Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Η νέα επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης του δήμου Μετσοβου .
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μετσοβου εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου αποτελούμενη από:
1)Τον κ. Κασσάρο Στέργιο , Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Πρόεδρο. 2)Τον κ. Τασιούλα Παύλο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως μέλος. 3)Τον κ. Τσίμπο Κυριάκο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως μέλος. 4)Την κ. Τσουρέκα Λουϊζα ως μέλος. 5)Την κ. Μπαρμπαγιάννη Έλλη, ως μέλος. 6)Τον κ. Καλοφύρη Νικόλαο, ως μέλος. 7)Τον κ. Βαδεβούλη Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας ως μέλος. 8)Τον κ. Ευθυμίου Λεωνίδα, Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας ως μέλος. 9)Τον κ. Μπιτούνη Απόστολο, ως μέλος.

Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου