι ήταν η τσιπούρα από τα ιχθυοτροφεία μας και φέτος το λάδι. Κανένας δεν το ήξερε. Αποτέλεσμα; Πέντε χρόνια δεν έδωσαν ούτε μία άδεια ιχθυοκαλλιέργειας. Όλες οι επενδύσεις έγιναν στην Τουρκία, την Ισπανία, την Πορτογαλία γιατί κανένας δεν κοίταξε τον κλάδο»!
Έτσι, με πρωτοβουλία του Αθ. Τσαυτάρη δημιουργήθηκε το «Single Window», το οποίο συγκεντρώνει σε μια πύλη όλες τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για τις εξαγωγές. Να ξέρει ο επιχειρηματίας τι πρέπει να κάνει για να στείλει τα προϊόντα του στη Ρωσία, την Κίνα, την Αμερική κλπ. Σύμφωνα με τον υπουργό, «στο πρόγραμμα αυτό εντάξαμε δύο δικά μας προϊόντα και μάλιστα με πολύ πετυχημένο τρόπο: το ακτινίδιο που δεν μεταποιείται εύκολα και ένα μεταποιημένο προϊόν, το τυρί φέτα. Και τα δύο προϊόντα πήγαν πάρα πολύ καλά. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να συμβεί και με τον επιχειρηματία που έρχεται να επενδύσει στον τόπο, να μην ψάχνει να βρει πιστοποιητικά, άδειες, κλπ.».

Πηγή
Συντάκτης/τρια: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ | |

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με την Πρέσβη της Σουηδίας στην Ελλάδα, κ. Ch. Wrangberg
Ο προγραμματισμός δράσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2014, στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη με την Πρέσβη της Σουηδίας στην Ελλάδα, Charlotte Wrangberg.
Επίσης, ειδική αναφορά έγινε στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της απλούστευσης των διαδικασιών για εξαγωγές με την παροχή τεχνικής βοήθειας από Σουηδούς εμπειρογνώμονες.

Παρουσίαση μελέτης για το βιοαέριο στο Μέτσοβο
Εκδήλωση – παρουσίαση με θέμα το βιοαέριο θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μετσόβου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Μετσόβου.

Την μελέτη, που εκπόνησε ομάδα μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα παρουσιάσει ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτριος Καλιαμπάκος. Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ο "Διαμεσολαβητής του Επενδυτή" στην υπηρεσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπηρεσίας "Διαμεσολαβητής του Επενδυτή" με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των οποίων προέκυψαν γραφειοκρατικά εμπόδια. Η υπηρεσία του "Διαμεσολαβητή του Επενδυτή" μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των δύο εκατ. ευρώ και παρέχεται, χωρίς χρέωση, στους ενδιαφερόμενους επενδυτές που θα διατυπώσουν ειδικό αίτημα σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η νέα υπηρεσία, την οποία εισήγαγε η ελληνική κυβέρνηση, λειτουργεί πιλοτικά υπό τη σκέπη του οργανισμού Invest in Greece και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αδειοδοτικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στόχος του θεσμού του "Διαμεσολαβητή" είναι να ενισχύσει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή και προσφέροντας γρήγορες και υπεύθυνες υπηρεσίες με διαφάνεια. Ο "Διαμεσολαβητής", στις χώρες όπου εφαρμόζεται, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις. Επιπλέον, μέρος του ρόλου του στην Ελλάδα είναι η σύνταξη και αποστολή εκθέσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, επισημαίνοντας τα κύρια θέματα που προκύπτουν κατά τα επιμέρους στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ο "Διαμεσολαβητής του Επενδυτή" θα υποδέχεται και θα εξετάζει ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των επενδυτικών σχεδίων τους. Ο "Διαμεσολαβητής", αφού εντοπίσει τα απαραίτητα έγγραφα στα οποία εντοπίζεται το πρόβλημα , ζητά από τους επενδυτές να τους προσκομίσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, προκειμένου να αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι επίλυσης.

Τα στελέχη του "Διαμεσολαβητή" βρίκονται σε διαρκή και συστηματική συνεργασία με τις αδειοδοτικές αρχές, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η οποιαδήποτε πληροφορία και να διευκολυνθεί η ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας, ο "Διαμεσολαβητής" δεν εξετάζει υποθέσεις καταγγελιών για δημόσιες υπηρεσίες και θέματα που εκκρεμούν σε δικαστήρια.

Ουσιαστική συνεισφορά της πρωτοβουλίας του "Διαμεσολαβητή του Επενδυτή" αποτελεί η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώνει από τα αιτήματα για τα προβλήματα στα διάφορα στάδια αδειοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Παρακολουθώντας συστηματικά τις υποθέσεις και τα ζητήματα που προκύπτουν, ο "Διαμεσολαβητής" έχει τη δυνατότητα να τεκμηριώσει τις προτάσεις του στην πολιτική ηγεσία για βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων στη Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προγραμματίσουν τη συνάντησή τους με τον "Διαμεσολαβητή του Επενδυτή" υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά τους για συνάντηση και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του .

550 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα: για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους»
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί συνολικά μέχρι 550 εκατ. ευρώ για αυτοκινητοδρόμους, έργα υποδομής πραγματοποιούμενα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».
Οι τέσσερις χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν σήμερα σε δημόσια τελετή στην οποία παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer.
Τις χρηματοδοτικές συμβάσεις υπέγραψε από την πλευρά της ΕΤΕπ ο αρμόδιος για την Ελλάδα Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu, με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους, τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και δύο σημαντικές τράπεζες εκπροσωπούμενες από τον κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη, Γενικό Διευθυντή της Alpha Bank, και τον κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη, Πρόεδρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, όσον αφορά τις ΜΜΕ.
Με την ευκαιρία της υπογραφής, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε: «Μόλις πέντε μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσεων για το καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, το οποίο σχεδιάσαμε ειδικά για την Ελλάδα, έχω την ευχαρίστηση να βρίσκομαι και πάλι εδώ σήμερα για την υπογραφή ενός χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 550 εκατ. ευρώ, που προορίζεται για ό,τι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο: ανάπτυξη και απασχόληση. Παρέχουμε στήριξη στο ελληνικό κράτος για να προχωρήσει στην κατασκευή των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, και σε δύο σημαντικές ελληνικές τράπεζες, με τις οποίες συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, για να εξακολουθήσουν να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης για να εγκαινιάσουν ένα νέο, πιλοτικό χρηματοδοτικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για να στηρίξει "θέσεις απασχόλησης για τους νέους"».
350 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Δημοκρατία για το πρόγραμμα ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

Το δάνειο της ΕΤΕπ θα στηρίξει οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους όσον αφορά τον κύριο άξονα μεταφορών της χώρας (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), ο οποίος ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας. Το δάνειο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων μήκους 239 χλμ. και μικρότερα έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων σε μήκος 434 χλμ. πάνω σε αυτόν τον κύριο άξονα. Η στήριξη της ΕΤΕπ προς το πρόγραμμα ελληνικών αυτοκινητοδρόμων αποτελεί την πρώτη απτή ενέργεια εκ μέρους ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την επανεκκίνηση κατασκευαστικών έργων τα οποία, λόγω της σημαντικής συμβολής τους στην απασχόληση και στην αύξηση του ΑΕΠ, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.
50 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Πρόκειται για μια χρηματοδοτική διευκόλυνση-πλαίσιο που θα παρέχει χρηματοδότηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διευκόλυνση θα επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, των εκπαιδευτικών υποδομών, της προστασίας της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών. Με δεδομένες τις σημαντικές επενδυτικές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και, παράλληλα, τους σημερινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, η χρηματοδοτική αυτή διευκόλυνση της ΕΤΕπ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων πολιτών της χώρας.
150 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες

Τα κεφάλαια αυτά, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Alpha Bank και 50 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα – δύο από τις σημαντικότερες ελληνικές τράπεζες, με εκτεταμένα δίκτυα καταστημάτων και μεγάλα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων προς ΜΜΕ – παρέχονται στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκε το 2012 ειδικά με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα. Με την υπογραφή των νέων αυτών συμβάσεων, το συνολικό ύψος των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΜΜΕ από το 2012 ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το δάνειο προς την Παγκρήτια Τράπεζα περιλαμβάνει, ως πιλοτικό σχήμα, ένα σκέλος ειδικά για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους». Αυτό το νέο προϊόν της ΕΤΕπ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πρόγραμμα υπέρ της απασχόλησης των νέων που θέσπισε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών μελών και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το εξειδικευμένο αυτό προϊόν προορίζεται για τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είναι δύσκολες για τους νέους.
Με τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ στους τομείς της βιομηχανίας, των εμπορικών υπηρεσιών και του τουρισμού, οι οποίες πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την απασχόληση νέων:
• έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο (ή προτίθενται να προσθέσουν έναν νέο μέσα στο επόμενο εξάμηνο) υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με τη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα τράπεζα·
• προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης για νέους·
• συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων (π.χ. στο πλαίσιο προγραμμάτων θερινής πρακτικής άσκησης).
Ενημερωτική σημείωση
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Επίσκκεψη Γ.Χαν σε δύο παραγωγικές καθετοποιημένες μονάδες του Μετσόβου


Το πρόγραμμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γιοχάινες Χαν στην Ήπειρο, ολοκληρώθηκε με επίσκεψή του σε δύο παραγωγικές καθετοποιημένες μονάδες του Μετσόβου. Το Οινοποιείο Κατώγι- Στροφιλιά και το Τυροκομείο Ιδρύματος Τοσίτσα. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης,ενημέρωσε τον Επίτροπο για την καινοτομία που εφαρμόστηκε στις δύο επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, οι οποίες συνδυάζουν τον πρωτογενή τομέα, με τη μεταποίηση και την ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων των αγροτών – παραγωγών για την ενίσχυση του εισοδήματός τους και την τοπική ανάπτυξη. «Πρόκειται για ένα μοντέλο, που επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε όλη την Ήπειρο», τόνισε ο κ. Καχριμάνης, προσθέτοντας ότι «για αυτό και επιμένουμε για την ανάθεση του
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες, που αν και δεν είναι αποκλειστικής σας αρμοδιότητας, δεν παύει να είναι βασικό ζήτημα της περιφερειακής πολιτικής».

Πηγή epirusgate.gr

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Deutsche Bank: Δεν "βλέπει" νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους


Δεν "βλέπει" νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους η Deutsche Bank ενώ θεωρεί εφικτό το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013 και περιγράφει ως «χαμηλό» τον κίνδυνο κατάρρευσης της χώρας.

Προβλέπει ότι η αναθεώρηση του δανειακού προγράμματος θα χρειαστεί κάποιον χρόνο και θα προκαλέσει εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές τριβές, αλλά, όπως τονίζει, δεν είναι προς το συμφέρον καμίας πλευράς να μην καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Η γερμανική τράπεζα εμφανίζεται αισιόδοξη για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε έναν πιο σταθερό συνασπισμό.

Εκτιμά, μάλιστα, ότι παρά τον περιορισμό της κοινοβουλευτικής της δύναμης μετά την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ, η νέα κυβέρνηση υποστηρίζει περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις και ο συντονισμός της είναι ευκολότερος.

Η γερμανική τράπεζα διαπιστώνει ακόμη αλλαγή στη σχέση της Ελλάδας με την τρόικα. Εκτιμά ότι «Οι ξένοι δανειστές έχουν γίνει πιο ανεκτικοί σε βραχυπρόθεσμες παραβιάσεις του προγράμματος, περιορίζοντας τον θόρυβο γύρω από τις εκθέσεις της αποστολής».

Εντοπισμός πλαστών δικαιολογητικών στην Δημοτική Αστυνομία 31.10.2013


ΑρχικήΓραφείο ΤύπουΕντοπισμός πλαστών δικαιολογητικών στην Δημοτική Αστυνομία
Εντοπισμός πλαστών δικαιολογητικών στην Δημοτική Αστυνομία
31.10.2013
PDF | DOC

Τριάντα (30) περιπτώσεις δημοτικών αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών προκειμένου να προσληφθούν σε Δήμους της χώρας, εντόπισαν οι μέχρι σήμερα έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών στη Δημοτική Αστυνομία που ξεκίνησε με κοινή εντολή των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, και Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος του 54% εκ των 11.663 υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπως απολυτηρίων Λυκείου, πτυχίων Πανεπιστημίου, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, διπλωμάτων οδήγησης και πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τα οποία το ΣΕΕΔΔ ζήτησε από τους φορείς έκδοσής τους να πιστοποιήσουν την εγκυρότητά τους. Επισημαίνεται, ότι ο διενεργούμενος έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο των 3.576 δημοτικών αστυνόμων σε 178 Δήμους της χώρας και αφορά στη χρονική περίοδο από την πρόσληψή τους μέχρι και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τις διαπιστωμένες περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών, οι εκθέσεις του ΣΕΕΔΔ γνωστοποιούνται στους οικείους Δήμους και λοιπούς αρμόδιους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Εισαγγελίες Πρωτοδικών) για την ανάκληση των παράνομων διορισμών, την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών αμοιβών και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα παρακολουθεί στενά την πορεία εξέλιξης των υποθέσεων αυτών για να διασφαλίσει την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα συγκεκριμένα στοιχεία, δήλωσε σχετικά:

«Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των δημοτικών αστυνομικών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ισχυρής πολιτικής βούλησης για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας και για την πάταξη της ατιμωρησίας και των αδικιών που έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία της Δημόσιας Διοίκησης. Ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά στο Δημόσιο είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία την οποία όμως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να εντείνουμε. Η εποχή όπου ορισμένοι επιτήδειοι, με την άγνοια ή ακόμα και την ανοχή της Πολιτείας, λειτουργούσαν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου τελείωσε».

Αναλυτικά, οι μέχρι σήμερα διαπιστωμένες περιπτώσεις παράνομων προσλήψεων δημοτικών αστυνομικών λόγω της υποβολής πλαστών δικαιολογητικών κατανέμονται ανά Δήμο ως εξής:

ΔΗΜΟΣ
Περιπτώσεις δημοτικών αστυνομικών που υπέβαλαν πλαστά δικαιολογητικά

Αθηναίων 5
Πρώην Δήμος Ιαλυσού, νυν Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου 4
Πρώην Δήμος Καλλιθέας, νυν Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου 1
Ρόδου (διορισμός στο Δήμο Καλυμνίων και στη συνέχεια μετάταξη στο Δήμο Ρόδου) 1
Πρώην Δήμος Ηρακλειδών, νυν Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών του Δήμου Κω 3
Ασπροπύργου 3
Αχαρνών 1
Παλλήνης 1
Ν. Ηρακλείου Αττικής 1
Καλλιθέας 1
Δάφνης – Υμηττού 1
Μοσχάτου 1
Χαλανδρίου 1
Αίγινας 1
Πύργου 1
Ερέτριας 1
Χαλκίδας 1
Καρπενησίου 1
Σύμης 1

ΣΥΝΟΛΟ
30

Bελτίωση της διεθνούς κατάταξης της ελληνικής οικονομίας στην έκθεση «Doing Business 2014» της Παγκόσμιας Τράπεζας


Κατά έξι θέσεις βελτιώθηκε η διεθνής κατάταξη της ελληνικής οικονομίας στην έκθεση «Doing Business 2014» της Παγκόσμιας Τράπεζας που ανακοινώθηκε σήμερα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή επίδοση.
Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 72η θέση μεταξύ 189 χωρών που περιλαμβάνονται στη φετινή αξιολόγηση ενώ πέρυσι βρισκόταν στην 78η θέση μεταξύ 185 χωρών. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις, δηλαδή κατά την τελευταία διετία η Ελλάδα ανέβηκε 28 βαθμίδες.
Η κύρια αιτία για τη φετινή άνοδο, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και η απλούστευση σειράς σχετικών διαδικασιών. Σχετικές μεταρρυθμίσεις είναι επίσης η μείωση του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ, καθώς και η ρύθμιση για τα προτυποποιημένα καταστατικά. Με τα μέτρα αυτά η κατάταξη της χώρας μας στο συγκεκριμένο τομέα (ίδρυση επιχειρήσεων) βελτιώθηκε στη φετινή έκθεση κατά 110 θέσεις, επίδοση που είναι η καλύτερη μεταξύ όλων των χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα και μια από τις υψηλότερες βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί ιστορικά στην συγκεκριμένη έκθεση. Συγκεκριμένα, στον τομέα της ίδρυσης επιχειρήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται εφέτος στην 36η θέση από 146η πέρυσι. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει τη χώρα μας ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη βελτίωση της διευκόλυνσης ίδρυσης επιχειρήσεων.
Σημαντική ήταν επίσης η βελτίωση της κατάταξης στους τομείς:
-Της προστασίας των επενδυτών (80η θέση εφέτος από 117η πέρυσι και 155η πρόπερσι), που επιτεύχθηκε με τις αλλαγές στη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται στα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών να ενημερώνουν για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της εταιρείας όπως επίσης, για τις εισηγμένες εταιρίες, οι διατάξεις που απαγορεύουν υπό προϋποθέσεις τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του ΔΣ, συγγενών τους κλπ.
-Της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου (52η θέση από 62η και 79η πρόπερσι), με τη θέσπιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων στα τελωνεία, που εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των25 μέτρων απλούστευσης των διαδικασιών για τις εξαγωγές.
Στα μέτρα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που αξιολογήθηκαν στη φετινή έκθεση και ελήφθησαν ύστερα από συνεννόηση με την Παγκόσμια Τράπεζα, περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση της υποχρέωσης ελέγχου της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική και η ρύθμιση με την οποία για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών αρκεί απλή ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και θεώρηση όλων των στοιχείων.
Αντίθετα, επιδείνωση της σχετικής θέσης της χώρας καταγράφεται σε τομείς όπως η δικαστική επίλυση επιχειρηματικών διαφορών, η μεταβίβαση ακινήτων και η πτωχευτική διαδικασία.
Δηλώσεις αναφορικά με τη φετινή έκθεση για την Ελλάδα έκαναν τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, Jean Michel Lobet, που ανήκει στη συγγραφική ομάδα της έκθεσης και Dirk Reinermann, διευθυντής του προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Νότια Ευρώπη. Αναλυτικά:
Jean Michel Lobet: «Η Ελλάδα προχώρησε ενεργά τις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη χρονιά η Ελλάδα έλαβε μέτρα για να διευκολύνει τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, μειώνοντας εντυπωσιακά το κόστος έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, απλοποιώντας τις τελωνειακές διαδικασίες και βελτιώνοντας την προστασία των μετόχων μειοψηφίας. Ελπίζουμε να συνεχιστούν τα θετικά αποτελέσματα στις επόμενες εκθέσεις Doing Business».
Dirk Reinermann: «Ειδικά αυτήν την περίοδο έχει κρίσιμη σημασία για την ελληνική οικονομία το γεγονός ότι η ομάδα της οποίας ηγείται ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης κατάφερε να εφαρμόσει τόσο δραστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της έναρξης επιχειρήσεων. Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση διεθνώς στον συγκεκριμένο τομέα αυτή τη χρονιά. Συγχαίρουμε την ελληνική κυβέρνηση για αυτήν την μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που θα διευκολύνει τους επενδυτές να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα».
Σε δηλώσεις του με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης «Doing Business» ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει τα εξής:
«Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας πιστοποιεί τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς όπου ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή και κυρίως στον τομέα της διευκόλυνσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, της προστασίας των επενδυτών και στις εξαγωγές. Όταν γίνεται συστηματική δουλειά με σχέδιο και συγκεκριμένη στόχευση τα αποτελέσματα φαίνονται. Με την κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που έχει θεσπιστεί αλλά δεν καταγράφηκε στη φετινή έκθεση, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και με τις παρεμβάσεις που αναμένονται τους επόμενους μήνες από τα συναρμόδια Υπουργεία για την άρση διοικητικών εμποδίων, η κατάταξη της χώρας μας στην έκθεση Doing Business αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ένα από τα κλειδιά για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επομένως, ακόμη και αν απαιτείται το «ξεβόλεμα» ορισμένων οι απαιτούμενες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι να κερδίσει ο καθένας τη μικρή του μάχη αλλά να κερδίσουμε όλοι μαζί τον πόλεμο».