Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερήσια διάταξη για το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μετσοβου 22/09/2014

22η – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 17:00
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η1. Εξουσιοδότηση Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Ταμία του Δήμου για τις συναλλαγές με τις τράπεζες. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου : Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στη θέση Τσούρεκα Τ.Κ.Ανηλίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου: Αποκατάσταση βλαβών της 43ης επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας –Μεγάλης Γότιστας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4.Ένταξη νέων τμημάτων οδών στη τρέχουσα εργολαβία στο έργο : Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων.
5.Έγκριση της πρότασης της πινακοθήκης ΑΒΕΡΩΦ «Εικαστικές παρεμβάσεις στο Μονοπάτι της Αρκούδας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
6.Σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
7.Περί της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος της πλατείας Δ.Κ.Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ.Χρυσοβίτσας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.Ορισμός εκπροσώπου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων περιοχής Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
10.Περί της μίσθωσης του καταστήματος «Προφήτης Ηλίας» στη Δ.Κ.Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11.Περί αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: Αποκατάσταση Αναψυκτηρίου Πολιτσιών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
12.Τροποποίηση ρυθμιστικών πινακίδων κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
13.Περί αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: Συντήρηση συρόμενων Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Προφήτη Ηλία Μετσόβου . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
14. Ορισμός Δ.Σ. της Ανώνυμης Μονομετοχικής εταιρείας Διαχείρισης ακινήτων Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
17. Ορισμός μελών Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
18. Ορισμός μελών Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου.
19. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
20. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών χρήσης Σφαγείων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
21. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών μισθωμάτων ξυλείας ατομικών αναγκών Τ.Κ.Ανηλίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
22. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών διαφήμισης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
23. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
24. Περί διαγραφής βεβαιωθέντων τελών δικαιώματος βοσκής.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
25.Περί χρηματοδότησης του έργου : Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
26.Πρόσβαση στην Εγνατία Οδό από την Επαρχιακή οδό Μεγάλου Περιστερίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
27.Περί μερικής τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
28.Περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
29.Περί επιβολής προστίμου για παράνομη βοσκή στην Τ.Κ.Μηλέας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου