Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Μείωση στις εισαγωγές και στις εξαγωγές


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Στατιστικών - Τομέα Εμπορίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Αύγουστο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.283,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.926,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση 16,4% . Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 13,0%.Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014 παρουσίασε μείωση 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Αύγουστο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.052,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.180,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% . Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 6,1%.


Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014 παρουσίασε μείωση 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου