Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ημερίδα ενημέρωσης URBACT, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014: «Η νέα εποχή του URBACT III – Υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…»
Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος URBACT II διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα.
Η ημερίδα έχει θέμα: «Η νέα εποχή του URBACT III - Υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…» και έχει ως στόχο την παρουσίαση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πόλεων στην υλοποίηση έργων του προγράμματος και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν για τις πόλεις από τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα έργα.
Συμπληρωματικά θα γίνει παρουσίαση του πλαισίου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και η χρήση των νέων εργαλείων (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ), Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) μέσα στο πλαίσιο αυτό. Θέματα όπως οι δυνατότητες συμμετοχής στα δίκτυα-έργα του νέου προγράμματος και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών από πόλεις που συμμετείχαν στα δίκτυα της τρέχουσας περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα από τις 09:00 έως 14:30.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
URBACT
Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου