Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Παλιες φωτογραφιες απο ΜετσοβοIlovemetsovo.blogspot.com

Συνεχίζεται η μείωση των εξαγωγών το α’ εξάμηνο 2014


Παρά τη σταδιακή βελτίωση της διεθνούς οικονομίας, καθώς και της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα αγαθών καταγράφει πτωτική πορεία με ρυθμό 4,6% το α’ εξάμηνο 2014. Διαμορφώνεται λοιπόν μια αρνητική τάση η οποία πρέπει άμεσα να αναστραφεί.Βασικοί πυλώνες για να μπουν οι εξαγωγές μας και πάλι σε ανοδική δυναμική τροχιά ανάπτυξης είναι οι εξής:

1) Διεύρυνση υφιστάμενης εξαγωγικής βάσης επιχειρήσεων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων μέσω εξεύρεσης οριστικής λύσης στο πρόβλημα έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων

2) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων προϊόντων

3) Παραγωγή και εξαγωγή νέων προϊόντων, με έμφαση σε αγαθά για τα οποία υπάρχει διεθνώς αυξημένη ζήτηση

4) Διατήρηση παραδοσιακών αγορών αλλά και στόχευση σε εναλλακτικές ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές, με διασφάλιση προγραμμάτων προώθησης-προβολής αλλά και προϋποθέσεων εισόδου ελληνικών προϊόντων σε αυτές, με εντατικοποίηση των αναγκαίων ενεργειών σε κοινοτικό και διμερές επίπεδο

Στατιστική Τεκμηρίωση - Ελληνικές εξαγωγές

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και την ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών συναλλαγών κατέγραψαν πτώση κατά 4,6%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μας κατέγραψαν μείωση κατά 4%. Αντίθετα, οριακή αύξηση κατά 1,2% σημείωσαν οι εισαγωγές μας (συμπ. πετρελαιοειδών), διαμορφώνοντας την αξία του εμπορικού ελλείμματος σε €10,6 δις., αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 9,6%.

Η πτώση των εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα προήλθε κυρίως από τον κλάδο των πετρελαιοειδών (-7%) και των βιομηχανικών ειδών (-2,8%), ενώ σταθερότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων. Επιπλέον, διατηρείται η έντονη κάμψη στις πωλήσεις ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές (-68,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές μας σε ποτά – καπνά (-11,3%). Στον αντίποδα, η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου των χημικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση κατά 6,5%, αποσπώντας μερίδιο 10,2% στις συνολικές εξαγωγές μας.

Σημαντική είναι η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή βελτίωση της διεθνούς οικονομίας, την βελτίωση των σχετικών τιμών, αλλά και την βελτίωση της εικόνας της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο 2014 σημειώθηκε αύξηση κατά €1.228 εκατ. στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, μια εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (7,8%), αλλά και από την αύξηση στις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (13,4%).

Ελληνική εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ)

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ το α’ εξάμηνο 2014 κατέγραψε μείωση κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ σε αξία ανήλθε σε €85,9 δις. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο διάστημα υπολογίζονται σε 15,3%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών υπολογίζονται σε 29,8%.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

«Η ΕΣΕΕ χαράσσει την "εθνική εμπορική οδό" της αγοράς με 10 κομβικούς "σταθμούς" και ζητά την ένταξή της στον "οδικό χάρτη" της Ελλάδας
Η ΕΣΕΕ ενόψει των επερχόμενων διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με την τρόικα στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά και της υπό διαμόρφωση ατζέντας των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέστειλε στον Πρωθυπουργό της χώρας, τους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και τους αρμόδιους Υπουργούς, αναλυτικό υπόμνημα δέκα σημείων που αφορούν στο πακέτο των πάγιων θέσεων του ελληνικού εμπορίου και των προτάσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Η ΕΣΕΕ ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να συμπεριληφθούν όλες οι προτάσεις του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου στον οικονομικό «οδικό χάρτη» που σχεδιάζεται να παρουσιαστεί στην τρόικα, για την «μετά μνημόνιο» εποχή. Αντίστοιχα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ζητά να εντάξει στο σχεδιασμό των βασικών αξόνων της, τον προτεινόμενο από την ΕΣΕΕ «εμπορικό άξονα». Η χάραξη της «εθνικής εμπορικής οδού» της αγοράς στον οικονομικό άξονα του «οδικού χάρτη» της Ελλάδας, πρέπει να είναι ευθεία και ταχεία και κυρίως να περιλαμβάνει τους παρακάτω δέκα κομβικούς «σταθμούς»:

Ι. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
•​Θέματα κάλυψης καθημερινών αναγκών στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
•​Θέματα υποστήριξης επενδύσεων και αναπτυξιακών ενεργειών.
•​Θέματα καθυστερημένων οφειλών και "micro finance"-«μικροδάνεια».

ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
•​Εφαρμογή «Τειρεσία» δύο ταχυτήτων με καθιέρωση "Point System".
•​Προσαρμογή στο μοντέλο "credit score" με εφαρμογή «βαθμολογίου».
•​Εφαρμογή του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης "R"- "account ratings".

ΙΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ»
•​Επικαιροποίηση του νόμου 3816/2010 με προσαρμογές στο σήμερα.
•​Επανενεργοποίηση του νομικού πλαισίου για επιχειρηματικά δάνεια.
•​Παράταση αποπληρωμής δανείων με εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ/ΕΤΕΑΝ.

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΥΠΑΑΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ​​​
•​Κεφαλαιοποίηση και «κούρεμα» οφειλών.
•​Εφαρμογή των αρχών "leasing" και "sale and lease back".
•​Συμβάσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης - Πώλησης και ενοικίασης ακινήτων.

V. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & «ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
•​Διαδικασία ρύθμισης οφειλών με συναίνεση του 50% των πιστωτών.
•​Διαχείριση και πώληση εν λειτουργία υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

VI.​ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ «ΕΝΤΟΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΜΕ»
•​Διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων από το 2010 έως σήμερα.
•​Αναστολή ποινικών διώξεων και διοικητικών μέτρων.
•​Νομοθετική στήριξη της «εντός κρίσης» ΜμΕ επιχείρησης.

VII. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ & ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
•​Μείωση φόρου πετρελαίου θέρμανσης.
•​Μείωση υπερβολικής επιβάρυνσης φόρων και τελών σε ΙΧ.
•​Διορθώσεις και αναθεώρηση υπολογισμού ΕΝΦΙΑ.

VIII. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
•​Φορολογία επιχειρήσεων.
•​Φορολογία φυσικών προσώπων.
•​Τεκμήρια διαβίωσης.
•​Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων.
•​Τέλος επιτηδεύματος.
•​Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
•​Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στην Εφορία.
•​Εκλογίκευση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
•​Αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ.
•​Ισχύς του μέτρου των αποδείξεων και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

IX. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
•​Κεφαλαιοποίηση οφειλών – υποβολή τροπολογίας.
•​Αποποινικοποίηση για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ

X. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
•​Εκπτώσεις – Προσφορές – Προωθητικές ενέργειες και άλλες πρακτικές.
•​Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ:
«...Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των αρμόδιων της διαπραγμάτευσης, του σχεδιασμού, της χάραξης και λήψης μέτρων οικονομικής πολιτικής, συνοψίζεται στη θέσπιση χρηστικών και ορθολογικών παρεμβάσεων. Τις ρεαλιστικές προτάσεις της καθημερινότητάς μας, οι οποίες ικανοποιούν πάγιες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας θα μπορούσαμε οι μικρομεσαίοι να τις χαρακτηρίσουμε ως αναγκαίες και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτά που προ τετραετίας ζητούσε η ΕΣΕΕ όπως: «στηρίξτε τις εντός κρίσης ελληνικές επιχειρήσεις», «καλύψτε ασφαλιστικά όλους τους μικρομεσαίους» και «δανείστε μας χρόνο αντί για χρήμα» θέλουμε να ελπίζουμε ότι έστω και πολύ καθυστερημένα, ήρθε επιτέλους η ώρα να υλοποιηθούν. Η διαδρομή της "εθνικής εμπορικής οδού" με τους 10 "σταθμούς" ανεφοδιασμού, που χάραξε η ΕΣΕΕ, είναι μονόδρομος για την αγορά...»

Ilovemetsovo.blogspot.com

«Συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Σήμερα 25 Αυγούστου ε.ε. πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη και του γενικού γραμματέα Γιώργου Καρανίκα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, στην οποία επισημάνθηκε πως η κατάσταση στην αγορά χρήζει μιας άμεσης οικονομικής «ανάσας». Επίσης, συζητήθηκαν οι θέσεις του εμπορικού κόσμου και οι προτάσεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, οι οποίες συμπεριλάμβαναν επιγραμματικά τα εξής:
1. Υπερφορολόγηση επιχειρήσεων
2. Φορολογία φυσικών προσώπων & τεκμήρια διαβίωσης
3. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων
4. Τέλος επιτηδεύματος
5. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
6. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στην Εφορία
7. Εκλογίκευση προστίμων και συνεπειών προς τους υπόχρεους
8. Αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ
9. Ισχύς του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και στους ελεύθερους επαγγελματίες
10. Μείωση του ειδικού φόρους στο πετρέλαιο και των τελών κυκλοφορίας
11. Αξιοποίηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών και ΕΤΕΑΝ
12. Αποκατάσταση αδικιών και λαθών ΕΝΦΙΑ
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης διαβεβαίωσε την ΕΣΕΕ ότι οι άοκνες προσπάθειες διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την Τρόικα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και δήλωσε την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβασή τους, μετά την αξιολόγηση που θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Παρίσι και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση είναι καλύτερη απ’ ότι προ διετίας για την ανάκαμψη της οικονομίας. Επίσης, επισήμανε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προτεραιότητα για τις διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ και έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό φορολογικών ελαφρύνσεων, σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
Ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκαν στις στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις που έχει ήδη προτείνει η ΕΣΕΕ για τους μικρομεσαίους της αγοράς και αφορούν:
1) Μείωση κατά 50% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το 2015 και κατάργηση από το 2016.
2) Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών από το 26 και 33% στο 20% για τη χρήση του 2015 και στο 15% για το 2016.
3) Αποκλιμάκωση των ανώτατων συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων από 42% στο 33% και μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 22% σε 20% και από 32% σε 30%.
4) Διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ 13% στην εστίαση και εφαρμογή του στην οικοδομή και την ακτοπλοΐα.
5) Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες με μηδενικά έσοδα και μείωση για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στα προηγούμενα επίπεδα.
6) Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στους ελεύθερους επαγγελματίες αρχικά στα 9.550 και σταδιακά στα 11.500 ευρώ και καθορισμός πλαφόν έκπτωσης φόρου για ιατρικά έξοδα.
7) Επαναπροσδιορισμός ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενη επαγγελματική στέγη καθώς και για μη ηλεκτροδοτούμενα ξενοίκιαστα ακίνητα.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ευχήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του και ζήτησε ανοικτή γραμμή συνεργασίας με ειλικρινή διάλογο, στις δύσκολες αλλά ταυτόχρονα αναγκαίες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τέλος, επισήμανε ότι το φετινό φθινόπωρο θα πρέπει να φέρει «φορολογική άνοιξη», διαφορετικά ακόμη και οι υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αγοράς θα αναγκαστούν να διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές με αβέβαια αποτελέσματα.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Ολοκληρώθηκε το deal Vodafone-HOL

Το 91,2% της HoL ελέγχει πλέον η Vodadone μετά την απόκτηση των ποσοστών της Intracom και της World Equities Investments Holdings.


Η εξαγορά αυτή ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς η Vodafone με την Wind έχουν καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της Forthnet (στην οποία ελέγχουν το 40%), όπως άλλωστε έχει κάνει και ο ΟΤΕ (αν και η πρόταση του αφορά μόνο στην εξαγορά της Nova).

Στο επίκεντρο των εξελίξεων είναι το πακέτο συνδυαστικών υπηρεσιών triple play (τηλεφωνία, Internet, συνδρομητική τηλεόραση).

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής η Intracom ανακοίνωσε ότι μεταβίβασε στην Vodafone το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην HoL (57,24%) έναντι 57,2 εκατ. ευρώ.

Αργότερα, η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Intracom και το επενδυτικό σχήμα World Equities Investments Holdings την απόκτηση του ποσοστού που κατέχουν στην hellas online (57,24% η πρώτη και 15,46% η δεύτερη) έναντι 72,7 εκατ. ευρώ.

Η Vodafone Ελλάδας είχε ήδη το 18,4% της HoL και με την ολοκλήρωση της συμφωνίας το συνολικό ποσοστό της θα ανέλθει στο 91,2%.

H συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Vodafone: Πιο ισχυρή μετά την εξαγορά της HoL

H συμφωνία για την εξαγορά της hellasonline αποτελεί τη συνέχεια της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδας και της hellasonline από το 2009, όταν η Vodafone απέκτησε ποσοστό άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της hellasonline.

Με τη συμφωνία αυτή, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, "η Vodafone Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο ισχυρή, αξιοποιώντας περαιτέρω τις δυνατότητες της hellasonline, με 519.000 LLU συνδρομητές και 11% μερίδιο αγοράς πελατών σταθερής επικοινωνίας, στο τέλος του 2013.

Η hellasonline διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους, που ξεπερνά τα 5.200 χλμ.

Παράλληλα, η hellasonline είναι ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που αναβαθμίζει το δίκτυο οπτικών ινών του στα 100 Gigabit."

Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη πως "με επίκεντρο τη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη και μέσω των αξιόπιστων δικτύων κινητής και σταθερής επικοινωνίας, η Vodafone Ελλάδας θα προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της, παλιούς και νέους, μοναδικές λύσεις επικοινωνίας με αξεπέραστη ποιότητα. Με επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου, που αγγίζουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, η Vodafone παρέχει τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού internet.

Οι σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο τρίτης και τέταρτης γενιάς, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για την απόκτηση της hellasonline, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν ιδιώτες και επαγγελματίες, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής και σταθερής επικοινωνίας κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκονται".

«Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα επιταχύνει τη στρατηγική μας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών μας, μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην Ελλάδα. Η Vodafone θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα σε υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη και στην οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας κ. Γλαύκος Περσιάνης.

Πηγή reporter.gr

Ilovemetsovo.blogspot.com
Φοροελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους και διόρθωση άδικων μέτρων που δεν έφεραν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα έχει η «βαλίτσα» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τις επόμενες ημέρες θα «κλειδώσουν» τα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αλλάξει το αρνητικό κλίμα και να δώσει στους πολίτες ένα τόνο αισιοδοξίας και εξόδου από την οικονομική κρίση.


Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζονται είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου στο πετρέλαιο έτσι ώστε να υπάρξει μείωση στην επιβάρυνση για αγορά το φετινό χειμώνα. Παράλληλα, ετοιμάζεται σχέδιο σταδιακής μείωσης της έκτακτης εισφοράς που κρατείται κάθε μήνα από μισθωτούς και συνταξιούχους, μια μείωση που μπορεί να φτάσει το 50%.

Στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο είναι να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο από τις 9.550 ευρώ που είναι σήμερα στις 11.500 ευρώ και έτσι αυξηθούν και οι πολίτες που δεν θα έχουν φορολογική επιβάρυνση.

Ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να ανακοινώσει μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο μονάδες κι έτσι, για το κλιμάκιο εισοδήματος 25.000 ο φόρος που είναι σήμερα στο 22% να πέσει στο 20%. Με τον τρόπο αυτό ο φόρος που αναλογεί θα πέσει από τις 5.500 ευρώ στα 5.000 ευρώ και έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν ένα όφελος της τάξης των 5000 ευρώ.

Στο κλιμάκιο των 42.000 ευρώ αντίστοιχα ο φόρος είναι 32% και οι πολίτες επιβαρύνονται με 10.940 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα που προωθείται ο φόρος θα πάει στο 30% και οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται με 10.100 ευρώ, δηλαδή ο φορολογούμενος θα έχει μια μείωση στον φόρο του της τάξης των 840 ευρώ.

Τα 10 μέτρα του «κοινωνικού» πακέτου

1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα: Η μείωση του φόρου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αφού οι αλλαγές πρέπει να ισχύσουν από τις 15 Οκτωβρίου. Στα σενάρια είναι η μείωση του ΕΦΚ κατά 10% - 20%.

2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η ισχύς του μέτρου λήγει στο τέλος του 2014, η τρόικα επιμένει να διατηρηθεί τουλάχιστον και το 2015, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει τη μείωση κατά 50% των συντελεστών και αύξηση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ που εφαρμόζεται για την ειδική εισφορά.

3. Επιχειρηματικά κέρδη. Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από 26% - 33%, σήμερα, στο 15%.

4. Σταδιακή αποκλιμάκωση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης των φυσικών προσώπων από 42% στο 33%.

5. ΦΠΑ στην εστίαση. Δεδομένη πρέπει να θεωρείαι η διατήρηση και μετά το τέλος του 2014 της εφαρμογής του μειωμένου ΦΠΑ 13% στην εστίαση. Επίσης ο Αντ. Σαμαράς είχε εξαγγείλει και σταδιακή μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 12%, με τα σενάρια να προβλέπουν σε πρώση φάση τη μείωσή του στο 18% - 19%.

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες με μηδενικά ακαθάριστα έσοδα.

7. Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα.

8. Αύξηση του πλαφόν 5% που ισχύει για την έκπτωση φόρου για ιατρικά έξοδα.

9. Μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 22% σε 20% και από 32% σε 30%.

10. Αύξηση στο αφορολόγητο όριο από τις 9.550 ευρώ που είναι σήμερα στις 11.500

Πηγή www.imeriisia.gr
Ilovemetsovo.blogspot.com

Location: Ποιες φοροελαφρύνσεις θα προαναγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Ενιαίο συντελεστή Φ.Π.Α. θέλει η τρόικα.

Ριζικές αλλαγές στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή προτείνει η τρόικα στη Κυβέρνηση, με τους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ να επανέρχονται διαρκώς στο θέμα.


Συμφωνά με πληροφορίες ο Αλβάρ Κανγκούρ, ο Εσθονός ειδικός του ΔΝΤ σε θέματα φορολογίας και η συνάδελφος Αμερικανοκινέζα Χούι Τζιν, επιμένουν στην γραμμή της υιοθετήσεως ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή ΦΠΑ. Τα στελέχη του ΔΝΤ, στηριζόμενα σε ανάλυση που έκαναν το 2012 και 2013 τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ζητούν να καταργηθούν τόσο ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6,5% όσο και ο μειωμένος που ανέρχεται στο 13%.

Αν και αρχικά το ΔΝΤ πρότεινε ένα σενάριο που προέβλεπε ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 21% και μειωμένο συντελεστή 11% μόνο για τα ξενοδοχεία, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, πλέον προκρίνει την εφαρμογή ΦΠΑ 19%, με μειωμένο συντελεστή 9% σε τουριστικές υπηρεσίες και ξενοδοχεία. Σημειώνεται πως το ΔΝΤ από το 2008 προτείνει στην Ελλάδα την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, ωστόσο την περίοδο εκείνη το ΑΕΠ της χώρας ήταν 230 δισ. ευρώ και όχι 185 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Τα 3 προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα "τρέξουν" τον Σεπτέμβριο


Τρία προγράμματα απορρόφησης ανέργων θα «τρέξουν» τον Σεπτέμβριο από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για το νέο voucher 2014, την κοινωφελή εργασία, καθώς και την απασχόληση νέων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν από τον Οργανισμό.


α. Δράση voucher 2014

Μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά όσοι άνεργοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για έξι μήνες.

β. Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ

Επίσης τον Σεπτέμβριο ξεκινά το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αυτή τη φορά θα έχει ειδική μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους, και σε ανέργους από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο.
Οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα δώσουν δουλειά σε ανέργους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό για πέντε μήνες.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων προς πρόσληψη θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης «oaed.gr».

Οι προκηρύξεις για την Κοινωφελή Εργασία θα εκδοθούν σε φάσεις ανάλογα με τον φορέα της προκήρυξης .Δηλαδή όπως και πέρσι ξεχωριστή προκήρυξη και προθεσμία για τις αιτήσεις θα καθοριστεί για τις προσλήψεις στα σχολεία της χώρας ενώ διαφορετική προκήρυξη θα βγει για τις προσλήψεις με πεντάμηνα σε δήμους και Περιφέρειες.

Η πρόσληψη γίνεται ,για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17, 1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.

Ποιοι θα είναι ωφελούμενοι απο την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,
Μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του Οργανισμού.
Άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

γ. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Αφορά την πρόσληψη 5.000 ανέργων, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.Ilovemetsovo.blogspot.com

Τελευταία ευκαιρία σε 23.500 "αιώνιους φοιτητές

Περί τους 178.458 «αιώνιους» ή αλλιώς «λιμνάζοντες» φοιτητές καταδεικνύουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα οποία έχει αντλήσει το υπουργείο Παιδείας από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, πλην των Δημοκρίτειου, Καλών Τεχνών, Ιονίου Πανεπιστημίου, Γεωπονικής Σχολής και ΤΕΙ Στ.Ελλάδας (αναμένονται στοιχεία).Όπως προκύπτει από ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας, με βάση τα στοιχεία που διέθεσαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα ΑΕΙ έχουν καταγραφεί 139.175 «λιμνάζοντες» φοιτητές. Από αυτούς, 129.008 διαγράφονται άμεσα και 10.167 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες δύο εξεταστικές περιόδους.

Αντίστοιχα, στα ΤΕΙ καταγράφηκαν 39.283 «λιμνάζοντες» φοιτητές». Από αυτούς 23.811 διαγράφονται άμεσα και 13.359 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι φοιτητές οι οποίοι διαγράφονται από τα μητρώα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν είχαν επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον τα τελευταία 2 ακαδημαϊκά έτη.

Αντιθέτως, οι φοιτητές οι οποίοι διασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ακόμη δύο εξεταστικές περιόδους συμμετείχαν σε εξετάσεις τις περιόδους 2012-13 και 2013-14 ή οφείλουν μόνο πρακτική / διπλωματική.
Ilovemetsovo.blogspot.com

Η εθνική διάσταση του έργου του αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Του ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.* Συμπληρώνονται φέτος τριακόσια χρόνια από τη γέννηση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που υπήρξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της φυλής μας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η επιφανέστερη λαοπαιδευτική και νεοπατερική μορφή της νεοελληνικής εθνότητας, ο επιβλητικότερος λαϊκός αναγεννητής των τελευταίων χρόνων της σκλαβιάς και ένας από τους λίγους που έκαναν θετική προεργασία και εξασφάλισαν στον αγώνα του ’21 εγγυήσεις επιτυχίας. Από το πολύπλευρο και πολυδιάστατο έργο του θα σταθούμε στο εθνικό, που εστιάζεται σε τρία σημεία: στην ίδρυση σχολείων, στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και στην αναστολή του εξισλαμισμού.
Στα χρόνια του Κοσμά του Αιτωλού η παιδεία δεν βρισκόταν στην άθλια κατάσταση των δύο πρώτων μετά την άλωση αιώνων, αφού στις πόλεις λειτουργούσαν αρκετά Ελληνοσχολεία. Όμως στην ύπαιθρο η κατάσταση ήταν διαφορετική. Εκεί το Γένος «ήτο βυθισμένον εις απόλυτον αγραμματείαν», όπως έγραφε ο Κων/νος Κούμας. Ο άγιος Κοσμάς σε μία φράση της Γ’ Διδαχής του περιγράφει παραστατικά την τραγικότητα της καταστάσεως: «Δεν βλέπετε, έλεγε, πώς αγρίεψε το γένος μας από την αμάθειαν και εγινήκαμεν ωσάν τα θηρία;». Γι’ αυτό ο άγιός μας, βλέποντας ότι η έλλειψη οργανωμένης παιδείας είχε συντελέσει στη γενικότερη κατάπτωση του πολιτικού και ηθικού επιπέδου, δίνει προτεραιότητα σε αυτήν.
Στη μάθηση και στην πρόοδο στήριζε το λυτρωμό του Γένους. Πριν από τον Ρήγα, τον Κοραή και τον Καποδίστρια πρώτος ο Κοσμάς είδε αυτή την ανάγκη. Από το σύνολο των επιστολών του μονάχα τρείς δεν είναι αφιερωμένες στην παιδεία. Όλες οι άλλες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων και την εδραίωση της ελληνικής γλώσσας. Η προσφορά του Κοσμά, στον τομέα αυτό υπήρξε ηρωική και γιγάντια. Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε, έστω και κατέχοντας εξουσία, να ιδρύσει τόσα σχολεία, όσα αυτός, με τόσο ανύπαρκτα μάλιστα μέσα. Με το τείχος των σχολείων αυτών σταμάτησε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή τον εξισλαμισμό του Γένους και το κύμα του αφελληνισμού του.
Ο άγιος Κοσμάς θεωρούσε την μόρφωση θεμέλιο της εθνικής αναγεννήσεως. Η πνευματική ανόρθωση της εθνότητας ήταν γι’ αυτόν συνάρτηση της εκπαιδεύσεως της νέας γενιάς. «Τα σχολεία, έλεγε, φωτίζουν τους ανθρώπους. Ανοίγουν τα ομμάτια των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μαθαίνουν τα μυστήρια».
Ο μεγάλος αυτός παιδαγωγός του δούλου Γένους πίστευε ότι χωρίς παιδεία ο άνθρωπος εξαγριώνεται. Μονάχα η παιδεία αμβλύνει την τραχύτητα των ανθρωπίνων ενστίκτων, ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω από το υλικό και το ζωώδες και καλλιεργεί τον ενδιάθετο κόσμο του ανθρώπου. «Διά τούτο, έλεγε, σας συμβουλεύω να κάμετε κάθε τρόπον να έχετε σχολεία εις τες χώρες σας διά να καταλαμβάνετε το άγιον Ευαγγέλιον και να μη περιπατήτε εις το σκότος».
Για τον Κοσμά ο Χριστός και η Εκκλησία πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στο ελληνικό σχολείο. Το παιδευτικό του αίτημα είναι σαφές: η μόρφωση πρέπει να οδηγεί στην Εκκλησία, στο Θεό, στη θέωση, που αποτελεί το δεοντολογικό στόχο της ανθρώπινης υπάρξεως: «Διατί από το σχολείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι είναι Θεός, τι είναι αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασις, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισμα, τι είναι το άγιον Ευχέλαιον, ο τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείον τα μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος».
Η άθρησκη και αντιχριστιανική παιδεία, που πολλοί με επίφαση ψευδοπροοδευτισμού επιβάλλουν σήμερα στην πατρίδα μας, εύρισκε τον Κοσμά δυναμικά αντίθετο. Σε μια προφητεία του είχε πει πως «το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους», εννοώντας το πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, παραποιημένο, όπως έφθασε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση.
Όπως παρατηρεί ο βιογράφος του αγίου Σάπφειρος Χριστοδουλίδης: «Εκατάστησε Σχολεία πανταχού δια μέσου της διδασκαλίας του, τόσον ελληνικά, όσον και εις τα χωρία, δια να πηγαίνουν τα παιδιά εις αυτά, και να μανθάνουν δωρεάν τα ιερά γράμματα, και εκ τούτου να στερεώνονται μεν εις την πίστιν και την ευσέβειαν, να οδηγώνται δε εις την ενάρετον ζωήν και πολιτείαν».
Ο αριθμός των σχολείων που ίδρυσε ο άγιος Κοσμάς, είναι πράγματι εκπληκτικός. Τον απολογισμό του έργου του στον τομέα της ιδρύσεως σχολείων μας τον δίνει ο ίδιος σε γράμμα του προς τον αδελφό του Χρύσανθο, γραμμένο λίγο πριν από το μαρτυρικό του τέλος: «έως τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον μου βεβαιούντος δια των επακολουθησάντων σημείων». Πρόκειται για έναν πραγματικό άθλο για την εποχή εκείνη. Φρόντιζε επίσης για δασκάλους, για ανεύεση χρημάτων, για διδακτήρια. Ήθελε μορφωμένο λαό ο άγιος Κοσμάς, γιατί πίστευε απόλυτα ότι πριν από την εθνική αποκατάσταση πρέπει να προηγηθεί η πνευματική του αναγέννηση.
Ένας άλλος στόχος του αγίου Κοσμά ήταν η σπουδή της ελληνικής γλώσσας και η ισχυροποίηση των ασθενών εθνολογικά και γλωσσικά διαμερισμάτων της εθνότητας, ιδίως των βορειοτέρων. Και τούτο, γιατί όπως ο ίδιος έλεγε: «Η Εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν και αν δε σπουδάξης εις το Ελληνικόν, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογά η Εκκλησία μας».
Αναγνωρίζοντας τον πολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας επέκρινε επιμελώς όσους μιλούσαν βλάχικα ή αρβανίτικα και σύσταινε παντού τη χρήση της ελληνικής, ως γλώσσας επίσημης της Εκκλησίας και των ιδιωτικών σχέσεων. «Όποιος Χριστιανοί, άνδρας και γυναίκα, υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μη κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απάνω να μου το πη και εγώ να πάρω όλα του τα αμαρτήματα εις τον λαιμόν από τον καιρόν που εγεννήθη, έως τώρα και να βάλω όλους τους Χριστιανούς να τον συγχωρήσουνε, και να λάβη μίαν συγχώρησιν, οπού αν έδινε χιλιάδας πουγγιά δεν την εματάβρισκε».
Η αγάπη του πατρό-Κοσμά για την ελληνική γλώσσα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία, που «είναι εις την ελληνικήν». Η ελληνική γλώσσα ήταν για τον Κοσμά: Ευαγγέλιο, υμνολογία, λατρεία, θεολογικοί όροι που δεν αντικαθίστανται και δεν αποδίδονται, όταν μεταφραστούν. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ο άγιος Κοσμάς χτυπούσε τη διγλωσσία. Ήθελε εθνική ομοιογένεια και ομοψυχία χωρίς γλωσσικές ρωγμές στο εθνικό σκάφος. Γιατί πίστευε πως μονάχα έτσι θα μπορέσει να έρθει γρηγορότερα «το ποθούμενον», η ημέρα της εθνικής του Γένους αναστάσεως.
Το εθνικό έργο του αγίου Κοσμά ολοκληρώνεται με την αναχαίτιση του κύματος του εξισλαμισμού που ήταν ταυτόχρονα και αναχαίτιση του εκτουρκισμού, αφού σ’ αυτή την τραγική για το Γένος μας περίοδο θρησκευτικότητα και εθνικισμός είχαν ταυτισθεί.
Οι εξισλαμισμοί σ’ αυτήν την περίοδο απέβησαν θρησκευτική και εθνική αιμορραγία. Το μεγαλύτερο μέρος του μικρασιατικού πληθυσμού εξισλαμίστηκε και εκτουρκίστηκε. Το ίδιο συνέβη στη Μακεδονία, Ήπειρο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Θράκη και κυρίως στην Αλβανία, όπου ο αριθμός των Χριστιανών από 550 χιλ. κατέβηκε στις 50 χιλ. Ολόκληρες περιοχές, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν τις καταθλιπτικές φορολογίες, εξισλαμίζονταν ομαδικά μαζί με τους ιερείς τους και έχαναν μαζί με τη θρησκεία την εθνική τους συνείδηση και γλώσσα.
Οι εξισλαμισμοί κυρίως στην Αλβανία θα ήταν μεγαλύτεροι, αν κατά την τραγική για το Γένος μας περίοδο δεν εμφανίζονταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος με τις διδαχές και τον μαρτυρικό του θάνατο έγινε σύμβολο αντιστάσεως του λαού, στέργιωσε την πίστη των ραγιάδων και έδωσε ελπίδες καινούργιας ζωής. Το αξιοθαύμαστο παράδειγμά του απέβη καινούργια πηγή ενδυναμώσεως των χριστιανών στον αγώνα τους για τη διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής ελευθερίας.
Για μας τους Νεοέλληνες δεν υπάρχει άλλος δρόμος από κείνον που μας δείχνει η φωτεινή μορφή του μεγάλου Ιεραποστόλου και Εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. Είναι ο δρόμος της δοκιμασμένης ελληνορθοδόξου παραδόσεως, η οποία δεν είναι μια στείρα παρελθοντολογία, ούτε μια άγονη επιστροφή σε παρωχημένες μορφές ζωής, αλλά ένας συσσωρευτής πείρας ζωής, ένα δυναμικό γίγνεσθαι και μια ζωντανή παρουσία, που γονιμοποιεί και τρέφει τη νεοελληνική μας διάρκεια.
Η ελληνορθόδοξη παράδοση αποτελεί γεγονός και απόλυτη πραγματικότητα, απέναντι στην οποία πρέπει να σταθούμε γονυκλινείς. Κάθε προσπάθεια απεμπολίσεώς της από τη ζωή του Έθνους είναι εθνική αυτοκτονία και έγκλημα εσχάτης προδοσίας.
Αυτήν την παράδοση έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μη γίνουμε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδανικά, που δεν θα έχει τίποτε το διαφορετικό από τους άλλους.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΚΕΕΕ: Να καταργηθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α


Την κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και την κατάρτιση ενός νέου νόμου για την φορολογία των ακινήτων, που θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και δε θα καταστρέφει την κτηματαγορά, τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία, ζητεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., ειδικά για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα, όπως αποδεικνύεται από τα εκκαθαριστικά που αποστάλθηκαν, είναι υπέρογκος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν και σ’ αυτή τη φορολογική τους υποχρέωση.

Οι όποιες τροποποιήσεις επιχειρούνται δεν πρόκειται να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές, αφού θα περιορίζονται σε κάποιες διορθώσεις λαθών ή το πολύ-πολύ σε παράταση της προθεσμίας πληρωμής του φόρου. Τα πραγματικά προβλήματα, όμως, είναι άλλα και κυρίως αφορούν τις αντικειμενικές αξίες που επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ και οι οποίες είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις πραγματικές αγοραίες άξιες που ισχύουν σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην κατάρτιση νέων πινάκων αντικειμενικών αξιών, δεν πρόκειται να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα, καθώς είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, και, τουλάχιστον για δυο ακόμη φορολογικές χρήσεις, οι επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα θα καλούνται να πληρώσουν εξωπραγματικά υψηλούς φόρους για την ακίνητη περιουσία τους.

Ωστόσο, η διαδικασία της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν σήμερα θα πρέπει να προχωρήσει, καθώς αυτές υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, γεγονός που οδηγεί σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω, μη ορθολογική πλέον, συμπίεση των πραγματικών αξιών τους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ήταν ίσως προτιμότερο να συνεχιστεί η επιβολή με νέους μειωμένους συντελεστές ενός φόρου τύπου ΕΕΤΗΔΕ, αν και η φιλοσοφία και αυτού του φόρου ήταν να επιβληθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το ζήτημα με την αναπτυξιακή του κατεύθυνση και όχι μόνο με εισπρακτικά κριτήρια, καθώς η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά την παραγωγική διαδικασία και τη ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το επιθυμητό θα ήταν να μην επιβάλλεται φόρος ακινήτων στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν επιβληθεί ο φόρος αυτός, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,5% επί των νέων πραγματικών αντικειμενικών αξιών για τις ιδιοχρησιμοποιούμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γενικότερα επαγγελματικές επιχειρήσεις, ενώ ο συντελεστής θα πρέπει να πέφτει στο 0,3% για κτίσματα οικοδομής που ανεγείρονται αν ηλεκτροδοτούνται, και να απαλλάσσονται του φόρου τα ημιτελή κτίρια εφόσον δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν αποφέρουν τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα.

Το υπουργείο Οικονομικών σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τώρα να βάλει τέλος στον παραλογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που, όπως και ο ίδιος ο υπουργός είπε στη Βουλή, «είναι ένας φόρος που δε βασίζεται στην ικανότητα να πληρώσεις, δηλαδή στο εισόδημά σου. Βασίζεται μόνο στο τι έχεις, όχι στο τι εισόδημα έχεις».

Ilovemetsovo.blogspot.com

Από τα ΚΕΠ θα εκδίδονται οι άδειες οδήγησης και μεταβίβαση ι.χ.αυτοκινητων

Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, πλήθος διαδικασιών που αφορούν κυρίως στις εκδόσεις αδειών οδήγησης, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ οι διαδικασίες αυτές θα είναι οι εξής:

Α. άδειες οδήγησης

1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α.
2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.
4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.
5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Nέες διαδικασίες που ολοκληρώνονται μέσω ΚΕΠ

6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.
8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).
9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.
10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.
11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης
13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.
14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. Ειδικές άδειες οδήγησης

1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.
2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.
4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.
5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Γ. Οχήματα ιδιωτικής χρήσης

1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα.
2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.
4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) στο όνομα κληρονόμων.
5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 4 τόνων.
6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) άνω των 4 τόνων.
7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης.
8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.)

1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).
2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.
3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).


Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Με 30.000 ευρώ ενισχύει ο ΔΕΣΦΑ τις αρχαιολογικές έρευνες στην Αμφίπολη

Με 30.000 ευρώ ενισχύει ο ΔΕΣΦΑ τις αρχαιολογικές έρευνες στην ΑμφίποληΟ δημόσιος φορέας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) δια του Προέδρου του κ. Αντωνίου Νάτσικα και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κων/νου Ξιφαρά γνωστοποίησαν σήμερα στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστα Τασούλα πως ο ΔΕΣΦΑ επιθυμώντας να συνδράμει τις σημαντικές αρχαιολογικές έρευνες που γίνονται στην Αμφίπολη, αποφάσισε να τις ενισχύσει με τον ποσόν των 30.000 ευρώ

Ilovemetsovo.blogspot.com

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 42χρονος ημεδαπός, για μεγάλες οφειλές προς το δημόσιο Τα χρέη ξεπερνούν τα 27,6 εκατομμύρια ευρώ

Συνελήφθη σήμερα (20.08.2014), πρωινές ώρες, στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, 42χρονος ημεδαπός για χρέη προς το δημόσιο.Συγκεκριμένα, σε βάρος του 42χρονου, ο οποίος είναι εκκαθαριστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης, έχουν βεβαιωθεί οφειλές προς το δημόσιο, ύψους 27.680.642,67 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Μέτσοβο: Αρκούδες εμφανίστηκαν και εντός του οικισμού για να αναζητήσουν τροφή.

Δυο με τρεις αρκούδες έχουν κάνει την ''εμφάνισή'' τους, το τελευταίο διάστημα, έως και εντός των ορίων της πόλης του Μετσόβου, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν τροφή.
Συγκεκριμένα, μαρτυρίες κατοίκων, σύμφωνα με το δασολόγο του Δασαρχείου Μετσόβου, Νίκο Κανελλόπουλο, αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα δύο με τρεις αρκούδες έκαναν την εμφάνισή τους, όχι μόνο κοντά σε αγροτικές κατοικίες, γεγονός όχι σπάνιο στο παρελθόν, αλλά και εντός του οικισμού του Μετσόβου!

Όπως ανέφερε, έχει ήδη εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που προβλέπει τη λήψη μέτρων διαχείρισης περιπτώσεων προσέγγισης-αλληλεπίδρασης αρκούδων με τον άνθρωπο και έχει κοινοποιηθεί σε νομούς της χώρας.

Επίσης, ειδικές επιτροπές θα εξετάζουν αν οι αρκούδες είναι επιθετικές ή όχι, αν αναζητούν κυρίως φυσική τροφή ή τροφή ανθρωπογενούς προέλευσης και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, θα προτείνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Μάλιστα, ως ένα πρώτο μέτρο προτείνεται στους κατοίκους να μην αφήνουν σκουπίδια που περιέχουν υπολείμματα τροφών κοντά σε οικισμούς, ενώ φυσικά απαγορεύεται, αυστηρώς, η κατασκευή παγίδων και εξόντωσή τους με δηλητήριο.
Ilovemetsovo.blogspot.com

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση Ελληνορωσικoύ Επιμελητηρίου λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας
Αναφορικά με την κρίση η οποία δημιουργήθηκε λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας για την εισαγωγή αγροτικών και άλλων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο θέλει να σημειώσει τα εξής:

Από την εξέλιξη των γεγονότων (εμπάργκο) επλήγησαν Έλληνες παραγωγοί (όπως και παραγωγοί άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αλλά και Ρωσικές επιχειρήσεις εισαγωγής αγροτικών προϊόντων όπως και οι Ρώσοι καταναλωτές.
Λόγω της ανωτέρας βίας των γεγονότων η αποζημίωση των Ελλήνων παραγωγών που επλήγησαν (όπως και άλλων εταιρειών που συνδέονται μαζί τους π.χ. αυτοκινητιστές) θεωρείται επιβεβλημένη είτε μέσω κοινοτικών ή ακόμη και εθνικών πόρων ενώ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αποζημιώσεις αυτές να καταβληθούν έγκαιρα στους δικαιούχους.
Ομοίως θεωρείται επιβεβλημένη η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την διοχέτευση κατά το δυνατόν της αδιάθετης παραγωγής, που αφορά κυρίως νωπά προϊόντα, όπως και η άμεση κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού και Εθνικού στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης της εμπορικής κρίσης. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η Ρωσία έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες με στόχο τον ανεφοδιασμό της χώρας με προϊόντα (κυρίως αγροτικά) τα οποία μέχρι χθες προέρχονταν από Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, μπορεί να σημαίνει τον μελλοντικό αποκλεισμό των Ελληνικών προϊόντων από τη Ρωσική αγορά παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Η ελληνορωσική συνεργασία στον εμπορικό τομέα τα τελευταία χρόνια γνώρισε σταθερή ανάπτυξη και θετική εξέλιξη ως προς τον όγκο των εξαγωγών προς τη Ρωσία, αλλά και προς την διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων κυρίως της αγροτικής οικονομίας. Η Ρωσία πάντα σε φιλικό και εποικοδομητικό πνεύμα εξέταζε τα θέματα που ανέκυπταν στο ελληνορωσικό εμπόριο προς εξάλειψη των οποιονδήποτε εμποδίων του, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη περίπτωση της άρσης απαγόρευσης για την εισαγωγή στη Ρωσία από την Ελλάδα ενός καταλόγου αγροτικών προϊόντων τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η αρχόμενη οικονομική κρίση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας, απόρροια της πολιτικής κρίσης στην Ουκρανία είναι προφανές, ότι θα πλήξει και τα δυο μέρη, αφού χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και άλλες, είναι ισχυρά συνδεδεμένες με την αγορά της Ρωσίας.
Ιδιαίτερα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Ευρωζώνη ( ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που μόλις τώρα αρχίζει να συνέρχεται από την βαθιά κρίση χρέους των χωρών του Νότου, δεν έχει την πολυτέλεια να υποστεί ένα νέο κλυδωνισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η σημερινή κρίση παραγάγει και ενεργειακή κρίση, αφού μεγάλο μέρος της Ευρώπης τροφοδοτείται με Ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο
Η Ρωσία υπήρξε πάντοτε μέρος του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι τόσο ιστορικά όσο και οικονομικά και πολιτιστικά, πράγμα που διευκολύνει την συνεννόηση για την έξοδο από την κρίση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πολύ περισσότερο μάλιστα σήμερα που η υφήλιος υποφέρει από πολλές και χρόνιες εστίες ανάφλεξης.
Η διοίκηση του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανησυχία και προβληματισμό τις εξελίξεις.
Πέραν των άμεσων αρνητικών επιπτώσεων στις εξαγωγές και στον τουρισμό, αν υπάρξει περαιτέρω ένταση και παραταθεί χρονικά η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Είναι αναγκαία λοιπόν η συνεννόηση με αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Ελλάδα και Ρωσία είναι ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένες με δεσμούς φιλίας και συνεργασίας και ως εκ τούτου η Ελλάδα θα πρέπει να ασκήσει πολιτική γεφύρωσης μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την αποκλιμάκωση της κρίσης σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Το ΕΡΕΕ είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης ενός πολυσχιδούς επιχειρηματικού σχεδίου που θα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνορωσικής εμπορικής συνεργασίας με κύριο βάρος στους τομείς εξαγωγών, τουρισμού και real estate. Είναι προφανές, ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδίου από πλευράς χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις.
Σε κάθε περίπτωση το ΕΡΕΕ θα αναλάβει στο επόμενο χρονικό διάστημα μια σειρά πρωτοβουλιών για την αναζωογόνηση της ελληνορωσικής συνεργασίας όχι μόνο στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (παραμένουν ωστόσο εκτός απαγόρευσης προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κρασί και άλλα) και τονίζει ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους άλλους τομείς της συνεργασίας όπως εξαγωγές δομικών υλικών, τεχνολογικού εξοπλισμού, κατασκευαστικός κλάδος, ανάπτυξη ακινήτων και επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, υποδομές κ.α.
Με τις πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουμε, παρά τα πρόσκαιρα προβλήματα, να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των υψηλών προοπτικών της ελληνορωσικής επιχειρηματικής συνεργασίας και να ατενίσουμε το μέλλον, το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟIlovemetsovo.blogspot.com

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Στα χέρια της αστυνομίας ο ένας απο τους δράστες της ένοπλες ληστείας σε χρυσοχοείο στο Μετσοβο.
Δυόμισι χρόνια μετά τη θρασύτατη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο του Μετσόβου, συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Epiruspost.gr ένας από τους τέσσερις δράστες.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια εξιχνίασης υπόθεσης μεταφοράς λαθρομεταναστών. Ο Αλβανικής καταγωγής, εγκέφαλος της λαθρομεταφοράς συνελήφθη και από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την ανάκριση επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στη ληστεία με τα καλάσνικοφ.Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς στόχος της αστυνομίας είναι να οδηγηθεί στην ταυτότητα και των υπόλοιπων τριών ατόμων που μετείχαν.

Στις 3 Απριλίου του 2012, τα ξημερώματα τέσσερα άτομα είχαν ληστέψει κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Μετσόβου.

Οι τέσσερις δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και έχοντας οι δύο από αυτούς οπλισμό, αφού προηγουμένως έσπασαν με βαριοπούλα τα ρολά και την τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, αφαίρεσαν από την βιτρίνα χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Οι δράστες, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί, λόγω ενεργοποίησης του συναγερμού από τον 57χρονο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου, επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πυροβολώντας στον αέρα. Ο 57χρονος, πυροβόλησε και αυτός στον αέρα για εκφοβισμό, με πιστόλι που κατείχε παράνομα.

Στο σημείο είχαν βρεθεί δύο κάλυκες των 9 mm , τρεις κάλυκες μεγάλου διαμετρήματος και μία μια βαριοπούλα.

Από τις εκτεταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών, που ακολούθησαν της ληστείας, εντοπίστηκε στην περιοχή της Χρυσοβίτσας, την ίδια μέρα, εγκαταλειμμένο το όχημα των δραστών, μάρκας SUBARU που έφερε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Πηγή epiruspost.gr

Ilovemetsovo.blogspot.com

Προσοχή σε ηλεκτρονική απάτη, εφιστά στους πολίτες η ΕΛ.ΑΣ.Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, οι δράστες υπόσχονται στους χρήστες του διαδικτύου άμεσα και εύκολα τη χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης.Στα μηνύματα αυτά, ως στοιχεία επικοινωνίας που δίδονται, υπάρχει μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ, αυτά τα μηνύματα δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση από πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής πιστώσεων και οι αποστολείς τους ζητούν:είτε τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα (ταυτότητα, διαβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) κ.τ.λ.), για να τα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω για κακόβουλους σκοπούς,είτε προσωπικά τους οικονοµικά δεδοµένα (αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ numbers), αριθµούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ)είτε να ζητηθεί να προκαταβάλουν αρχικά ένα ποσό, προκειμένου υποτίθεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκταμίευσης του δανείου. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση ζητούν τα χρηματικά ποσά να αποστέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων και όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών.Για το λόγο αυτό οι χρήστες του διαδικτύου δεν πρέπει να ανταποκρίνονται και να απαντάνε σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.Επίσης, να μην αποστέλλουν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών τους, μέσω μίας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail).Επιπρόσθετα, οι χρήστες του διαδικτύου συνιστάται να μην ανοίγουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), για την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν είναι βέβαιοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα άγνωστης προέλευσης που περιέχουν συνημμένα αρχεία και περισσότερο αυτά με κατάληξη .exe, .pif, ή .vbs.Ilovemetsovo.blogspot.com

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Έρχονται ειδοποιητήρια για πληρωμή με απειλή κατάσχεσης

Θα αποσταλούν από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας με παραλήπτες κυρίως μεγάλους οφειλέτες, ως μέτρο πίεσης για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Από τις εφορίες ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε 2.293 οφειλέτες που βγήκαν εκτός ρυθμίσεων και αναζητούνται 78,6 εκατ. ευρώ μέσω κατασχέσεων κινητών και ακινήτων. Στόχος είναι να έχουν εισπραχθεί έως το τέλος του έτους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ από τις παλιές οφειλές και τουλάχιστον το 25% των νέων χρεών.

Από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχουν σταλεί προσκλητήρια για ρύθμιση σε 64.267 οφειλέτες αλλά και ειδοποιητήρια σε 94.548 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν περιθώριο 20 ημερών πριν ξεκινήσουν οι κατασχέσεις. Στόχος είναι να εισπραχθεί 1,448 δισ. ευρώ.

Το ανησυχητικό για το οικονομικό επιτελείο είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται μήνα με το μήνα, ενώ συνεχώς βγαίνουν και νέα χρέη.

Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιούλιο προστέθηκαν άλλα 1,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα από την αρχή του έτους να έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές ύψους 4,6 δισ. ευρώ, ενώ από 1/1/2013 οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση, ξεπερνάνε πλέον τα 15 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω οφειλέτες αγγίζουν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια και μόλις σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά περίπου 172.000. Σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί μόλις 1,1 δισ. ευρώ και 164.204 οφειλέτες κι από αυτά έχουν εισπραχθεί περίπου 567 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα στα Ταμεία, όπου το σύνολο των οφειλών, παλιών και νέων, αγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ και βαραίνουν 211.451 ασφαλισμένους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από αυτά, σε ρύθμιση είναι μόνο τα 587 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί έως τώρα 177 εκατ. ευρώ.

Ήδη υπάρχει πίεση στην ελληνική πλευρά από την τρόικα για να ανατεθεί σε εισπρακτικές εταιρίες ο ρόλος του "κυνηγού" των οφειλετών προς τα Ταμεία, ενώ ανάλογη πρόταση είχε πέσει στο τραπέζι και για τα χρέη προς τις εφορίες. Πάντως αρνητική ήταν η απάντηση της Αθήνας στις συστάσεις αυτές, και ήδη προχωρά στη σύσταση και λειτουργία ειδικών μονάδων εντός των υπηρεσιών, για τη βελτίωση των δεικτών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πηγή: Megatv – ΕΘΝΟΣ Οn Line
Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

«Η ΕΣΕΕ εκπλήσσεται από την απόφαση για τις εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους οφειλετών»
Αγανάκτηση και αποτροπιασμό προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με την οποία επιτρέπονται οι επιδρομές σε σπίτια των φορολογούμενων ελευθέρων επαγγελματιών και οι έρευνες σε… ντουλάπες, πατάρια, μαξιλάρια και στρώματα! Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η οποία απαντάει σε ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι συνταγματικά επιτρεπτή η είσοδος ελεγκτών σε σπίτια για «φορολογικούς ελέγχους και έρευνες που αποσκοπούν ευθέως ή εμμέσως στην είσπραξη φόρων ή λοιπόν εσόδων», χωρίς μάλιστα να απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις έρευνες, παρότι ο νόμος ορίζει ρητά το αντίθετο.

Κατά το φερόμενο από δημοσιεύματα ως σκεπτικό της απόφασης αυτής, η παρουσία εισαγγελέα σε κατ’ οίκον έρευνα απαιτείται μόνο όταν πρόκειται να συλλεχθούν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαπίστωση εγκλημάτων ή σύλληψη δράστη και την πρόληψη ή καταστολή ποινικών αδικημάτων. Προφανώς, το ΝΣΚ, αφού δεν κρίνει ως σκόπιμη την παρουσία εισαγγελέα, θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή έχει πάψει πια να αποτελεί έγκλημα ή ποινικό αδίκημα, οπότε να το πει τόσο σε εμάς όσο και στο Κράτος, το οποίο υποτίθεται ότι συμβουλεύει και προστατεύει, έτσι ώστε να μην συλλαμβάνει τους πληττόμενους από την κρίση επιχειρηματίες και να μην τους στέλνει φυλακή για χρέη προς το Δημόσιο.

Άραγε είναι προετοιμασμένοι οι νομικοί σύμβουλοι που συνέταξαν την περισπούδαστη γνωμοδότηση για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τα πέρα από την λογική του νόμου ευρήματά τους, στην κοινωνία; Έχουν λάβει υπόψη τις αντιδράσεις ανθρώπων που μάχονται κάθε μέρα να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους, δεν έχουν περίθαλψη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και τους κυνηγούν τα χρέη προς τις Τράπεζες και το κράτος, οι οποίοι ξαφνικά θα δουν τους ελεγκτές μέσα στο σπίτι τους;

Οι έμποροι πάντως σε όποιον βρει το χαμένο τζίρο της αγοράς δίνουμε αμοιβή τα νόμιμα εύρετρα, όσο για τα οικογενειακά κειμήλια και χρυσαφικά ας ψάξουν στα ενεχυροδανειστήρια της κάθε γειτονιάς. Εκεί θα τα βρούνε σίγουρα!

Λυπούμαστε ειλικρινά γιατί τελικά δεν είναι μόνο η κρίση που αποδομεί θεσμούς οι οποίοι ήταν το πάλαι ποτέ βαθιά ριζωμένοι και σεβαστοί στην ελληνική κοινωνία. Είναι και οι ίδιοι οι θεσμοί που αυτοκαταστρέφονται….

Ilovemetsovo.blogspot.com

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 50χρονος ημεδαπός, για μη έκδοση αποδείξεων σε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης, στη Μύκονο Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση (449) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 11.225 ευρώ
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη σήμερα (08.08.2014) στη Μύκονο, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεικτό κλιμάκιο των Τμημάτων Φορολογικής Αστυνόμευσης και Κοινωνικής & Ασφαλιστικής Προστασίας, μετέβη στο νησί της Μυκόνου για τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλες επιχειρήσεις, με στόχο την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία.

Μεταξύ άλλων, σήμερα νωρίς το πρωί, ελέγχθηκε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 449 αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 11.225 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία ανήκει το νυκτερινό κέντρο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός για μη απόδοση Φ.Π.Α.Συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός για μη απόδοση Φ.Π.Α.Συνελήφθη χθες (07-08-2014) το πρωί στην Ανατολή Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατσικά Ιωαννίνων, ένας 45χρονος ημεδαπός, για μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) .

Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 212.456,82 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Εξαιρείται από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής, η λίμνη Αώου
Με απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ν. Ταγαράς, τροποποιούνται τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής "Μετσόβου - Χρυσοβίτσας- Γρεβενιτίου" του Δήμου Μετσόβου. Συγκεκριμένα με την απόφαση, που προήλθε μετά από αίτημα και Διαχειριστική Μελέτη της Περιφέρειας Ηπείρου- εξαιρείται από τα όρια του Καταφυγίου η έκταση που καλύπτει η τεχνητή λίμνη Αώου, για λόγους διαχείρισης, ελέγχου και προστασίας του υπάρχοντος πληθυσμού (κυπρίνος, άγρια πέστροφα, μπριάνα και καραβίδα) της λίμνης. Η ισχύς της απόφασης ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ilovemetsovo.blogspot.com

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει του πολίτες για την αποστολή απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες για την αποστολή απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου

Οι δράστες με τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι έχει επιλεγεί το e - mail τους από παγκόσμια κλήρωση γνωστής εταιρείας πληροφορικής και έχουν κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ακολούθως ζητούν από τα θύματα να τους γνωστοποιήσουν διάφορα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια την καταβολή χρηματικού ποσού για να τους αποσταλεί το ποσό που δήθεν έχουν κερδίσει

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έξαρση αποστολής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου.

Με τα μηνύματα αυτά οι άγνωστοι δράστες προσπαθούν να εξαπατήσουν τους παραλήπτες, ώστε να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) έχει επιλεγεί από παγκόσμια κλήρωση γνωστής εταιρείας πληροφορικής και ότι έχουν κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια, εφόσον ο παραλήπτης ανταποκριθεί, του ζητούν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, τραπεζικού λογαριασμού, φωτοτυπία ταυτότητας κ.ά. Μετά τη λήψη των ανωτέρω πληροφοριών ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι, για να του αποσταλεί το ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλει χρηματικό ποσό, μικρής συνήθως αξίας, για την κάλυψη απαραίτητων εξόδων όπως φόροι, έξοδα αποστολής κ.ά.

Επισημαίνεται ότι τα μηνύματα αυτά χρήζουν μεγάλης προσοχής, καθότι σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να πείσουν τους παραλήπτες, χρησιμοποιούν το λογότυπο της εταιρείας, ονοματεπώνυμα υπαλλήλων της, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επωνυμία της κ.λπ. και παρουσιάζονται εξαιρετικά αληθοφανή.

Τέλος, γίνεται μνεία ότι έχουν παρουσιαστεί περιστατικά με αποστολή παρόμοιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία φέρονται να προέρχονται, ψευδώς, και από άλλες συναφείς εταιρείες.

Καλούνται οι χρήστες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην απαντούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και χρήματα καθότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθινά.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά στον αριθμό: 2106476464
Στέλνοντας e-mail στα ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Διαγωνισμός βραβείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Enterprise Europe Network-Hellas, σε συνεργασία με το British Council και την Α.Σ. Πρόσβασις, ανακοινώνουν τη θεσμοθέτηση των Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας «Social Business Excellence Awards» με σκοπό να επιβραβευτούν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων ή υπό ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων και να αναδειχτούν πρόσωπα που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Tα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Τα βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: «Επιχειρώντας αλλιώς», που θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2014, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η ανακοίνωση των βραβευθέντων θα γίνει την ίδια μέρα του Συνεδρίου, σε ξεχωριστή εκδήλωση.

Μέσα από αυτά τα βραβεία στοχεύουμε να στηρίξουμε τη δημιουργική επιχειρηματικότητα που συνδυάζει την παραγωγή πλεονάσματος, με το μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μεταξύ των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, των φορέων καινοτομίας, των θεσμικών φορέων, των μεγάλων επιχειρήσεων και των μελών της επενδυτικής επιχειρηματικότητας. To Enterprise Europe Network - Hellas θα στηρίξει τους νικητές του διαγωνισμού, μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών πρόσβασης σε χρηματοδότηση, εξωστρέφειας και διαχείρισης της καινοτομίας.

Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζουν μεγάλοι φορείς και εταιρείες, όπως η ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, και η INTERAMERICAN.

Οι υποβολές των αιτήσεων στο διαγωνισμό βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards έχουν ήδη ξεκινήσει. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ) θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Μαρία Κουμαριανού στο 210.6800743 ή να αποστείλουν mail στο info@social-business-awards.gr .
Τα χρηματικά έπαθλα των βραβείων θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Σημαντική πτώση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο του 2014, καταγράφουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ,


Σημαντική πτώση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο του 2014, καταγράφουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, σε μια εξέλιξη που αποτιμάται ως θετική για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς συμβάλει στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και στην αποκατάσταση, σταδιακά, των απωλειών που έχει υποστεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια.Συγκεκριμένα, η ετήσια μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Ιούλιος 2013 με Ιούλιο 2014) διαμορφώθηκε στο -0,7 %, ενώ η εξέλιξη των τιμών των επιμέρους ομάδων αγαθών και υπηρεσιών κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:


Στην διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, καταγράφεται σημαντική μείωση (-2,6%) για δωδέκατο συνεχή μήνα. Η πλειονότητα των βασικών ειδών διατροφής παρουσιάζουν σημαντικές αποπληθωριστικές τάσεις και για το μήνα Ιούλιο: αλεύρι (-5,66%), ψωμί (-1,13%), δημητριακά (-1,72%), ζυμαρικά (-2,72%), πουλερικά νωπά (-7,61%), αλλαντικά (-0,20%), ψάρια νωπά (-4,57%), μαργαρίνη (-2,90%), σπορέλαιο (-4,03%), φρούτα νωπά (-15,01%), λαχανικά νωπά (-6,94%), πατάτες νωπές (-33,88%), ζάχαρη (-12,09%), αναψυκτικά (-0,76%) κ.α.
Στον κλάδο της εκπαίδευσης (-3,9%) καταγράφεται αποκλιμάκωση του δείκτη από το φθινόπωρο του 2011 και ύστερα, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των τιμών των διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και ΙΕΚ.
Στον τομέα ένδυση – υπόδηση η μείωση είναι 1,6 %, στα διαρκή αγαθά 0,5 % και στην κατηγορία λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 2,8 %.
Μείωση 2,5 % καταγράφεται στον τομέα αναψυχή – πολιτιστικές δραστηριότητες.
Στην κατηγορία ξενοδοχεία-καφέ-εστίαση καταγράφεται παρατεταμένη αποκλιμάκωση των τιμών για 22 συνεχόμενους μήνες (-1,6 % τον Ιούλιο), που οφείλεται μεταξύ άλλων στη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση (από 23% σε 13% από την 1.8.2013). Σημειώνεται ωστόσο στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται πλήθος προϊόντων (όπως ποτά, γλυκά κ.α.) και υπηρεσιών (ξενοδοχείων) για τα οποία δεν μεταβλήθηκε ο ΦΠΑ.
Στην κατηγορία της στέγασης καταγράφεται μείωση (-0,2%) για έκτο συνεχόμενο μήνα, (παρά την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13,15%), λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των ενοικίων (-7,3%) για 31ο συνεχή μήνα.
Σχεδόν μηδενική (0,1 %) ήταν η μεταβολή στον τομέα των επικοινωνιών.
Στη κατηγορία των μεταφορών καταγράφεται μικρή αύξηση (0,4 %), λόγω κυρίως της μικρής ανόδου των τιμών των καυσίμων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+0,33%), που οφείλεται στη διακύμανση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Στην κατηγορία Αλκοολούχα ποτά και καπνός οι ανατιμήσεις (+2%) οφείλονται κυρίως στην αύξηση των τιμών του καπνού (+2,05%) λόγω της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Στον κλάδο της υγείας καταγράφεται αυξητική τάση τους τελευταίους οκτώ μήνες (+2,20% τον Ιούλιο) έπειτα από 2,5 χρόνια συνεχών μειώσεων, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλιζομένων από τον Οκτώβριο 2013, γεγονός που αντιστάθμισε τη μείωση των τιμών των ιατρικών υπηρεσιών (-2,8%).

Ilovemetsovo.blogspot.com

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για εκβίαση & παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων
Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 21χρονος ημεδαπός για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, μέσω διαδικτύου
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη προχθές (04-08-2014), 21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, απειλή, εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα, 39χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ότι σε ιστοσελίδα του διαδικτύου δημιουργήθηκαν δύο προφίλ, στα οποία είχαν αναρτηθεί προσωπικά και δυσφημιστικά στοιχεία, καθώς και δυσφημιστικό δημοσίευμα, με προσωπικές φωτογραφίες του ιδίου και της οικογένειάς του.
Επιπλέον, ο συλληφθείς επανειλημμένα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 39χρονο, ζητώντας να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, προκειμένου να διαγράψει τα προφίλ και τις φωτογραφίες από το διαδίκτυο.
Σε μία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, ο συλληφθείς απείλησε τον 39χρονο ότι θα του απαγάγει τα παιδιά, ενώ χρησιμοποιούσε υβριστικές εκφράσεις για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Από την ψηφιακή έρευνα και προανάκριση, που διενήργησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 21χρονος, ενώ από την έρευνα που έγινε στον ίδιο και στην οικία του στην Κορινθία, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM .
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό τηλέφωνο, βρέθηκαν οι φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στην επίμαχη ιστοσελίδα.
Επιπλέον, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενες κλήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, ενώ ταυτοποιήθηκε και η διαχείριση των δύο προφίλ από τον συλληφθέντα.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε χθες (05-08-2014) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις τέτοιου είδους παρενοχλήσεων, αλλά και παραβίασης στοιχείων υπολογιστή και προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-6476464 και 210-6476461
Στέλνοντας e – mail στο 11012@hellenicpolice.gr
Πηγή : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ilovemetsovo.blogspot.com

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος
Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής στα χέρια της εκάστοτε Κυβέρνησης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταβίβαση πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Δημοσίου. Η συγκεκριμένη μεταφορά πρέπει να υλοποιείται με το χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος και να εγγυάται την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος με παράλληλη διασφάλιση της δίκαιης διανομής του, μεταξύ των πολιτών.

Δυστυχώς, το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει το φορολογικό μας σύστημα, ακόμη και κατόπιν της υιοθέτησης πληθώρας προσφάτως νομοθετημένων αλλαγών, βρίθει πολύπλοκων, δυσνόητων και άδικων διατάξεων, οι οποίες στερούν τη δυνατότητα των υπόχρεων για απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη ρύθμιση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, η ευμεταβλητότητα που το χαρακτηρίζει αποτελεί έναν έντονα ανασταλτικό παράγοντα στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα την περιορισμένη προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα τα όποια κίνητρα ανάληψης εγχώριων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Συνοπτικά δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε πως τα μέχρι στιγμής ληφθέντα φορολογικά μέτρα έχουν πλήξει κυρίως τους συνεπείς φορολογουμένους και επιχειρήσεις, καθιστώντας με αυτόν τρόπο αδύνατη την επίτευξη/ικανοποίηση του βασικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η φορολογική διοίκηση και δεν είναι άλλος από τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ως άμεσος εκφραστής των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου, θεωρεί ως καθήκον της την υποβολή επικαιροποιημένων, τεκμηριωμένων και στοχευμένων προτάσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο θα ανακουφίζουν και θα προασπίζουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων εμπόρων αλλά κυρίως θα συντελούν στη διαμόρφωση ενός φορολογικού πλαισίου, ιδιαίτερα φιλικού προς το επιχειρείν και το οποίο θα διακρίνεται από τον έντονα αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Ακολουθεί η παράθεση των εν λόγω προτάσεων:

1. Φορολογία επιχειρήσεων: Θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές), ο οποίος θα διαμορφώνεται στο 15% επί των κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής αυτών (κερδών) θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.

2. Φορολογία φυσικών προσώπων: Ο φορολογικός διαχωρισμός των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος και όχι με βάση τις συνολικά διαθέσιμες απολαβές, ανεξαρτήτως πηγής προελεύσεως, αποτελεί απροκάλυπτη παραβίαση των βασικών αρχών της φορολογικής δικαιοσύνης, η άμεση αποκατάσταση της οποίας πρέπει να τεθεί ως απαρέγκλιτη προτεραιότητα της αναμόρφωσης του φορολογικού καθεστώτος. Ως εκ τούτου, προτείνεται:
• Η υιοθέτηση ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με διατήρηση του υφιστάμενου αφορολόγητου ορίου των 9.500 ευρώ (9.545), με πρόβλεψη για κατοχύρωση της περαιτέρω προσαύξησή του κατά 500 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 500 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και κατά 800 ευρώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και πάνω.

3. Τεκμήρια διαβίωσης: Πλήρης κατάργηση των τεκμηρίων από το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), εξαιτίας της πληθώρας των στρεβλώσεων, των αδικιών και των εσφαλμένων συμπερασμάτων που προκαλούνται, με άμεση συνέπεια την υπέρμετρη επιβάρυνση των υπόχρεων.

4. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων: Προτείνεται η μείωση κατά 50% των υφιστάμενων ποσοστών προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, τόσο για τις ατομικές & προσωπικές επιχειρήσεις (υφιστάμενος συντελεστής 55% επί των κερδών), όσο και για τις κεφαλαιουχικές (υφιστάμενος συντελεστής 80% επί των κερδών). Παράλληλα, ενδείκνυται η καθιέρωση της ισχύς των μειωμένων επιβαρύνσεων/συντελεστών όχι μόνο για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά για το συνολικό χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησής τους.

5. Τέλος επιτηδεύματος: Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος από 500 € σε 650 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, από 500 € σε 1.000* € για τις επιχειρήσεις και από 300 € σε 600 € για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης αποτελεί ένα άδικο και αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο στοχοποιεί και αποθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η επαναφορά του εν λόγω τέλους στα προηγούμενα επίπεδα, αποτελεί μία από τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν οι ιθύνοντες του Υπουργείου Οικονομικών, με την περαιτέρω συρρίκνωσή του ή ακόμη και την πλήρη κατάργησή του, όταν οι οικονομικές συνθήκες ωριμάσουν, να αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

6. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης: Ακόμη ένα μέτρο το οποίο θεσπίστηκε εν μέσω οικονομικής κρίσης προκειμένου να επιτευχθεί η τόνωση των κρατικών εσόδων, με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% - 4% για έχοντες εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και το οποίο συνέβαλε στην απομύζηση επιπλέον πόρων από ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, θα πρέπει, με τη σταδιακή αποκατάσταση κάποιων βασικών οικονομικών μεγεθών να αναθεωρηθεί – μέσω της μείωσης των συντελεστών – είτε ακόμη και να καταργηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.
* Το εν λόγω ποσό ισχύει για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, ενώ για εκείνα που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, η επιβάρυνση ανέρχεται στα 800 ευρώ ανά έτος.

7. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στην Εφορία: Ένεκα της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και των δυσμενών συνεπειών που αυτή συνεπάγεται, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης του πλαισίου διευθέτησης των εκκρεμών φορολογικών οφειλών/υποθέσεων, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την περιορισμένη ρευστότητα που διακρίνει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματικού κόσμου, εξαιτίας της συρρικνωμένης καταναλωτικής δαπάνης και του ισχνού τζίρου που αυτή συνεπάγεται. Προκειμένου λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιτηδευματίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, ενδείκνυται η αναπροσαρμογή του υπάρχοντος καθεστώτος και η θέσπιση πλαισίου που θα προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, την επέκταση του αριθμού των δόσεων έως τις 100, διάταξη η οποία ισχύει άλλωστε και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, αντικείμενο ενδελεχούς επανεξέτασης θα πρέπει να αποτελέσει η προοδευτικότητα των περαιτέρω επιβαρύνσεων και των προσαυξήσεων, καθώς η εμπειρία των προηγούμενων ρυθμίσεων κατέδειξε ότι καταλήγουν σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση οι υιοθετούμενες ρυθμίσεις θα επιτύχουν το στόχο τους, εφόσον μηδενιστούν οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόσθετα τέλη που βεβαιώνονται με την κύρια οφειλή για όλα τα έτη.

8. Εκλογίκευση προστίμων: Οι υφιστάμενες σχετικές φορολογικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν την περικοπή σε μεγάλο ποσοστό των αρχικώς ορισθέντων φορολογικών προστίμων, σε καμία όμως περίπτωση δεν διακρίνονται για την ορθολογικότητά τους, σε μία μάλιστα περίοδο όπου η δραματική συρρίκνωση της αγοραστική δύναμης των καταναλωτών επηρεάζει άμεσα και επί τα χείρω τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, ακόμη και τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ για την μη έκδοση ή την εκπρόθεσμη έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις/επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα, φαντάζουν ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη χειμαζόμενη ελληνική επιχειρηματικότητα, με την περαιτέρω απομείωση τους να συνιστά άμεση προτεραιότητα.
Ζωτικής σημασίας για την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών/ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών αποτελεί η επαναφορά της ισχύος του Διοικητικού Συμβιβασμού σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων, πρόβλεψη η οποία αυθαιρέτως και χωρίς κανένα ίχνος λογικής καταργήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης αναπροσαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Η νομοθέτηση εξοντωτικών προστίμων σε συνδυασμό με την άρση της δυνατότητας προσφυγής σε Διοικητικό Συμβιβασμό, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υπόχρεων, ενώ ταυτόχρονα παρασύρει στο χείλος του γκρεμού πληθώρα συνεπών φορολογουμένων.

9. Αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ: Η ΕΣΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις κατατεθείσες στη Βουλή, με τη μορφή Πολυνομοσχεδίου (Ιούλιος 2014), φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα που άπτονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και οι οποίες αναμένεται να συνδράμουν τόσο στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας όσο και στην μερική έστω, αποκατάσταση των όρων εύρυθμης λειτουργίας της. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των υποβληθέντων αιτημάτων του Φορέα προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τελικά εισακούστηκαν, επιβεβαιώνοντας την άποψη πως για θέματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της αγοράς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι θέσεις των φορέων εκπροσώπησης του εγχώριου επιχειρείν, όπως η ΕΣΕΕ.
Ειδικότερα, η κατάργηση της υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και ο συμψηφισμός του χρεωστικού και του πιστωτικού ΦΠΑ των επιχειρήσεων, τόσο με ιδιώτες όσο και με το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, χωρίς περιορισμούς, συνιστούσαν βασικά και νευραλγικής σημασίας αιτήματα του εμπορικού κόσμου. Άλλωστε, με βάση τις διαβεβαιώσεις σύσσωμης της Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, η δρομολόγηση μείζονος σημασίας ρυθμίσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (Φθινόπωρο 2014), όπως η απαλλαγή από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με σχετικά μικρό τζίρο (περίπου 20.000 – 25.000 ευρώ) και η πρόβλεψη για αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ χωρίς τη διενέργεια ελέγχων για τις συνεπείς επιχειρήσεις, αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την ενδεδειγμένη κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά, παραφωνία στην υιοθέτηση χρηστικών και ορθολογικών διατάξεων που επιλύουν χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, συνιστά η καθολική εφαρμογή της αναστολής του ΑΦΜ. Ο εμπορικός κόσμος δεν αντίκειται στην αναστολή του ΑΦΜ σε περιπτώσεις που έχει αποκτηθεί με ψευδή και ανακριβή στοιχεία απάτης, βαριάς και συστηματικής φοροδιαφυγής καθώς και σε περιπτώσεις παύσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω προβλέψεις όμως δεν μπορούν να εξομοιωθούν με περιπτώσεις φοροδιαφυγής ήσσονος σημασίας, καθόσον οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που τις διαπράττουν θα είναι καταδικαστικές και θα ισοδυναμούν με τον τερματισμό της λειτουργίας τους.
Ως εκ τούτου, προκειμένου ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να αποφύγουν το «ξαφνικό Θάνατο» και να καταστούν βιώσιμες αλλά να διασφαλιστεί ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη εισροή πόρων στα Κρατικά Ταμεία (φόροι και πρόστιμα από παραβάτες), προτείνεται εναλλακτικά η επιβολή αυστηρών όρων επιτήρησης του ΑΦΜ των «ύποπτων» επιχειρήσεων, έναντι της απροειδοποίητης και «οριζόντιας» αναστολής της λειτουργίας τους.

10. Ισχύς του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και στους ελεύθερους επαγγελματίες: Η επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου συλλογής των αποδείξεων σε συγκεκριμένες μόνο ομάδες, όπως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, καθώς στην ουσία στερεί τη δυνατότητα κάρπωσης φορολογικών ελαφρύνσεων από την πλευρά των επιτηδευματιών/ελεύθερων επαγγελματιών, υποτιμώντας την πολύτιμη συνεισφορά τους στην προσπάθεια τόνωσης της καταναλωτικής δαπάνης. Η ΕΣΕΕ έχει από μακρού προτείνει να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα. Η αφομοίωση ενός τέτοιου συστήματος θα βελτίωνε τη φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο συλλογής αποδείξεων.


Ilovemetsovo.blogspot.com