Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 4 (16,00τ.μ.) ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του ΜετσόβουΕκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’
αριθμ. 4 (16,00τ.μ.) ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία
του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.
238/2014 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 ως εξής:

Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Χίλια (1.000,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 15 λεπτά πριν την
έναρξη της δημοπρασίας του κάθε καταστήματος τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου