Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

"Στοπ" στα ελλείμματα των Περιφερειών βάζουν Σταικούρας - Ντινόπουλος


Ούτε ένα ευρώ έλλειμμα δεν θα πρέπει να εμφανίζουν το 2015, οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών και οι νέοι Περιφερειάρχες που πιάνουν δουλειά από το φθινόπωρο θα πρέπει να υπακούσουν σε μια ρητή εντολή των συναρμοδίων υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών: «Φτιάξτε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, βρέξει χιονίσει...».Ο νόμος 4270/2014 προβλέπει ότι η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων της γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη και οι Περιφέρειες δεν αποτελούν εξαίρεση.

Από την κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, προκύπτει ότι οι περιφέρειες θα έχουν την ερχόμενη χρονιά πολλά λεφτά για οδικά έργα, καθώς οι συγκεκριμένες δαπάνες θα είναι αυξημένες το 2015 κατά 73,36% αλλά το κονδύλι μεταφοράς μαθητών θα είναι ψαλιδισμένο κατά 6,25% σε σχέση με τις φετινές δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

«Αν δεν σας φτάνουν βάλτε τα από την τσέπη σας, από τα ίδια έσοδα της περιφέρειας δηλαδή» λέει επί της ουσίας η απόφαση στην οποία ορίζεται χαρακτηριστικά: «Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-14, μειωμένη κατά 6,25%. Στην περίπτωση όπου υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, πρέπει να εγγραφεί πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της».

Στο μέτωπο των επενδύσεων, το ξεμπλοκάρισμα των οδικών αξόνων, το νέο ΕΣΠΑ και η βούληση της κυβέρνησης να δώσει ανάσα στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων, αυξάνει το πουγκί των επιχορηγήσεων προς τις περιφέρειες.

Όπως προκύπτει από την απόφαση οι πιστώσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου θα είναι το 2015 ίσες με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια το 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Κατά τα λοιπά στην απόφαση δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και φέτος δίδεται η εντολή για περιορισμό των δαπανών υπερωριών αλλά και λειτουργικών δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο όπως κάθε χρόνο γίνεται σε υπουργεία και επιχορηγούμενους φορείς.

«Ενόψει της υποχρέωσης των περιφερειών για τουλάχιστον ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, είναι αναγκαία η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, συγκρατώντας αυτές σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα». Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι δαπάνες:

1. Υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού

2. Υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή – διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό- εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεων, εκδόσεις λευκωμάτων, ενισχύσεις συλλόγων κλπ.

3. Τυχόν πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική για αυτό το σκοπό έγκριση, ενώ θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού της χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών- δραστηριοτήτων της.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Εκπτωτικό «βαρομετρικό χαμηλό» στην αγορά τις πρώτες εβδομάδες των θερινών εκπτώσεων
Η ΕΣΕΕ συνεχίζοντας την έρευνα για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις και το άνοιγμα των Κυριακών διερεύνησε εκ νέου την ικανοποίηση των εμπόρων από την έναρξη της περιόδου των καλοκαιρινών εκπτώσεων και ειδικότερα για το διάστημα της 2ης εκπτωτικής εβδομάδας και μέχρι τέλος Ιουλίου.
Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, η έρευνα διεξήχθη στο ίδιο δείγμα εμπόρων που είχε συμπεριληφθεί στην τηλεφωνική έρευνα της προηγούμενης εβδομάδας. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τυχαίο δείγμα 227 εμπορικών επιχειρήσεων στις εμπορικές αγορές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και ορισμένων σημαντικών περιφερειακών αγορών της Αττικής (Πειραιάς, Μαρούσι, Ν. Ιωνία, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Περιστέρι, Ν. Ιωνία, Ν. Σμύρνη). Το κύριο κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης ήταν η εγκατάστασή της σε παραδοσιακούς εμπορικούς δρόμους στα κέντρα των πόλεων.
Κυριακή
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έμποροι του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ρωτήθηκαν εάν, σύμφωνα με την δυνατότητα που τους εκχωρεί η πρόσφατη υπουργική απόφαση, άνοιξαν τα καταστήματά τους την τελευταία Κυριακή (27 Ιουλίου). Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας εκτιμάται ότι ο αριθμός των καταστημάτων που άνοιξαν την Κυριακή είναι πολύ μικρός, ενώ υπενθυμίζεται ότι, και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων (20 Ιουλίου) είχε διαπιστωθεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν παρέμειναν ανοιχτά (Αθήνα: 40%, Θεσσαλονίκη: 57%).
Ωστόσο, για τα καταστήματα που άνοιξαν, υπήρξε σχετική ταύτιση των απόψεων των επιχειρηματιών αναφορικά με τον τζίρο της Κυριακής, καθώς, οι περισσότεροι καταστηματάρχες που επέλεξαν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους δήλωσαν από «λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι» από τον τζίρο που πραγματοποίησαν τις δύο Κυριακές του Ιουλίου.
Εκπτώσεις
Αντίθετα με την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα των εκπτώσεων φαίνεται ότι οι πωλήσεις για το μεγαλύτερο ποσοστό των καταστημάτων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς το 29% θεωρεί καθόλου ικανοποιητικό το επίπεδο των πωλήσεων, ενώ η πλειονότητα (63%) των εμπόρων αναφέρει ότι οι πωλήσεις κινήθηκαν σε «όχι και τόσο ικανοποιητικά» επίπεδα. Μόνο το 8% των ερωτηθέντων εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση από τις πωλήσεις που πραγματοποίησε την συγκεκριμένη εκπτωτική βδομάδα.
Συνολικά, η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος από την άποψη των πωλήσεων των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκε στα ίδια ή ακόμα και λίγο χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή. Το 51% των εμπόρων πραγματοποίησε αντίστοιχες πωλήσεις με τις περσινές, ενώ το 44% δηλώνει ότι φέτος οι πωλήσεις ήταν μειωμένες και μόνο το 5% είχε αυξημένες πωλήσεις κυρίως σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης.Σύμφωνα με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου το εν λόγω διάστημα των θερινών εκπτώσεων κινήθηκαν πτωτικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη θερινή εκπτωτική περίοδο. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι ο Πειραιάς, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Λάρισα η υποχώρηση αυτή στο λιανεμπόριο κυμάνθηκε μεταξύ 10% και 20%. Ακόμα και σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, ενώ αναμενόταν αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω της τουριστικής περιόδου η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε αύξηση της εμπορικής κίνησης, αυτή δεν καταγράφηκε. Συγκεκριμένα, συγκριτικά με τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο τα τουριστικά είδη σημειώνουν τις πρώτες δύο εβδομάδες πτώση κατά 30%, στα Χανιά κατά 20%, ενώ στη Ρόδο όπως και στην Κέρκυρα, η αγορά κυμάνθηκε ελαφρώς υποτονικά αλλά κοντά στα περσινά επίπεδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τα τουριστικά μεγέθη είναι εντυπωσιακά για τη φετινή χρονιά, ακόμα δεν έχουν μεταφραστεί σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και κατ΄ επέκταση του τζίρου των καταστημάτων, ιδίως σε παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η εμπορική και η τουριστική κίνηση δεν έχουν ακόμη συντονιστεί. Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της καταναλωτικής κίνησης διαδραμάτισε η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την εφορία, πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, γεγονός που πολλοί επαγγελματίες πιστεύουν ότι «πάγωσε» την αγορά.
Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι οι εκπτώσεις συνεχίζονται για έναν ακόμα ολόκληρο μήνα και παραμένει αισιόδοξη, ότι όπως η τουριστική αντίστοιχα και η αγοραστική κίνηση μέχρι τέλος Αυγούστου θα βελτιωθεί, ώστε η συνολική εικόνα των φετινών εκπτώσεων να ικανοποιήσει τελικά εμπόρους και καταναλωτές.
Ilovemetsovo.blogspot.com

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Η ΤΟΥΟΤΑ ΠΟΔΑΣ φέρνει κοντά σας τα νέα AYGO και Yaris !!! - στην κεντρική Πλατεία Μετσόβου από 1 έως 3 Αυγούστου 2014-Η ΤΟΥΟΤΑ ΠΟΔΑΣ, Εξουσιοδοτημένος Εμπορος Toyota στον Ν. Ιωαννίνων, σας προσκαλεί με μεγάλη χαρά, το 3ήμερο, από Παρασκευή, 1 έως και Κυριακή, 3 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου για να σας παρουσιάσει τα νέα μοντέλα Aygo και Yaris.
Nαι! Η ΤΟΥΟΤΑ έχει δημιουργήσει δύο ακόμα καλύτερα αυτοκίνητα και πιό απολαυστικά στην οδήγηση – τα Aygo και Yaris.

To νέο Aygo βασίζεται σε καινοτομίες και αρετές όπως είναι, η ελκυστική του σχεδίαση, η οδηγική απόλαυση και η ακόμα πιό ‘παιχνιδιάρικη’ διάσταση που διαθέτει πλέον το νέο μικρό μοντέλο της ΤΟΥΟΤΑ.
Επιπρόσθετα, το νέο Yaris έχει να επιδείξει μια ακόμα πιό δυναμική και συναισθηματική σχεδίαση με την αντιληπτή ποιότητα που πάντα το διακρίνει, αλλά και με βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά και άνεση.

Αναμφισβήτητα, και τα δύο νέα μοντέλα θα σας προσεγγίσουν όχι ‘δια μέσου της λογικής’, αλλά ‘κατακτώντας την καρδιά σας’, αφού είναι έτοιμα με την νέα εντυπωσιακή και ζηλευτή σχεδίαση, να σας χαρίσουν μια ιδιαίτερα ‘’παιχνιδιάρικη’’ διάσταση.

Μπορείτε να είστε από τους πρώτους που θα θαυμάσετε τα νέα μοντέλα της ΤΟΥΟΤΑ από κοντά!

Παράλληλα, η γιορτινή ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου που με χαρά η ΤΟΥΟΤΑ Πόδας επέλεξε να σας προσφέρει το 3ήμερο (1-3 Αυγούστου) δεν σταματά εδώ....

Ωρα για διασκέδαση! Ετοιμαστείτε για μουσική σε έντονους ρυθμούς με καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελα, αλλά και πολύ ...test drive.

Πρώτα απ’ όλα, το Hilux θα είναι εκεί και θα σας περιμένει να το ‘δοκιμάσετε’. Οδηγήστε το και αντιληφθείτε τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο τιμόνι του πιό διάσημου επαγγελματικού pick-up ‘’πολυεργαλείου’’. Απολαύστε την νέα καμπίνα που διαθέτει το Hilux με τα επίπεδα άνεσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου, αλλά και την νέα, προηγμένη εξωτερική σχεδίαση που διαθέτει ο «θρύλος» των επαγγελματικών αυτοκινήτων.
Επιπρόσθετα, η Toyota Πόδας θα έχει στη διάθεση σας για test drive, όλη τη γκάμα των αυτοκινήτων ΤΟΥΟΤΑ, όπως: Αvensis, Yaris Van, Rav4 και Auris –ακόμα και την υβριδικής τεχνολογίας έκδοση του.

Τα άριστα ποιοτικά μοντέλα της ΤΟΥΟΤΑ σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου από Παρασκευή, 1 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Αυγούστου και σας προ(σ)καλούν να τα οδηγήσετε και να απολαύσετε τις ασύγκριτες επιδόσεις τους και την φημισμένη αξιοπιστία τους.

Ilovemetsovo.blogspot.com

«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2014 την συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με τίτλο προγράμματος: «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014.

Εφόσον οι θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, δηλαδή πριν απο τις 21 Αυγούστου 2014, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα.

Οι εγκρίσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν. Υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 ευρώ τη δημιουργία νέας επιχείρησης από ενδιαφερόμενους που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ηλικία έως 35 ετών,
κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ,
να περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ,
να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.
Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που αφορά ΜΟΝΟ όσους υπέβαλλαν αίτηση στο πρόγραμμα αρχές του 2014 (α κύκλος):

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, στους νέους των οποίων η αίτηση-επιχειρηματικό σχέδιο έχει απορριφθεί απο την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίδιο του ίδιου προγράμματος, εφόσον:

α) έχουν ήδη ανακαλέσει με υπεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση μέχρι τις 17-07-2014 ή
β) δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 17-07-2014 απο την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση επι της ένστασή τους.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Προγράμματα του Υπουργείου Τουρισμού για ξεναγούς
Δύο ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιστοίχως, θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού.

Tο πρώτο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα κατά το διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014 και το δεύτερο στη Ρόδο από 13 Οκτωβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού, στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης από 20 έως και 29 Αυγούστου 2014 για το πρόγραμμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και από 1η έως και 10 Σεπτεμβρίου 2014 για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις προκηρύξεις των δύο προγραμμάτων, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού, www.mintour.edu.gr, του ΕΟΤ, www.gnto.gr καθώς και των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, www.ionio.gr/central και www.aegean.gr.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Συνέδριο για «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων»

Συνέδριο για «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων»Το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνουν συνέδριο για «Το μέλλον των Γλωσσικών Επαγγελμάτων» το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στον Πειραιά.


Ilovemetsovo.blogspot.com

«Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τα 6 καλοκαιρινά και τα 10 φθινοπωρινά προαπαιτούμενα
Τα έξι προαπαιτούμενα μέτρα που υποχρεούται να υλοποιήσει η κυβέρνηση και οφείλει να παρουσιάσει στο EuroWorking Group στις 7 Αυγούστου για την εκταμίευση του 1 δις και την αποδέσμευση των 2 δις ευρώ, έχουν πλέον μειωθεί στα πέντε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ. Οι άμεσες προτεραιότητες του Πολυνομοσχεδίου που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, προς ψήφιση μέχρι τις 8 Αυγούστου, εστιάζονται στις παρακάτω εκκρεμότητες:
1. Στη νομοθετική ρύθμιση για τη συγχώνευση υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των Επικουρικών Ταμείων και εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από 1-1-15 για όλα τα Ταμεία που δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στο ΕΤΕΑ.
2. Στην ψήφιση του νόμου για τα δάση και τη ρύθμιση χάραξης αιγιαλού.
3. Στην ψήφιση πολυνομοσχεδίου για την απλοποίηση των διαδικασιών γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών στο Δημόσιο.
4. Στην κατάργηση από 1-1-2015 των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων κ.λπ.) που χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις Ταμείων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.
5. Στην ψήφιση του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και νομοθεσίας για τη «δήλωση και την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων», με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Σύμφωνα με τη Κομισιόν, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι η χώρα μας θα έχει ολοκληρώσει εγκαίρως τα προαπαιτούμενα για τη δόση του Αυγούστου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το δυσκολότερο από αυτά τη ΔΕΗ, η οποία όμως έχει ήδη υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα, μέχρι τις 15 Αυγούστου θα πρέπει να έχει βρεθεί σημείο συνεννόησης με την ΕΕΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδιωτικού τομέα, ώστε να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο σε περιβάλλον συστημικής κρίσης και λύση εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Τη Φθινοπωρινή δόση προαπαιτούμενων θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση με την τρόικα 3-5 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, ενώ θα πρέπει στη συνέχεια να ολοκληρωθεί νομοθετικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, πριν τον επόμενο έλεγχο το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου, σε δέκα πολύ σοβαρά ζητήματα, που εκκρεμούν από προηγούμενους ελέγχους και είναι τα παρακάτω:
1) Νέο Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα.
2) Ευθυγράμμιση νομοθεσίας πλαισίου ομαδικών απολύσεων.
3) Επιτάχυνση πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη στο Δημόσιο.
4) Αναθεώρηση προϋπολογισμού 2015 με παράταση ειδικών εισφορών.
5) Ολοκλήρωση των απολύσεων από το Δημόσιο μέχρι τέλος 2014.
6) Κατάργηση δαπανών και φοροαπαλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων.
7) Νομοθετικά μέτρα για βελτίωση είσπραξης δημοσίων εσόδων.
8) Μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με καθιέρωση ενός συντελεστή.
9) Νέο μισθολόγιο δημοσίου με εφαρμογή της απόδοσης από 1-1-15.
10) Έλεγχος του συνόλου της λίστας καταγραφής των φόρων υπέρ τρίτων.

Όλα τα παραπάνω προαπαιτούμενα είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν περισσότερες αλλαγές στην ελληνική οικονομία και κοινωνία αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς. Ωστόσο, ούτε νύξη δεν γίνεται για μια σειρά από ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις ΜΜε επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού κατατεθεί σε δημόσιο διάλογο το τελικό κείμενο του παρόντος πολυνομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:
«Προς αποφυγή περαιτέρω εκπλήξεων η ΕΣΕΕ προσπαθεί να ενημερώσει τους μικρομεσαίους της ελληνικής αγοράς για τα "πολυαπαιτούμενα των πολυνομοσχεδίων" που συνοδεύονται από περίπου 440 νέες παρεμβάσεις.
Ευχόμαστε η μεταφορά των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές από την έδρα μας, σε ουδέτερο έδαφος, να σταματήσει να αναστατώνει με τις συχνές επισκέψεις τους για έλεγχο την ελληνική κοινωνία και κάποια στιγμή να οδηγήσει σε παύση προαπαιτούμενων και δημοσιονομική εκεχειρία».

Ilovemetsovo.blogspot.com

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Από αύριο οι αιτήσεις για επιχορήγηση προσλήψεων σε επιχειρήσεις
Ξεκινά αύριο Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».

[OAED]

Όπως ανακοινώθηκε, το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

- Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

- Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.


Ilovemetsovo.blogspot.com

ΔΕΗ:Μειώσεις 8% επαγγελματικά, βιοτεχνικά και εμπορικά τιμολόγια
Άρση των αδικιών επιδιώκει η ΔΕΗ ελαφρύνοντας τα επαγγελματικά, βιοτεχνικά εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια .Οι μειώσεις θα φτάσουν το 8 % σε αυτούς τους τομείς ... Παράλληλα καταργείται η κατηγορία των τιμολογίων με κατανάλωση 0-800Mwh και διαμορφώνεται μία νέα 0-2000Mwh. .

Αυξήσεις 11% θα υπάρξουν στα τιμολόγια 2ης και 3ης εξοχικής κατοικίας .

Η ΔΕΗ με τον τρόπο αυτό καταργεί τις σταυροειδείς επιδοτήσεις των τιμολογίων που είχαν ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται κατηγορίες καταναλωτών , όπως οι έμποροι και οι επαγγελματίες και να ελαφρύνονται όσοι είχαν 2η ή 3η παραθεριστική κατοικία.

Η μέση ετήσια επιβάρυνση για τους λογαριασμούς των εξοχικών κατοικιών δεν θα ξεπεράσει τα 40-60€

Η ΔΕΗ επί της ουσίας θα «κερδίσει» με τις αυξήσεις 50εκ € και αμέσως θα τις μετακυλήσει ως εκπτώσεις σε επαγγελματικούς κλάδους

Η νέα αναπροσαρμογή των τιμολογίων που θα έχει αναδρομική ισχύ από 25η Ιουλίου


Ilovemetsovo.blogspot.com

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου κ. Στράτος Ιωάννου απέστειλε επιστολή προς τους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού.

​Όπως όλοι γνωρίζουμε τα Ηπειρώτικα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και αλιεύματα είναι απαράμιλλης ποιότητας. Τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οπωροκηπευτικά, το λάδι, το κρασί, το τσίπουρο, το μέλι, το γάλα και το τυρί, τα αλλαντικά, τα βότανα, τα ψάρια και τα θαλασσινά και όλα τα προϊόντα της Ηπειρώτικης γης και θάλασσας έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά και γεύση. Γι’ αυτό και προτιμώνται στο εξωτερικό και έχουν διεθνή φήμη.
​Προτιμώντας τα Ηπειρώτικα προϊόντα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, αφενός δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γευτούν και να απολαύσουν την ποιότητα των Ηπειρώτικων προϊόντων και αφετέρου βοηθάμε τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς να συνεχίσουν να τα παράγουν. Επιπλέον, βοηθάμε την ελληνική οικονομία, εθνική και τοπική, καθώς τα χρήματα παραμένουν στον τόπο μας, σε μια εποχή ιδιαιτέρως δύσκολη.
​Σας ενθαρρύνω θερμά να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τον Ηπειρώτη παραγωγό, αγοράζοντας τα εξαιρετικά μας προϊόντα, όπως και ο Ηπειρώτης αγρότης και κτηνοτρόφος, και κάθε ένας από εμάς υποστηρίζουμε την Ηπειρώτικη τουριστική επιχείρηση και κάθε Ηπειρώτικη και Ελληνική επιχείρηση.
Για ένα καλύτερο μέλλον, για μας και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές.


Ο Αντιπεριφερειάρχης
& Θεματικός Υπεύθυνος για την
Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου


Στράτος ΙωάννουIlovemetsovo.blogspot.com

Δελτίο τυπου ΟΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Η άρνηση του ΟΑΕΕ και των αρμόδιων υπουργείων να καταλάβουν το πρόβλημα των ελεύθερων επαγγελματιών που αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές στον ΟΑΕΕ λόγω δυσμενών καταστάσεων που δημιούργησε η κρίση η οποία πλήττει την χώρα μας και περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα , μας αναγκάζει να στραφούμε με κάθε μέσο εναντίον της πολιτείας .
Η ομάδα ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων μέσω της επιτροπής που δημιούργησε για την υπεράσπιση των συμπολιτών μας που θέλουν να αντιδράσουν στην εξαφάνιση και στοχοποίηση του ελευθεροεπαγγελματία προχωρούν σε ομαδικές προσφυγές .
Ήδη 6.600 ειδοποιήσεις ,σε όλη τη χώρα ,από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) απειλούν με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας τους συμπολίτες μας και αναμένονται άλλες 220.000 ειδοποιήσεις το επόμενο διάστημα .
Ήδη 16.000 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί στην πόλη μας για χρέη προς το δημόσιο, άρα αυτό που κινδυνεύει σε πρώτη φάση είναι οι καταθέσεις μας .
Ο δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων βρίσκεται στο πλευρό μας και μας διέθεσε μια λίστα 22 δικηγόρων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την δικαστική διαμάχη εναντίον του ΟΑΕΕ.
Οι προσφυγές που αρχίζουν να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας σε όλη τη χώρα συνοπτικά διεκδικούν :
1. Κατάργηση του άρθρου 101 παρ. 4δ του Ν. 4172/2013, περί μη δυνατότητας αναστολής των εις βάρος μας επερχόμενων πλειστηριασμών. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι κατάφωρα αντισυνταγματική
2. Μείωση των πολύ υψηλών ασφαλιστικών μας εισφορών, τώρα που η οικονομική κρίση (για την οποία δεν ευθυνόμαστε) έχει επιφέρει δραματική μείωση του τζίρου μας (όσων έχουμε ακόμα ανοιχτές επιχειρήσεις). Και κυρίως τώρα που ο ΟΑΕΕ μας παρέχει ευτελέστατες υπηρεσίες Υγείας.
3. Μείωση/Κατάργηση των υπέρογκων έντοκων προσαυξήσεων όταν καταβάλλονται καθυστερημένα οι εισφορές.
4. Κατάργηση της συνέχισης της χρέωσης των ασφαλιστικών εισφορών, στις περιπτώσεις όπου, λόγω μη καταβολής τους, ο ΟΑΕΕ παύει να παρέχει υπηρεσίες Υγείας (μη ανανέωση βιβλιαρίου υγείας). Δεν νοείται χρέωση ασφαλίστρου χωρίς παροχή ασφάλειας!
5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που πρέπει να δοθεί λύση από μέρος της πολιτείας όπως
• Η αποποινικοποίηση των οφειλών
• Η εναρμόνιση των εισφορών ανάλογα με το εισόδημα του επαγγελματία
• Η παροχή ασφαλιστικών βεβαιώσεων ανεξάρτητα από τις οφειλές
• Κατάργηση του ΚΕΑΟ
• Πάγωμα των Οφειλών
• Αφαίρεση των τόκων στις οφειλές
• Αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα που δεν παρασχέθηκε.
Αυτή ,συνοπτικά ,είναι η επίθεση που δεχόμαστε σαν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ληστεία που γίνεται εις βάρος των επιχειρήσεων μας και των οικογενειών μας. Η ελπίδα ότι δεν θα μας πάρουν το σπίτι αρχίζει να πεθαίνει εάν δεν αντιδράσουμε ,εάν δεν διώξουμε το φόβο μας θα μας εξαφανίσουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν σε ληστεύουν δεν είναι ντροπή να το φωνάξεις είναι το αυτονόητο για να σε βοηθήσουν.
Για αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν στην αίθουσα της Περιφέρειας στην Στοά Σάρκα (2ο όροφο) την Τετάρτη 16/7/14 και ώρα 19:00 .


Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Ενισχύσεις 32,2 εκ ευρώ σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για το έτος 2013


Την καταβολή συνολικού ποσού ενισχύσεων 32,2 εκ. ευρώ σε δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους, μετά την ολοκλήρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των ελέγχων για τις πληρωμές των αιτήσεων του 2013, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος.

Οι πληρωμές αυτές έχουν να κάνουν με εξοφλήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, Ειδική Ενίσχυση βαμβακιού και της Διεπαγγελματικής του προϊόντος, ειδική στήριξη ελαιολάδου, επιτραπέζιων ελιών, παραδοσιακών ελαιώνων, σκληρού σταριού, αναπαραγωγικών μοσχίδων, θηλαζουσών αγελάδων, αιγοπρόβειου κρέατος, διατήρησης αμπελώνων, ενισχύσεις καλλιέργειας πατάτας, φασολιών, εσπεριδοειδών, μαστίχας, φάβας Σαντορίνης, γάλακτος για παραγωγή τυριών και κριθαριού στη Λήμνο.
Ilovemetsovo.blogspot.com

Οι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται μόνο στο Γ.Ε.ΜΗ. από 1.1. 2015
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας", μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα είναι υποχρεωμένες από την 1η Ιανουαρίου 2015 να δημοσιοποιούν τα έγγραφα δημοσιότητας οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Επίσης καθίσταται πλέον προαιρετική η ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες των εταιριών.

Το σχετικό άρθρο έχει ως εξής :

Το άρθρο 232 Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 232
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας, (εκτός από τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία την δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
2. Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.
3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2015. »
Ilovemetsovo.blogspot.com

ΣΕΤΕ:Ισχυρό πρώτο εξάμηνο με αύξηση 17,1%, ή 760.000 επιπλέον αφίξεις
Ισχυρό πρώτο εξάμηνο με αύξηση 17,1%, ή 760.000 επιπλέον αφίξεις, παρουσιάζουν τα στοιχεία των διεθνών αφίξεων, με όλα σχεδόν τα αεροδρόμια της χώρας να παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2013.

Ενισχύεται έτσι περαιτέρω η εκτίμηση του ΣΕΤΕ για επίτευξη του στόχου των 19 εκατ. διεθνών αφίξεων το 2014,συμπεριλαμβανομένων των οδικών και δια θαλάσσης αφίξεων, όχι όμως και της κρουαζιέρας, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε επιπλέον 2,2 εκ αφίξεις.


Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΣΕΤΕ, η Αθήνα συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία με αύξηση εξαμήνου 32,8% ή περίπου 400.000 επιπλέον αφίξεις. Ο στόχος των 750.000 επιπλέον αφίξεων για την πρωτεύουσα αναμένεται να ξεπερασθεί. Ταυτόχρονα, μεγάλη αύξηση, άνω του 20%, παρουσιάζουν τα αεροδρόμια Χανίων (24,1%), Σαντορίνης (26%), Καλαμάτας (58,5%) και Σάμου (22,1%).

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρατηρούμενη τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με την πύκνωση της αεροπορικής διασύνδεσης της περιφέρειας της χώρας, αλλά και τη σταδιακή ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διάθεσης του τουριστικού προϊόντος.

Αθροιστικά, στις εκτός Αθήνας αεροπορικές αφίξεις του τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου, παρατηρείται άνοδος που εξελίσσεται εντυπωσιακά το 2013 και 2014 (2010: 2.422.000 αφίξεις, 2011:2.825.000, 2012: 2.808.000, 2013: 3.205.000 και 2014: 3.592.000).
Ilovemetsovo.blogspot.com

Ανάκληση μπαταριών λιθίου-ιόντων για notebooks ThinkPad της Lenovo
H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Lenovo Technology B.V., μέσω του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης μπαταριών λιθίου-ιόντων για ορισμένα επαγγελματικά notebooks ThinkPad, όπως αναφέρεται παρακάτω, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και ανάφλεξης των μπαταριών.

Οι επηρεαζόμενες μπαταρίες διανεμήθηκαν παγκοσμίως μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Απριλίου 2011 μαζί με καινούργια notebooks ή ως ανταλλακτικά στα κάτωθι μοντέλα notebooks:
ThinkPad T410, T420, T510, W510, X100E, X120E, X200, X201, X201s Series
Edge 11, Edge 13, and Edge 14 Series
Option P/Ns 43R9255, 51J0500, 57Y4186, 57Y4564, 57Y4565, 57Y4625, 57Y4559, 43R9254, 0A36277
και μπορεί να είναι τύπου 3-, 4-, 6- ή 9-κυψελών (cell). Ειδικότερα στην Ελλάδα η ανάκληση αφορά συνολικά 324 τεμάχια από μπαταρίες notebooks και μπαταρίες ως ανταλλακτικά των ThinkPad X201 ‐ 9cell, ThinkPad X201 ‐ 6cell, Edge 14 – 9 cell, Edge 13 – 6 cell και ThinkPad T410 ‐ 9cell.
Η Lenovo έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της μεγάλης πλειοψηφίας των πελατών – οι οποίοι είναι εταιρείες και επηρεάζονται από την ανάκληση, με απευθείας επικοινωνία προς τα κεντρικά τους.

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Η Lenovo διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την με την ανάκληση μπαταριών και δωρεάν αντικατάστασή τους στο τμήμα υποστήριξης της ιστοσελίδας της στις διευθύνσεις www.lenovo.com/batteryprogram2014 και http://support.lenovo.com/en_GR/product-andparts/detail.page?DocID=HF004122, προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές. Στις παραπάνω ιστοσελίδες παρέχεται αυτοματοποιημένη εφαρμογή ελέγχου του συστήματος (ΝΒ), με την οποία ο χρήστης μπορεί να διαπιστώσει αν το συγκεκριμένο σύστημα με το οποίο μπαίνει στο διαδίκτυο επηρεάζεται από την ανάκληση. Η ίδια αυτοματοποιημένη εφαρμογή διατίθεται και για έλεγχο σε σύστημα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η Lenovo συστήνει στους καταναλωτές, τα συστήματα των οποίων επηρεάζονται από την ανάκληση, να απενεργοποιήσουν το σύστημα τους και να το λειτουργούν συνδεδεμένο με τροφοδοσία ρεύματος (χωρίς μπαταρία) ώσπου να παραλάβουν την νέα μπαταρία.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Νέα μείωση των ελληνικών εξαγωγών
Νέα μείωση των ελληνικών εξαγωγών και περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών εκτιμάται για τον Μάιο εφέτος, με βάση τους αρχικούς υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.970,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.868,2 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 7,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.249,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.453,0 εκατ. ευρώ τον Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 8,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 1,5%).

Βασίλης Κορκίδης:Η Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά
Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν είμαι ένας άνθρωπος που συνηθίζει να διαμαρτύρεται δίχως λόγο και αιτία, ενώ όσες φορές μου ζητήθηκε να ενεργήσω για το γενικότερο καλό, το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Ως άνθρωπος της αγοράς, ουδέποτε υπήρξα μέρος συντεχνιών, αλλά συνεχώς προσπαθώ να προτείνω ενέργειες για την διάσωση των μικρομεσαίων του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στους οποίους άλλωστε ανήκω και τους οποίους έχω την τιμή να υπηρετώ από τη θέση του Προέδρου της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ.
Οι τελευταίες εντολές του ΔΝΤ για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθ' όλες τις Κυριακές του χρόνου και σε όλη την Ελλάδα, με βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετο, αφού εξακολουθούν λανθασμένα να επιβάλλουν σε όλους εμάς τις εμμονές συγκεκριμένων συμφερόντων. Αγνοούνται έτσι η ενιαία πρόταση μας για ένα παραγωγικό ωράριο στις εμπορικές τουριστικές αγορές και τα πορίσματα των ερευνών μας σύμφωνα με τα οποία η λειτουργία όλων των καταστημάτων για 7 Κυριακές τον χρόνο είναι επαρκέστατη συνθήκη για όλους τους εμπόρους. Πέραν αυτού, παίζεται ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπου το κέρδος του ενός είναι οι απώλειες του άλλου, με ταυτόχρονη αναδιάταξη των μεριδίων της αγοράς σε βάρος της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης.
Γνωρίζοντας πολύ καλά την μαχητικότητα των προσπαθειών σας και τις ειλικρινείς προθέσεις σας για έμπρακτη στήριξη των ελλήνων μικρομεσαίων και κυρίως έχοντας πίστη στο οξύ πολιτικό σας κριτήριο να επικοινωνείτε με την ελληνική κοινωνία και να λαμβάνετε τα μηνύματά της, θεωρώ ότι είστε ο μόνος που αντιλαμβάνεται την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει το περιεχόμενο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και διαταράσσει πλέον σοβαρά τις σχέσεις των ανθρώπων της αγοράς με την Κυβέρνηση.
Σας παρακαλώ, επομένως, για λόγους ηθικής τάξης, να δεχθείτε την παραίτηση μου από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρηση μου από τον Τομέα Παραγωγικών Τάξεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και θα συνεχίσω να ελπίζω στις προσωπικές παρεμβάσεις σας, αλλά και στη συμπόρευση σας με τους μικρομεσαίους της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι στον καθημερινό άνισο αγώνα επιβίωσης, είμαι βέβαιος ότι θέλουν τον Πρωθυπουργό στο πλευρό τους.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Βασίλης ΚορκίδηςIlovemetsovo.blogspot.com

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Άρχισε η αποξήλωση του... "μεγάλου αδερφού" στο Μέτσοβο

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Θ. ΔΑΣΟΥΛΑ - Συνελήφθη 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας "Περί προσωπικών δεδομένων"!!!


Λίγες ημέρες μετά τη δημόσια καταγγελία του Μετσοβίτη επιχειρηματία και παλαιότερα επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο Μετσόβου, Θεόδωρου Δασούλα, για την αθρόα και παράνομη τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους του δήμου Μετσόβου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου, έκαναν τα δέοντα και έτσι χθες είχαμε τη σύλληψη ενός 27χρονου επιχειρηματία για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί προσωπικών δεδομένων». Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς στο κατάστημα μαζικής εστίασης που διατηρούσε, είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τρεις κάμερες συνδεδεμένες με φορητό υπολογιστή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, οι κάμερες και ο υπολογιστής κατασχέθηκαν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην καταγγελία του την 1η Ιουλίου ο Θ. Δασούλας: "Εδώ και αρκετά χρόνια, κατά παράβαση του νόμου 2472/1997 το Μέτσοβο έχει γεμίσει με κάμερες που στοχεύουν σε Δημόσιους χώρους καταγράφοντας (κάποιες από αυτές η και όλες) αμέριμνους Δημότες αλλά και
επισκέπτες". Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας στους χώρους εργασίας κατ’ αρχάς επιτρέπεται αλλά αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών και υπό τους όρους του Ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 1/2011 της ΑΠΔΠΧ (14 παρ. 5 Ν. 3917/2011). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της εποπτείας των εργαζομένων και της βελτίωσης της παραγωγικότητας αυτών (άρθρο 7 Οδηγίας 1/2011 ΑΠΔΠΧ, Γνωμοδότηση 4/2004 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης).

Πηγή epirusgate.blogspot.com

Ilovemetsovo.blogspot.com

Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος μαζικής εστίασης


Είχε μετατρέψει το μαγαζί του σε «μεγάλο αδερφό»! Ο λόγος για έναν επιχειρηματία καταστήματος μαζικής εστίασης στο Μέτσοβο, ο οποίος είχε εγκαταστήσει κάμερες για να παρακολουθεί τους πελάτες του, όπως αναφέρει το ipeirotika.gr.Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, το πρωί της Δευτέρας στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, συνελήφθη ένας 27χρονος για παράβαση της Νομοθεσίας «περί προσωπικών δεδομένων».

Στο κατάστημα μαζικής εστίασης που είχε ο 27χρονος, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, είχαν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τρεις κάμερες συνδεδεμένες με φορητό υπολογιστή.

Οι κάμερες και ο υπολογιστής κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μετσόβου.

Ilovemetsovo.blogspot.com

«Η ΕΣΕΕ στηρίζει το σχέδιο ενοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων»
Πραγματοποιήθηκε, η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη με τον Πρόεδρο του ΚΕΠΕ κ. Νικόλαο Φίλιππα σε ένα κύκλο επαφών του Προέδρου του ΚΕΠΕ με τους κοινωνικούς φορείς αναφορικά με σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, συμφωνήθηκε η συνεργασία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) με το τμήμα ερευνών του ΚΕΠΕ για την διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των ασφαλιστικών δομών. Παρουσία των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων συζητήθηκε διεξοδικά το σχέδιο ενοποίησης το οποίο περιλαμβάνει 6 βήματα και αφορά ενοποιήσεις ταμείων όχι μόνο διοικητικές αλλά και θεσμικές. Το Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΑΤ), όπως ακούγεται ότι θα ονομάζεται, θα έχει διακριτούς τομείς μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Παράλληλα, θα ισχύσει για αυτό ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, κοινός Κανονισμός Ασφάλισης και ενιαίες παροχές, όπως επίσης και ενιαία τεχνολογική υποδομή.
Η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει έξι βήματα προκειμένου να επιτευχθεί ο κεντρικός αυτός στόχος:
1. Ενοποίηση επικουρικών – εφάπαξ, σε ανεξάρτητους τομείς.
2. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών ΙΚΑ.
3. Ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων – ΕΤΑΑ (γιατρών, δικηγόρων μηχανικών) και ΟΑΕΕ. Σε δεύτερη φάση, ένταξη του νέου ταμείου στο ΙΚΑ, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για όλους τους αυτοαπασχολούμενους.
4. Αναδιοργάνωση του ΟΓΑ επάνω στο μοντέλο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
5. Σταδιακή ενοποίηση των υποκαταστημάτων της περιφέρειας σε ένα 6μηνο, υπό την ομπρέλα του Εθνικού Ασφαλιστικού Ταμείου, για σύνταξη, εξυπηρέτηση του πολίτη και Κέντρα Εξυπηρέτησης, Απονομής Σύνταξης και Επεξεργασίας Παροχών.
6. Ένταξη των τομέων που περιγράφονται στα παραπάνω βήματα στο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΑΤ).
Κατά το περιγραφόμενο χρονοδιάγραμμα, όλες οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.
Η καθιέρωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου και Κοινού Κανονισμού, στην πράξη, σημαίνει ότι όλοι θα διέπονται από ενιαίους όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης.
Ως προς τις βασικές λειτουργίες της νέας μορφής, η πρόταση του Υπουργείου, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει 3 άξονες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η διαδικασία για να πετύχει η μετάβαση στο νέο σχήμα.
Ο πρώτος άξονας αφορά τη λειτουργία της «υποστήριξης» και προβλέπει:
• Κεντρική διοικητική υποστήριξη (ενιαία διοίκηση και διοικητικές υπηρεσίες, διαχωρισμό των λειτουργιών ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της ασφάλισης).
• Κεντρική οικονομική υποστήριξη (ενιαίες οικονομικές διαδικασίες, καθολική συμμετοχή και ενιαίος τρόπος πληρωμών).
• Τεχνολογική υποστήριξη (δημιουργία ενός φορέα, εκτός της ΗΔΙΚΑ, που θα αναλάβει την πλήρη τεχνολογική υποστήριξη των λειτουργικών).
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη λειτουργία της «παραγωγής» και θα περιλαμβάνει:
• Είσπραξη εσόδων (καθολική αξιοποίηση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης).
• Πληρωμές μέσω ενιαίου συστήματος.
• Απονομή συντάξεων (δημιουργία περιφερειακών κέντρων με μοναδικό αντικείμενο την έκδοση συντάξεων και την απονομή λοιπών παροχών) βασισμένη σε ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα.
• Βεβαιώσεις - ρυθμίσεις οφειλών (με την πλήρη αξιοποίηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών – ΚΕΑΟ).
Ο τρίτος άξονας αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και προβλέπει:
• Δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης e-branch.
• Αξιοποίηση του διαδικτύου (π.χ. δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής σελίδας εργοδότη ή ασφαλισμένου).
• Δημιουργία Κέντρου τηλεξυπηρέτησης (τηλέφωνο, fax, email).
Η ΕΣΕΕ έχει εκφραστεί θετικά ως προς την δημιουργία ενός Ταμείου κύριας ασφάλισης με τρεις κλάδους, έναν για μισθωτούς, έναν για ελεύθερους επαγγελματίες και έναν για αγρότες. Προβάλαμε μάλιστα τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας της ενοποίησης και κυρίως:
1. Την μείωση της γραφειοκρατίας και της αυθαιρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων, που ερμηνεύουν τους νόμους κατά το δοκούν.
2. Την άρση των δυσλειτουργιών και των στρεβλώσεων, που φέρνει η πολυδιάσπαση των διοικήσεων των Ταμείων και η υποκειμενικότητα των πολιτικών τους.
3. Την εισαγωγή ενιαίου λογιστηρίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενιαία λογιστική απεικόνιση και κεντρική παρακολούθηση των ασφαλιστικών φορέων. Θα καταστεί επιτέλους δυνατή η δημοσιοποίηση ισολογισμών από τα Ταμεία, κάτι που έχει θεσμοθετηθεί από χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει εφικτό.
4. Την θέσπιση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων.
5. Την δημιουργία ενιαίου μηχανισμού ελέγχου για να αυξηθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και την καθιέρωση ενιαίων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία που πρόκειται να ενοποιηθούν.
Εκφράσαμε ωστόσο και προβληματισμό ως προς τα εξής σημεία:
• Η διασφάλιση της βασικής σύνταξης των 360 € είναι άδικη για όσους έχουν εισφορές ανάλογες μεγαλύτερων συντάξεων στο σύνολο του εργασιακού βίου.
• Οι συντάξεις έχουν πια μειωθεί σε βαθμό δυσανάλογο με τις δυνατότητες των συνταξιούχων. Πρόκειται για την πιο ευπαθή ομάδα συμπολιτών μας, που –στην τρίτη ηλικία- δεν μπορούν πλέον να κάνουν πολλά και απλά παρακολουθούν και περιμένουν ανταμοιβή των κόπων τους ανάλογη με τις καταβληθείσες εισφορές τους.
• Ο διαφαινόμενος νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ ανά Ταμείο με βάση τα οικονομικά του και το «κύμα φυγής» των ασφαλισμένων προς την σύνταξη, δεν είναι δίκαιος και πρακτικά θα σημαίνει διαφορετικό εφάπαξ ανά έτος.
• Η υπάρχουσα κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών κλάσεων του ΟΑΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων και ως εκ τούτου επιβάλλεται ένας νέος σχεδιασμός ασφαλιστικών κλάσεων, με ελεύθερη επιλογή από τους ασφαλισμένους.
Η ΕΣΕΕ θα συμμετέχει στις διαδικασίες με προτάσεις και διάλογο, ενώ θα στηρίξει το σχέδιο ενοποίησης των Ταμείων, πιστεύοντας ότι ένα Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, μπορεί να κάνει το απαραίτητο "Restart" στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.Ilovemetsovo.blogspot.com

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΟΑΕΕ:Στα 7,4 δισ. ευρώ οι απλήρωτες εισφορές

Στα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι απλήρωτες εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καθώς ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν καταβάλλει τις εισφορές του. Την ίδια στιγμή το έλλειμμα του ΟΑΕΕ αναμένεται να φτάσει το 2014 τα 720 εκατ. ευρώ, από 640 εκατ. ευρώ το 2013.Στον ΟΑΕΕ σε σύνολο 750.000 ασφαλισμένων στις 31/12/2013 οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές με οφειλές κοντά στα 5,9 δισ. ευρώ.

Από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν περίπου 196.000 ασφαλισμένοι διέκοψαν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ αφήνοντας οφειλές 1,5 δισ. ευρώ.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, στη ρύθμιση Νέα Αρχή έχουν υπαχθεί μέχρι τώρα μόνο 25.771 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ για την πάγια ρύθμιση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 23.642.

Έτσι, το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα βελτιωμένη ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που θα προβλέπει κεφαλαιοποίηση των οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2013, ώστε να μπορούν χιλιάδες οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση της Νέας Αρχής των 36 δόσεων.

Παράλληλα θα δίνεται το δικαίωμα σε όσους χρωστούν στα Ταμεία, οι εισφορές του 2013 να υπαχθούν στη ρύθμιση της Νέας Αρχής, χωρίς να χρειάζεται να κινδυνεύσουν με ένδικα μέσα ή κατασχέσεις.

Όσοι κάνουν χρήση αυτής της διάταξης δεν θα χρειαστεί να υπαχθούν στην πάγια
Ilovemetsovo.blogspot.com

«Η κοινωνία και η αγορά δεν αντέχουν, ούτε άλλα οικονομικά, ούτε ηλεκτρικά “μπλακ-άουτ”»

Με αφορμή την ιδιαίτερη αναστάτωση που έχει προκαλέσει σε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η απόφαση των συνδικαλιστών της ΔΕΗ να προχωρήσουν σε εκ περιτροπής απεργιακές κινητοποιήσεις και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«…Έπειτα από σχετική ενημέρωση που υπήρξε από το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι, σε καμία περιοχή της χώρας δεν θα  υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης, άνω των 20 λεπτών και όπου συμβεί να επικοινωνούμε μαζί τους. Ωστόσο, τη στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για την επιβίωσή του, ζητάμε την κατανόηση και συνεργασία από πλευράς των συνδικαλιστών, καθώς οφείλουμε να επιδείξουμε όλοι την απαραίτητη κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συνεννόησης, σεβόμενοι η μια κοινωνική και εργασιακή ομάδα την άλλη.
Κατ’ επέκταση, ο επιχειρηματικός κόσμος απευθύνει παράκληση, ώστε το κόστος των κινητοποιήσεων να μην οδηγήσει σε καταστροφικές επιπτώσεις για την αγορά, η οποία δοκιμάζεται, εν μέσω μάλιστα μιας κρίσιμης θερινής τουριστικής περιόδου. Υπενθυμίζουμε ότι, το 2011 αντίστοιχες κινητοποιήσεις στοίχισαν στη ΔΕΗ 4 εκατ. ευρώ ανά ημέρα και ζημιές πολλών εκατ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων να διαμαρτύρονται και να απεργούν, αλλά ζητάμε από τους απεργούς να δείξουν υπευθυνότητα και να σεβαστούν τα δικαιώματα του Έλληνα καταναλωτή…»

Τα προγράμματα του Υπ. Εργασίας για άνεργους και άστεγους
Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται οι ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας για τη θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σύμφωνα με τον υφυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου, ενώ πρόκεται να εφαρμοστούν εξειδικευμένα προγράμματα για αστέγους και άπορους.

Όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά, σε δυο νομούς από τον Σεπτέμβριο του 2014 και από το 2015 καθολικά σε όλη τη χώρα.

Από το βήμα του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας «Επ' Αρωγή» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Κοινωνική πρόνοια νέο πρόσωπο- νέες προοπτικές» ο κ. Κεγκέρογλου, αναφέρθηκε σε ακόμη δύο δράσεις του υπουργείου Εργασίας που πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα.

Την εφαρμογή εξειδικευμένου σχεδίου για τους αστέγους και την κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Απόρων, για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.

Το σχέδιο για τους άστεγους, περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις, όπως είναι η ενίσχυση συσσιτίων, που καλύπτονται κυρίως από την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών, με παραχώρηση κατοικιών σε αστέγους που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής στη διαχείριση του νοικοκυριού και στήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στην ομιλία του ο υφυπουργός Εργασίας χαρακτήρισε «επιτακτικό χρέος και ευθύνη όλων» την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης χρειαζόμαστε πρωτίστως ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πλέον αδύναμους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους, εκείνους που βρίσκονται κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας αλλά και ένα ενεργητικό, ευέλικτο, καλά στοχευμένο, έξυπνο, δίκαιο και λειτουργικό πλέγμα υπηρεσιών και παροχών ώστε να αντιμετωπιστούν νέες μορφές φτώχειας και νέες ανισότητες με στόχο ένα εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης» τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου.Ilovemetsovo.blogspot.com

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκου Δένδια μετά την συνάντησή του με το προεδρείο της ΕΣΕΕ
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη και το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας. Ακολουθούν οι δηλώσεις του Υπουργού μετά τη συνάντηση.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω, θερμά και από την καρδιά μου, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, καταρχήν για το ότι με δέχτηκαν στα γραφεία τους, σε μία συνάντηση γνωριμίας.

Είχαμε την ευκαιρία μιας ειλικρινούς ανταλλαγής απόψεων για τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό εμπόριο και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε μεγάλα λόγια. Όμως, υπάρχουν τομείς που μπορεί να υπάρξει στενότατη συνεργασία. Το νέο ΕΣΠΑ είναι ένας από αυτούς τους τομείς και ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να μεταφέρουμε ρευστότητα στη μαχόμενη για την επιβίωσή της ελληνική επιχείρηση.

Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να διασώσουμε τις επιχειρήσεις αυτές που μπορούν και πρέπει να σωθούν. Αυτός είναι ο τρόπος, ο δρόμος, για να εμποδίσουμε την αύξηση της ανεργίας και να πετύχουμε σε εύλογο χρόνο να την μειώσουμε σημαντικά, ιδίως προς όφελος της νέας γενιάς.
Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να διατυπώσω και μία έκκληση: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σκέψεις στους εργαζόμενους στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για απεργιακές κινητοποιήσεις εν μέσω θερινής περιόδου. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω θερμά να μην κάνουν οτιδήποτε θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο που μάχεται για την επιβίωσή του. Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική επιχείρηση δεν αντέχει και άλλα προβλήματα, τη στιγμή που ο τουρισμός πάει καλά και επιτέλους φαίνεται κάποια ανάκαμψη στον ορίζοντα».Ilovemetsovo.blogspot.com