Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

"Στοπ" στα ελλείμματα των Περιφερειών βάζουν Σταικούρας - Ντινόπουλος


Ούτε ένα ευρώ έλλειμμα δεν θα πρέπει να εμφανίζουν το 2015, οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών και οι νέοι Περιφερειάρχες που πιάνουν δουλειά από το φθινόπωρο θα πρέπει να υπακούσουν σε μια ρητή εντολή των συναρμοδίων υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών: «Φτιάξτε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, βρέξει χιονίσει...».Ο νόμος 4270/2014 προβλέπει ότι η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων της γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη και οι Περιφέρειες δεν αποτελούν εξαίρεση.

Από την κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, προκύπτει ότι οι περιφέρειες θα έχουν την ερχόμενη χρονιά πολλά λεφτά για οδικά έργα, καθώς οι συγκεκριμένες δαπάνες θα είναι αυξημένες το 2015 κατά 73,36% αλλά το κονδύλι μεταφοράς μαθητών θα είναι ψαλιδισμένο κατά 6,25% σε σχέση με τις φετινές δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

«Αν δεν σας φτάνουν βάλτε τα από την τσέπη σας, από τα ίδια έσοδα της περιφέρειας δηλαδή» λέει επί της ουσίας η απόφαση στην οποία ορίζεται χαρακτηριστικά: «Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-14, μειωμένη κατά 6,25%. Στην περίπτωση όπου υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, πρέπει να εγγραφεί πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της».

Στο μέτωπο των επενδύσεων, το ξεμπλοκάρισμα των οδικών αξόνων, το νέο ΕΣΠΑ και η βούληση της κυβέρνησης να δώσει ανάσα στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων, αυξάνει το πουγκί των επιχορηγήσεων προς τις περιφέρειες.

Όπως προκύπτει από την απόφαση οι πιστώσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου θα είναι το 2015 ίσες με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια το 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Κατά τα λοιπά στην απόφαση δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και φέτος δίδεται η εντολή για περιορισμό των δαπανών υπερωριών αλλά και λειτουργικών δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο όπως κάθε χρόνο γίνεται σε υπουργεία και επιχορηγούμενους φορείς.

«Ενόψει της υποχρέωσης των περιφερειών για τουλάχιστον ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, είναι αναγκαία η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, συγκρατώντας αυτές σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα». Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι δαπάνες:

1. Υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού

2. Υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή – διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό- εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεων, εκδόσεις λευκωμάτων, ενισχύσεις συλλόγων κλπ.

3. Τυχόν πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική για αυτό το σκοπό έγκριση, ενώ θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού της χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών- δραστηριοτήτων της.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου