Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 17:00
1.- Συγκρότηση επιτροπής για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2.- Περί παραχώρησης ξυλείας στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Τ.Κ.Ανηλίου και την διάθεση καυσοξύλων για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών κατοίκων Τ.Κ.Ανηλίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3.- Εκμίσθωση του υπ αρίθμ. 5 Δημοτικού Καταστήματος Κεντρικής Πλατείας Μετσόβου.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
4.- Περί κατανομής χρηματοδότησης στις (Α/θμια και Β/θμια) σχολικές επιτροπές. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
5.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Προσθήκη κατ’ επέκταση Δημαρχείου Μετσόβου – ΚΕΠ του Δήμου Μετσόβου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
6.-Περί της πρόσληψης (4) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
7.-Ορισμός εκπροσώπων για το BIC Hπείρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
8.-Αποδοχή ποσού για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
9.-Περί της μίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα Ανθοχωρίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
10.- Επί αιτήματος του Δήμου Σφακίων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
11.- Περί της ανάθεσης για τον καθαρισμό λίμνης Πηγών Αώου από το πρόγραμμα INTEREG. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
12.-Περί της έγκρισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή(αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων Μετσόβου, Εγνατίας και Τ.Κ. Μηλιάς και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
13.-Περί της μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος (Νο 7) στο Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
14.Περί μερικής τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
15.Περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου