Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Ανθοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 110/2016 απόφασή της.

 Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 ως εξής:
 Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
 Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : πενήντα (50,00) ευρώ
. Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
 Εγγύηση συμμετοχής : Χίλια (1.000,00) ευρώ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 15 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας του κάθε καταστήματος τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
 Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου