Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Γεράσιμος Γιακουμάτος:Το σχέδιο νόμου της επιμελητηριακής νομοθεσίας
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρουσίασε και ανέλυσε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στις Σέρρες, τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Μεταρρυθμίσεις και λύσεις σε χρόνια προβλήματα και στρεβλώσεις που έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερο θερμό τρόπο από τα μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρέδωσε το σχέδιο νόμου στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο και του ζήτησε εντός οκταημέρου να κάνουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου μετά τη σχετική επεξεργασία να κατατεθεί στη Βουλή το γρηγορότερο δυνατό ώστε να γίνει νόμος του Κράτους.


Ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το θεσμό των Επιμελητηρίων, τόνισε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:«Οι επιχειρήσεις, μικρές μεσαίες και μεγάλες είναι ο πνεύμονας οικονομικού οξυγόνου για το κράτος και την κοινωνία.Και τα Επιμελητήρια για εμένα είναι οι βατήρες ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας.

Αυτός ακριβώς είναι και ο δικός μας σκοπός. Να επέλθουν στα Επιμελητήρια όλες εκείνες οι αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστούν χρησιμότεροι και αποδοτικότεροι σύμβουλοι της επιχειρηματικής τάξης, αλλά και της πολιτείας.Να μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την επιβίωσή τους, την ανάπτυξή, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τομέα παροχής υπηρεσιών των εξαγωγών, αποτελεί βασικό στόχο των Επιμελητηρίων και του Υπουργείου Ανάπτυξης.Θα ήθελα να έρθω στο θέμα που σας ενδιαφέρει πρωτίστως, ως επιμελητηριακή κοινότητα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν γιατί με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση λαμβάνουμε μέριμνα για την οικονομική επιβίωσή τους. Επιμελητήρια με κάτω από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη και ζημιογόνο ισολογισμό θα κλείνουν μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση.Το θέμα των Επιμελητηρίων σαφώς και δεν εξαντλείται μόνο στην οικονομική τους βιωσιμότητα. Αμέσως μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση για το γενικότερο εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.


Πέραν όμως, αυτών, ήδη στη φαρέτρα σας έχετε πολλά και ισχυρά όπλα με πρώτο και βασικό το ΓΕΜΗ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.


Γνωρίζω ότι η λειτουργία του ΓΕΜΗ είχε ατέλειες, αλλά ήδη έχουμε προβεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις:


1. Προχωρήσαμε σε σημαντικές συμπληρώσεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου για το ΓΕΜΗ. Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και την έκδοση πιστοποιητικών, χωρίς πλέον να χρειάζεται φυσική παρουσία των επιχειρηματιών. Καταργούμε βήμα - βήμα την γραφειοκρατία.

2. Λύθηκε το ζήτημα της ηλεκτρονικής υπογραφής, ενώ προχωράει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δίκτυο της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και του Μητρώου εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

3. Ενισχύεται η χρηματοδότηση των Επιμελητηρίων με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων θα προβλέπει:- Έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τα έσοδα από την αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ και τα έσοδα για την διατήρηση της Μερίδας τους και για την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής, αποτελούν πλέον τους πόρους των Επιμελητηρίων (εκτός από αυτά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν τα μέλη για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια.

- Έσοδα από την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Επιμελητηρίων ή των εργαζομένων τους.

- Έσοδα από διάφορες πιστοποιήσεις. Τα Επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, να χορηγούν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής για διάφορα προϊόντα και να πιστοποιούν τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

- Έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. Προβλέπεται ότι εάν η υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα πρόστιμο ανήκει σε Επιμελητήριο, τότε τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά αποτελούν εν μέρει έσοδα του Επιμελητηρίου και εν μέρει έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι αρμοδιότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που ανταποδοτικά μπορούν να παρέχουν τα Επιμελητήρια.

Για παράδειγμα θα μπορούν να επιτελούν διαιτησία επί εμπορικών θεμάτων. Να λειτουργούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων στη σύνταξη και κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε κοινοτικά προγράμματα.


Κυρίες και Κύριοι,Η χώρα χρειάζεται άμεσα αναπτυξιακή ανάσα και ώθηση, η οποία δεν μπορεί παρά να προέλθει από την ενεργοποίηση των δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε και αντιπροσωπεύετε.


Τα Επιμελητήρια έπαιζαν, παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα σήμερα που είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη να υπάρξει περιστολή των κρατικών δαπανών και περιορισμός της κεντρικής εξουσίας.Θέλουμε Επιμελητήρια που να ασχολούνται με το σύνολο των επιχειρηματικών αρμοδιοτήτων.Η πολιτεία θα τους εκχωρήσει το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, αφού έχουν τις υποδομές και την εμπειρία να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες.


Τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα είναι αυτά που θα αναλάβουν, εκτός των άλλων, να καταγράψουν κάθε τομέα της επιχειρηματικής δράσης, για να προτείνουν και τις βέλτιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα.Βασική μας αρχή είναι ένα μικρό μεν, αλλά αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος και μια αγορά που να λειτουργεί ανταγωνιστικά και προς όφελος των καταναλωτών.

Κατά συνέπεια, η συνεργασία της πολιτείας με τα Επιμελητήρια, με ισχυρά και αποδοτικά Επιμελητήρια, αποτελεί μονόδρομο».


Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου