Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Γεράσιμος Γιακουμάτος:Το σχέδιο νόμου της επιμελητηριακής νομοθεσίας
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρουσίασε και ανέλυσε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στις Σέρρες, τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Μεταρρυθμίσεις και λύσεις σε χρόνια προβλήματα και στρεβλώσεις που έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερο θερμό τρόπο από τα μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρέδωσε το σχέδιο νόμου στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο και του ζήτησε εντός οκταημέρου να κάνουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου μετά τη σχετική επεξεργασία να κατατεθεί στη Βουλή το γρηγορότερο δυνατό ώστε να γίνει νόμος του Κράτους.


Ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το θεσμό των Επιμελητηρίων, τόνισε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:«Οι επιχειρήσεις, μικρές μεσαίες και μεγάλες είναι ο πνεύμονας οικονομικού οξυγόνου για το κράτος και την κοινωνία.Και τα Επιμελητήρια για εμένα είναι οι βατήρες ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας.

Αυτός ακριβώς είναι και ο δικός μας σκοπός. Να επέλθουν στα Επιμελητήρια όλες εκείνες οι αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστούν χρησιμότεροι και αποδοτικότεροι σύμβουλοι της επιχειρηματικής τάξης, αλλά και της πολιτείας.Να μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την επιβίωσή τους, την ανάπτυξή, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τομέα παροχής υπηρεσιών των εξαγωγών, αποτελεί βασικό στόχο των Επιμελητηρίων και του Υπουργείου Ανάπτυξης.Θα ήθελα να έρθω στο θέμα που σας ενδιαφέρει πρωτίστως, ως επιμελητηριακή κοινότητα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν γιατί με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση λαμβάνουμε μέριμνα για την οικονομική επιβίωσή τους. Επιμελητήρια με κάτω από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη και ζημιογόνο ισολογισμό θα κλείνουν μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση.Το θέμα των Επιμελητηρίων σαφώς και δεν εξαντλείται μόνο στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Αμέσως μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση για το γενικότερο εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.


Πέραν όμως, αυτών, ήδη στη φαρέτρα σας έχετε πολλά και ισχυρά όπλα με πρώτο και βασικό το ΓΕΜΗ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.


Γνωρίζω ότι η λειτουργία του ΓΕΜΗ είχε ατέλειες, αλλά ήδη έχουμε προβεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις:


1. Προχωρήσαμε σε σημαντικές συμπληρώσεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου για το ΓΕΜΗ. Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και την έκδοση πιστοποιητικών, χωρίς πλέον να χρειάζεται φυσική παρουσία των επιχειρηματιών. Καταργούμε βήμα - βήμα την γραφειοκρατία.

2. Λύθηκε το ζήτημα της ηλεκτρονικής υπογραφής, ενώ προχωράει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δίκτυο της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και του Μητρώου εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

3. Ενισχύεται η χρηματοδότηση των Επιμελητηρίων με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων θα προβλέπει:- Έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τα έσοδα από την αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ και τα έσοδα για την διατήρηση της Μερίδας τους και για την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής, αποτελούν πλέον τους πόρους των Επιμελητηρίων (εκτός από αυτά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν τα μέλη για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια.

- Έσοδα από την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Επιμελητηρίων ή των εργαζομένων τους.

- Έσοδα από διάφορες πιστοποιήσεις. Τα Επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, να χορηγούν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής για διάφορα προϊόντα και να πιστοποιούν τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

- Έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. Προβλέπεται ότι εάν η υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα πρόστιμο ανήκει σε Επιμελητήριο, τότε τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά αποτελούν εν μέρει έσοδα του Επιμελητηρίου και εν μέρει έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι αρμοδιότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που ανταποδοτικά μπορούν να παρέχουν τα Επιμελητήρια.

Για παράδειγμα θα μπορούν να επιτελούν διαιτησία επί εμπορικών θεμάτων. Να λειτουργούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων στη σύνταξη και κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε κοινοτικά προγράμματα.


Κυρίες και Κύριοι,Η χώρα χρειάζεται άμεσα αναπτυξιακή ανάσα και ώθηση, η οποία δεν μπορεί παρά να προέλθει από την ενεργοποίηση των δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε και αντιπροσωπεύετε.


Τα Επιμελητήρια έπαιζαν, παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα σήμερα που είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη να υπάρξει περιστολή των κρατικών δαπανών και περιορισμός της κεντρικής εξουσίας.Θέλουμε Επιμελητήρια που να ασχολούνται με το σύνολο των επιχειρηματικών αρμοδιοτήτων.Η πολιτεία θα τους εκχωρήσει το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, αφού έχουν τις υποδομές και την εμπειρία να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες.


Τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα είναι αυτά που θα αναλάβουν, εκτός των άλλων, να καταγράψουν κάθε τομέα της επιχειρηματικής δράσης, για να προτείνουν και τις βέλτιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα.Βασική μας αρχή είναι ένα μικρό μεν, αλλά αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος και μια αγορά που να λειτουργεί ανταγωνιστικά και προς όφελος των καταναλωτών.

Κατά συνέπεια, η συνεργασία της πολιτείας με τα Επιμελητήρια, με ισχυρά και αποδοτικά Επιμελητήρια, αποτελεί μονόδρομο».


Ilovemetsovo.blogspot.com

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Βιώσιμα επιμελητήρια με βάση τέλος στο ΓΕ.Μ.Η.;
Τροπολογία με την οποία καθιερώνεται ετήσιο τέλος, το οποίο θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ υπέρ των Επιμελητηρίων φέρεται να ετοιμάζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Σύμφωνα με την Ημερησία, το τέλος δεν αποκλείεται να εισπράττεται από το Δημόσιο και μετά να αποδίδεται στα επιμελητήρια, στα οποία, ως γνωστόν, μετά από απαίτηση της τρόικας και πρότασης του ΣΕΒ, παύει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 η υποχρεωτική συνδρομή των επιχειρήσεων.

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι νομικές μορφές εταιρειών, πλην των ατομικών επιχειρήσεων και δημοσιοποιούν σειρά πράξεών τους, όπως μεταβολή μετοχικής σύνθεσης, τροποποιήσεις καταστατικών κ.λπ.

Για τις υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώνουν ετήσιο τέλος, ενώ για πρώτη φορά υποχρεωτικότητα θα υπάρχει και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τελικά το κόστος των νέων υπηρεσιών θα είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο σε σχέση με την υποχρεωτική συνδρομή που καταβάλλουν σήμερα οι επιχειρήσεις.

Επιπλέον, στη λογική της καθιέρωσης της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα επιμελητήρια στις επιχειρήσεις - μέλη τους, αναμένεται να μεταφερθούν και αρμοδιότητες αδειοδότησης. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιες θα είναι αυτές, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για θέματα έκδοσης αδειών των κλάδων της μεταποίησης.

Τα επιμελητήρια, επίσης, αναμένεται να διαχειρίζονται και κοινοτικά προγράμματα λειτουργώντας ως σύμβουλοι των επιχειρήσεων για την προετοιμασία των φακέλων τους.

Σύμφωνα με την Ημερησία στα σχέδια είναι και η συνολικότερη αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας με στόχο τη συγχώνευση μικρών επιμελητηρίων που σήμερα απαριθμούν μέχρι 5.000 μέλη.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Η Τατιάνα γράφει για τον Ευάγγελο ΑβέρωφΗ Τατιάνα γράφει για τον Ευάγγελο Αβέρωφ«Τα πάθη του ήταν το Μέτσοβο, η λογοτεχνία και η πολιτική μέχρι το τέλος της ζωής του. Και από πίσω υπήρχε και ένας μεγάλος πατριωτισμός. Η Ελλάδα ήταν το άλλο μεγάλο του πάθος», τονίζει η Τατιάνα Αβέρωφ για τον ευπατρίδη πολιτικό και πατέρα της Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα.Σ’ αυτόν εξολοκλήρου είναι αφιερωμένο το νέο της βιβλίο με τίτλο «Δέκα ζωές σε μία» που κυκλοφορεί σήμερα από τις Εκδόσεις «Μεταίχμιο». Ένα σύγγραμμα που της πήρε έξι ολόκληρα χρόνια για να το τελειώσει!Το βιβλίο για τον μεγάλο πολιτικό παρουσιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στην Αθήνα, με ομιλητή, μεταξύ άλλων, τον Γιαννιώτη Υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα, γραμματέα και πολιτικό παιδί του Ευάγγελου Αβέρωφ, ο οποίος τον γνώριζε όσο λίγοι.


Όραμά του το ΜέτσοβοΑπό ένα βιβλίο για τον Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το αγαπημένο του Μέτσοβο. Όπως τονίζει η συγγραφέας και διευθύντρια της Πινακοθήκης «Ε. Αβέρωφ», μιλώντας στα «Νέα» με αφορμή την μεθαυριανή εκδήλωση, «το Μέτσοβο ήταν το όραμά του σε
στενό επίπεδο. Ένα παράδειγμα, όπως το έβλεπε, για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η Ελλάδα αν όλα περνούσαν από τα χέρια ενός, ελεγχόμενα. Ό,τι έδωσε στο Μέτσοβο ήθελε να το δώσει και στη χώρα. Και το Μέτσοβο ήταν το μεγαλύτερο έργο του. Δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα χωρίς εκείνον».


Περί πολιτικής…Μιλώντας για το πώς αντιμετώπιζε ο πατέρας της την πολιτική στην ενασχόληση με την οποία ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, η Τατιάνα Αβέρωφ επισημαίνει ότι «ήταν πρακτικός άνθρωπος. Του άρεσε η αποτελεσματικότητα και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που καθόρισαν τις πολιτικές επιλογές του. Αλλά εξαντλούσε και τα περιθώρια διαλόγου. Είχε τη διπλωματία στο αίμα του. Ήταν ο… γεφυροποιός και στην οικογένειά του».Η Τατιάνα Αβέρωφ συνεχίζοντας περιγράφει έναν άνθρωπο με ατελείωτη ενέργεια, απίστευτη αυτοπεποίθηση, πολύ εύκολη επικοινωνία με τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών κατηγοριών. Όπως λέει, «είχε τεράστια μόρφωση και μνήμη. Θυμόταν ό,τι είχε διαβάσει Κατείχε τη γαλλόφωνη λογοτεχνία και άλλες λογοτεχνίες από μετάφραση. Διάβαζε επίσης ιστορία, οικονομία. Είχε μία πλευρά εκλεπτυσμένου κοσμοπολίτη, περνούσε όμως καλά και στα πανηγύρια στο Μέτσοβο. Και τον ενδιέφερε πολύ να είναι και να φαίνεται έντιμος». Ωστόσο, δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. Γι’ αυτό σπεύδει να συμπληρώσει ότι ο Ευαγγ. Αβέρωφ «δεν είχε καλό αισθητήριο ως προς την ποιότητα των ανθρώπων γύρω του. Μάζευε πολλή σαβούρα. Υπήρχε ένας άθλιος περίγυρος»!

Πέντε ζωές
Από τις δέκα ζωές του Ευάγγελου Αβέρωφ η συγγραφέας κόρη του επιλέγει να παρουσιάσει τις πέντε στο νέο αυτό βιβλίο της, το οποίο καταγράφει την περίοδο από το 1908 που γεννιέται ο ευπατρίδης πολιτικός ως το 1947 όταν πρωτοεκλέγεται βουλευτής, επιφυλλασσόμενη πιθανώς να αφηγηθεί τις άλλες πέντε σε μια επόμενη έκδοση. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ των «Νέων». Ένας απ’ αυτούς το γεγονός ότι τα πολιτικά πάθη είναι ακόμα εδώ, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι από τους νυν κυβερνώντες και έχοντες το πάνω χέρι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που μπορούν να θεωρηθούν πνευματικά τέκνα του Αβέρωφ, με πρώτο φυσικά τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά!Έναν δεύτερο λόγο δίνει η ίδια η Τατιάνα Αβέρωφ, λέγοντας πως «ήθελα να γνωρίσω καλύτερα τον άνθρωπο ιδίως, όχι τον δημόσιο άνδρα, ερευνώντας και ανακαλύπτοντας μια παιδική και νεανική του ηλικία για την οποία δεν ήξερα τίποτα. Και η οποία εξηγεί τα πάντα». Εξάλλου και στο βιβλίο της δεν πρωταγωνιστεί ο Ευάγγελος, αλλά ο Λόλης, όπως τον φώναζαν οι δικοί του. Και μαζί πρωταγωνιστεί μια άλλη εποχή, των τσιφλικάδων και των κολίγων, μιας φεουδαρχικής κοινωνίας που έπρεπε να γίνει αστική.

ΠΗΓΗ : ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ


Ilovemetsovo.blogspot.com

Άμεση αντίδραση Ασημακοπούλου για τα διόδια στην Εγνατία
Την άμεση αντίδραση της Βουλευτού Ιωαννίνων και Εκπροσώπου Τύπου της Ν.Δ κα Άννας Ασημακοπούλου, προκάλεσε σημερινό ρεπορτάζ με τίτλο: «Τέλος στην αναλογική χρέωση των διοδίων στην Εγνατία» που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Βήμα».

Η κ.α Ασημακοπούλου ως πρώτη κίνηση κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στην Βουλή, με την οποία απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από τον οποίο ζητάει να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με την χωροθέτηση των διοδίων και ποιο τελικά μοντέλο υπολογισμού διοδίων θα εφαρμοστεί.

Η κα. Ασημακόπουλου τονίζει ιδιαίτερα ότι αν αληθεύουν τα όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ και τοποθετηθούν στην περιοχή της Ηπείρου τέσσερις σταθμοί διοδίων σε μία ακτίνα μικρότερη των 120 χλμ καθώς και να μην εφαρμοσθεί η αναλογική χρέωση διοδίων τότε:

1) Θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι της Ηπείρου που κινούνται στην Εγνατία Οδό.

2) Θα δημιουργηθούν οικονομικά εμπόδια στους επισκέπτες-τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν την Ήπειρο.

3) Θα προκληθεί σημαντική και αδικαιολόγητη αδικία εις βάρος της Ηπείρου σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Ασημακοπούλου «δεν θα δεχτούμε άνιση και άδικη επιβάρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών της Ηπείρου σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας».Ilovemetsovo.blogspot.com

Δ.Σ.Α.:Απαγορεύεται η όχληση οφειλετών απο δικηγόρο πάνω από μια φορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ανακοίνωσή του, ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση πως παρόμοιες συμπεριφορές προσβάλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος και δεν θα είναι ανεκτές.

Για το λόγο αυτό, αποφάσισε την προσθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, ώστε οσάκις δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες διαπιστωθεί ότι ακολουθούν την πρακτική αυτή, να βρεθούν αντιμέτωποι με την βαρύτατη πειθαρχική διαδικασία του ΔΣΑ.

Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να οχλεί προφορικά και δή τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστροπήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του εντολέα του.

Η μη τήρηση της διάταξης αυτής παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο πειθαρχικό παράπτωμα.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Αποκαλύψεις μεγάλης φοροδιαφυγής
Νέα στοιχεία μεγάλης φοροδιαφυγής έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας. Όπως γίνεται κατανοητό η τεράστια αδράνεια των διωκτικών αρχών τα προηγούμενα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να αποθρασυνθούν οι παραβάτες με αποτέλεσμα να φορτώνονται όλοι οι φόροι στους νομοταγείς φορολογούμενους!
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς και βεβαίωσε φόρους ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ.
Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά διεύθυνση:
· Η Περ/κή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε:
1. Εξι (6) επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ, και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ
2. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.
3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά, Δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στην Λακωνία, δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6. Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι , δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.
7. Τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών του.
8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στην Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9. Τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών:
αποκάλυψε ότι, πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
· Η Περιφεριακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:
1. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στην Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ζάκυνθο, έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση προγράμματος. ΄Υψος τιμολογίων 336.000 ευρώ.
· Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης, αποκάλυψε ότι, επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.
· Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
· Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος.
Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000 ευρώΣτο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€.
Στα κείμενα που κοινοποιούνται γίνεται προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε στις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2014 με έμφαση στο παραγόμενο αποτέλεσμα και γνώμονα την απλούστευση των ακολουθούμενων διαδικασιών. Οι Δράσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτές έχουν καταρτισθεί έπειτα από στοχευμένη όσο και ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.
Στόχος της προδημοσίευσης αυτής είναι η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος που υπάρχει από πλευράς ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας ως προς τις προτεραιότητες των δράσεων που κοινοποιούνται, όπως αυτές εκφράστηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ευπρόσδεκτα εποικοδομητικά σχόλια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για την υλοποίηση των προτεινόμενων Δράσεων.
Στοιχεία των Δράσεων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στις Προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η προκήρυξη των δράσεων αυτών τελεί υπό την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ProGreece: πλατφόρμα προώθησης συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών & Γερμανικών επιχειρήσεων
To ProGreece είναι ένα διαδραστικό κοινωνικό δίκτυο μεταξύ Γερμανικών και Ελληνικών εταιριών . Στόχος αυτού του δικτύου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγή ή επιθυμούν την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, και Γερμανικών επιχειρήσεων, που αποζητούν την εκμετάλλευση αυτών. Πρόκειται για μια προσπάθεια συλλογικής προβολής της Ελληνικής κοινότητας στην Γερμανική βιομηχανία, βοηθώντας σημαντικά στον τομέα των Ελληνικών εξαγωγών.
Οι υφιστάμενες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικών εταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του ProGreece μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας www.pro-greece.com


Ilovemetsovo.blogspot.com

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επιδοτούμενη απασχόληση 6000 ανέργων

Απασχόληση σε επιπλέον 6.000 ανέργους προσφέρει πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 59,4 εκατομμυρίων ευρώ, προς τις επιχειρήσεις.Η σχετική υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, προβλέπει ότι άνεργοι 25 έως 66 ετών θα μπορούν να απασχοληθούν, με σχέση πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιδοτούνται για ένα χρόνο.

Mε την απόφαση αυτή, αυξάνεται από 5.000 σε 11.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος, καθώς οι 5.000 θέσεις αυτές εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες τον περασμένο μήνα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσφερόμενες θέσεις του προηγούμενου προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ προς επιχειρήσεις για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, τον περασμένο μήνα, εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο ώρες.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Νέα αύξηση των εισαγωγών και περαιτέρω πτώση των ελληνικών εξαγωγών


Νέα αύξηση των εισαγωγών και περαιτέρω πτώση των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο εφέτος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.343,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4.043,1 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 13%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.285,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.504,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 8,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 0,2%).Ilovemetsovo.blogspot.com

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης των Κυριακών στο ΣτΕ
«Η αυριανή εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της ασκηθείσας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και άλλους φορείς της αγοράς, αίτησης ακυρώσεως της απόφασης σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα σηματοδοτήσει πολλά για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου.
Η ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη, παραμένει το τελευταίο καταφύγιο ελπίδας για τον εμπορικό κόσμο με ελληνική και θρησκευτική ταυτότητα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δικαιώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που δίνουν έναν άνισο αγώνα ανταγωνισμού.
Για όλους εμάς η Κυριακή αργία, είναι μια μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης. Όλοι οι Έλληνες εργοδότες και εργαζόμενοι στον κλάδο του εμπορίου είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την Κυριακή ιδιαίτερη ημέρα και να μην επιτρέψουμε παιχνίδια με το μέλλον των επιχειρήσεων και των οικογενειών μας».


Ilovemetsovo.blogspot.com

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Φωτογραφιες απο το παρελθόν του Μετσοβου!

Ilovemetsovo.blogspot.com

Το πετρέλαιο θέρμανσης… καίει τους ξενοδόχους στην ορεινή Ήπειρο!

Καταλύματα κλείνουν, σοβαρό πλήγμα για τον τουρισμό μας

«Εγκληματική η ένταξή μας στην Β’ Ζώνη του επιδόματος», λέει στον «Π.Λ.» ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Μετσόβου Απ. Ταλάρης

Λύση ζητά από το ΥΠ.ΟΙΚ. η Πανελλ. Ομοσπονδία…• Μπήκε ο Νοέμβριος και καθώς οδεύουμε πια ολοταχώς προς τον χειμώνα, όλο και πιο έντονος γίνεται ο «πονοκέφαλος» της θέρμανσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού, που διατηρούν καταλύματα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, οι οποίες αποτελούν τέτοια εποχή από τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε κατά 30%, όμως αυτό δεν αρκεί για να δώσει «ανάσα» στους ξενοδόχους που χρειάζονται κάθε χειμώνα χιλιάδες λίτρα καυσίμου για να ζεστάνουν τα δωμάτιά τους, έχουν δεν έχουν πελάτες, όπως αναφέρει στον «Π.Λ.» ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μετσόβου Αποστόλης Ταλάρης.
Αυτή είναι η αιτία που πολλά καταλύματα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι θα λειτουργήσουν φέτος μόνο εορταστικά τριήμερα, όπως αυτό της 28ης Οκτωβρίου και όλη την υπόλοιπη χειμερινή περίοδο θα παραμείνουν κλειστά. Εκτός κι αν εισακουστεί από το Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η οποία ζητάει επιστροφή φόρων κατανάλωσης πετρελαίου στις επιχειρήσεις ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας μας, που έχουν αυξημένες ανάγκες όσον αφορά στην θέρμανσή τους.
Οι ξενοδόχοι Μετσόβου
Τα καταλύματα στις ορεινές περιοχές χρησιμοποιούν το σύστημα θέρμανσης κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για να μην κρυώνουν οι πελάτες τους. «Στο Μέτσοβο εμείς καίμε πετρέλαιο από τις 15 Σεπτεμβρίου και πολλές φορές μέχρι και τις 20 Ιουνίου, γιατί η περιοχή μας είναι πολύ ορεινή, έχει τσουχτερό κρύο και δεν την βλέπει πολύ ο ήλιος», τονίζει ο Αποστόλης Ταλάρης! Δηλαδή, τα καλοριφέρ κλείνουν μόνο για ένα τρίμηνο μέσα στη χρονιά!
Αυτό σημαίνει, όπως λέει ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων ότι ένα κατάλυμα 30 δωματίων στην ορεινή κωμόπολη θέλει στην καλύτερη και πιο οικονομική περίπτωση τουλάχιστον 30.000 με 35.000 λίτρα πετρελαίου για να ζεστάνει τα δωμάτιά του. «Ακόμα κι όταν δεν έχουμε πελάτες πρέπει να διατηρούμε ζεστά τα δωμάτιά μας, έστω σε χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αν τα αφήσουμε στο κρύο, εδώ στα 1.200 μέτρα υψόμετρο όπου ζούμε, θα καταστραφούν τα δίκτυα του νερού από τον πάγο και θα πάθουμε μεγάλες ζημιές», προσθέτει χαρακτηριστικά. Το ποσό λοιπόν που απαιτείται για την προμήθεια τέτοιων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης είναι πολύ μεγάλο, γι’ αυτό κι ο κ. Ταλάρης σημειώνει ότι ορθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να ληφθούν μέτρα ελάφρυνσης των επαγγελματιών του τουρισμού, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «εγκληματική» την ένταξη ορεινών περιοχών όπως το Μέτσοβο στην Β’ ζώνη του επιδόματος θέρμανσης!
Όσο για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αυτές, όπως αναφέρει, δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες, γιατί ούτε ήλιος πολύς υπάρχει, ούτε οικόπεδα τεράστια για γεωθερμία κ.λ.π..
Κλειστά τον χειμώνα!
Στο Μέτσοβο δεν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο, όμως στο Ζαγόρι κυριαρχεί και φέτος. Πολλά καταλύματα άνοιξαν κατά το πρόσφατο τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου και τώρα πια κλείνουν για την υπόλοιπη χειμερινή περίοδο, αφού αδυνατούν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος και κυρίως αυτό της θέρμανσης! Ορισμένα ενδέχεται να λειτουργήσουν ξανά μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ή και σε κάποιο άλλο τριήμερο, ενώ αρκετά δεν θα ξανανοίξουν ως την άνοιξη.
Ζητούν διευθέτηση
Εκτιμώντας ότι η πρόσφατη απόφαση για μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα του κόστους θέρμανσης των ξενοδοχείων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε μία ορθολογική και οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος απομείωσης των φόρων επί γεωγραφικών ζωνών, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικές και κλιματολογικές παράμετροι κάθε περιοχής.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδίως σε αυτές που λειτουργούν σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας, η χρήση του συστήματος θέρμανσης είναι απαραίτητη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για την εξυπηρέτηση των πελατών τους και το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί θεμελιώδες εφόδιο για την εύρυθμη λειτουργία τους». Τονίζει δε πως το κόστος του πετρελαίου για μία μέση ξενοδοχειακή επιχείρηση χειμερινής λειτουργίας αντιστοιχεί σε ποσοστό από 25 έως και 50% του συνολικού λειτουργικού της κόστους.
Πρακτική λύση
Η Ομοσπονδία Ξενοδόχων επαναφέρει λοιπόν το αίτημά της για μια πρακτική, δοκιμασμένη λύση, που δεν απαιτεί, όπως τονίζει, πολύπλοκες λογιστικές αναπροσαρμογές στην πηγή προμήθειας του πετρελαίου και ικανοποιεί και τον κρατικό στόχο της πάταξης της λαθρεμπορίας στα καύσιμα. Κάνει λόγο δηλαδή για την επιστροφή ποσοστού 35% επί της τιμής των τιμολογίων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα και 30% για τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται σε υψόμετρο έως 599 μέτρα. Η εκκαθάριση προτείνει να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελωνείων της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις.

Πηγή proinoslogos.gr
Ilovemetsovo.blogspot.com

Ημερίδα ενημέρωσης URBACT, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014: «Η νέα εποχή του URBACT III – Υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…»
Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος URBACT II διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα.
Η ημερίδα έχει θέμα: «Η νέα εποχή του URBACT III - Υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…» και έχει ως στόχο την παρουσίαση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πόλεων στην υλοποίηση έργων του προγράμματος και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν για τις πόλεις από τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα έργα.
Συμπληρωματικά θα γίνει παρουσίαση του πλαισίου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και η χρήση των νέων εργαλείων (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ), Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) μέσα στο πλαίσιο αυτό. Θέματα όπως οι δυνατότητες συμμετοχής στα δίκτυα-έργα του νέου προγράμματος και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών από πόλεις που συμμετείχαν στα δίκτυα της τρέχουσας περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα από τις 09:00 έως 14:30.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
URBACT
Ilovemetsovo.blogspot.com

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη προς τους Προέδρους ΣΕΒ και ΣΕΤΕ για το θέμα των Κυριακών
«...Με μεγάλη μου έκπληξη έγινα δέκτης των δικαστικών παρεμβάσεών σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ΕΣΕΕ & της ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ άλλων, ως προς το ζήτημα των Κυριακών. Η έκπληξη γίνεται πλέον θλίψη όταν αναλογίζομαι που οδηγούμαστε ως κοινωνικοί εταίροι σε μια κρίσιμη στιγμή όπου η κοινωνία μας θέλει ενωμένους και όχι να στρεφόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου.
Δυστυχώς, επιδεικνύετε μια ασυγχώρητη στάση σε ένα θέμα που γνωρίζετε πολύ καλά ότι απασχολεί τον ελληνικό εμπορικό κόσμο στον ύψιστο βαθμό. Θεωρώ αδιανόητο το ότι κινηθήκατε ενάντια σε άλλους δύο κοινωνικούς εταίρους, χωρίς προηγουμένως να μας έχετε εκθέσει τις αντιρρήσεις σας σε κάποια διμερή συνάντηση.
Η ΕΣΕΕ δεν φοβήθηκε ποτέ το διάλογο, αλλά ούτε και τους στυγνούς εκβιασμούς των πολιτειακών παραγόντων, πόσο μάλλον τις απέλπιδες ενέργειες υπουργικών κύκλων που δυστυχώς εξυπηρετείτε.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλους τους «εχθρούς» των μικρομεσαίων της αγοράς. Δε θα ανεχθούμε όμως από κανέναν απαράδεκτες παρεμβάσεις σε θέματα που επηρεάζουν το μέλλον χιλιάδων μικρομεσαίων συναδέλφων μας και σε αυτό αναμένουμε σεβασμό από τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους κοινωνικούς εταίρους, αγνοώντας βεβαίως τον μη αναγνωρισμένο σύνδεσμο ΣΕΛΠΕ, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει για να εξυπηρετήσει τους λίγους πελάτες του θέλει να γίνει η ουρά των μεγάλων οργανώσεων.
Σας καλώ έστω και την τελευταία στιγμή να αποσύρετε αυτές τις δικαστικές παρεμβάσεις σας υπέρ του Δημοσίου, για ένα θέμα που δεν σας απασχολεί και δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, ώστε να αποκατασταθεί το κλίμα σύμπνοιας και συναίνεσης που επιδείξατε πριν λίγο καιρό στη Γενεύη και σήμερα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
Έχουμε χρέος στην πατρίδα μας ως κοινωνικοί εταίροι να είμαστε ενωμένοι και όχι σε αντιπαράθεση και δεν θα απαντούσα δημοσίως εάν δεν είχατε υποπέσει σε δεύτερο συνεχόμενο «φάουλ» με την ευρεία και εκτός ορίων δημοσιοποίηση των κινήσεών σας. Πιστέψτε με, η κατάσταση σύγκρουσης που δημιουργήσατε δεν συμφέρει κανέναν στην αγορά.
Πάρτε το σαν έκφραση αγωνίας και όχι σαν παραίνεση…»


Ilovemetsovo.blogspot.com